LEDIG STILLING VED HØGSKOLEN I INNLANDET

Systemutvikler

Søknadsfrist: 22.02.2023

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har omlag 16 000 studenter og 1 500 ansatte. Vi har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad, og tilbyr også noen utdanninger på Kongsvinger, Tynset og i Oslo.


Høgskolen i Innlandet skal være kjent for sterke og solide utdannings- og forskningsmiljøer som setter spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi er en institusjon med høy faglig kompetanse, og har mål om å bli akkreditert som universitet.

Visjon vår er «Sterkere sammen».

Vi ser etter deg som ønsker å jobbe med etablering av nye systemer og bidra til digital omstilling.

Om stillingen

Har du god teknisk kunnskap og erfaring som prosjektleder eller prosjektdeltager i digitaliseringsprosjekter eller system-implementering? Har du interesse for tjenesteutvikling og digital transformasjon? Da kan du være vår nye kollega.

Universitets og høgskolesektoren skal innføre en rekke fagsystemer basert på en ny felles digital grunnmur. Dette medfører at Høgskolen i Innlandet fremover skal implementere flere felles fagsystemer og støttesystemer.

Som systemutvikler hos oss vil du lede og bidra i arbeidet med å etablere nye felles systemer og komponenter utviklet i UH-sektor, i tillegg til å jobbe med utvikling av mellomvare, integrasjoner og digitale arbeidsprosesser.

Du må kunne ta initiativ og lede implementasjon av nye systemer. Ha god forståelse av systemarkitektur, integrasjoner og hvordan ulike systemer dra synergier av hverandre.

Du vil inngå i en IT-avdeling med stor teknologikompetanse. Det er viktig for oss å ha effektive løsninger og kunne utnytte moderne teknologi, og våre utviklere oppfordres til å tenke nytt og utfordre oss på ideer som kan bli nyttig for oss i fremtiden.

Stillingen er lokalisert på Elverum eller Lillehammer, og kan tilpasses søker etter avtale med leder.

Ansvar og arbeidsoppgaver

 • Lede og delta i prosjekter
 • Innføre og forvalte sektor systemer og infrastruktur
 • Arbeid med utvikling av integrasjonstjenester
 • Digitalisering/robotisering av arbeidsprosesser
 • Utvikle og vedlikeholde dokumentasjon og rutiner
 • Utføre sikkerhetsoppgaver på fagområdet

Andre oppgaver kan tillegges stillingen ved behov.

Kvalifikasjoner

Du må ha:

 • Relevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimum tilsvarende bachelornivå. Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan kompensere deler av utdanningskravet.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk. God skriftlig og muntlig på Engelsk.

Du bør ha:

 • Erfaring fra IT-prosjekter.
 • 1-2 års erfaring fra fagområdet.
 • Førerkort klasse B

Det er ønskelig med:

 • Høyere utdanning på master nivå eller tilsvarende.
 • Erfaring som prosjektleder i IT-prosjekter.
 • 3-5 års erfaring fra fagområdet.
 • Kjennskap til Enterprise mgmt systems, gjerne SerivceNow.
 • Erfaring med programmeringsspråk som PHP, C++, C#, Java, HTML eller liknende.
 • Erfaring med bruk av API og forståelse av databasearkitektur.
 • Generelt god organisasjonsforståelse og kjennskap til UH-sektor eller andre statlige sektorer.

Personlige egenskaper:

 • Være fleksibel og ha meget god samarbeidsevne
 • Ha meget god gjennomføringsevne og ansvarsbevissthet
 • Kunne arbeide selvstendig
 • Kunne fremføre og stå for egne meninger
 • Ta initiativ og være pådriver for teknisk utvikling

Vurderingen av hvilken kandidat som er best kvalifisert vil være en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet, i tillegg til motivasjon og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten.

Vi tilbyr

 • en spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling.
 • lønn i stillingskode 1087 Overingeniør i Statens lønnsregulativ, innplassert etter kompetanse og erfaring.
 • medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger.
 • gode arbeidsbetingelser

For mer informasjon om HINN som arbeidsgiver, se her.

Søke stillingen

Søknad og vedlegg leveres elektronisk via "Søk stillingen".

Søknaden skal inneholde:

 • søknadsbrev
 • CV med oversikt over utdanning, erfaring og annen kompetanse
 • kopi av vitnemål og attester
 • andre vedlegg som vurderes som relevante for søknaden

Jobbnorge kundeservice helper deg om du har spørsmål om opplastning av vedlegg eller andre tekniske forhold rundt søknaden.

Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil du bli varslet om dette.

For mer informajson om stillingen kontakt:

 • Seksjonsleder for server- og applikasjoner Andrè Dufseth Vangen tlf.: 624 30099, mobil: 95 29 87 41, e-post: andre.vangen@inn.no

Mangfold og positiv særbehandling

HINN mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Aktuell tilrettelegging kan for eksempel være tekniske hjelpemidler, tilpasning av møbler eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Du kan lese mer på arbeidsgiverportalen.

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS