LEDIG STILLING VED HØGSKOLEN I INNLANDET

Overingeniør ved Institutt for bioteknologi

Søknadsfrist: 21.02.2021

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har over 14 000 studenter, 1200 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad.


Høgskolen i Innlandet bygger sterke og solide utdannings- og forskningsmiljøer som skal sette spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi utvikler en institusjon med høy faglig kompetanse med mål om å oppnå universitetsakkreditering.


Vår visjon er «Sterkere sammen».

Institutt for bioteknologi, som hører inn under Fakultet for anvendt økologi, landbruk og bioteknologi, holder til i Biohuset på studiested Hamar. Ved institutt for bioteknolog tilbys en bachelor i bioingeniør, en internasjonal masterutdanning i næringsrettet bioteknologi, ph.d. utdanning i anvendt økologi og bioteknologi i samarbeid med institutt for skog- og utmarksfag, foruten et ett-årig utdanningstilbud på bachelornivå for utvekslingsstudenter.


Det er høy forskningsaktivitet ved instituttet, og et utstrakt samarbeid både med agroindustrien gjennom klyngefellesskapet NCE Heidner Biocluster, og med forskningsinstitusjoner og offentlige instanser både i inn- og utland. Instituttet bedriver også forskning innen human helse i samarbeid med sykehus og offentlige institusjoner både nasjonalt og internasjonalt.

Vil du være med å etablere bachelor i bioingeniør i Innlandet?

Overingeniør ved Institutt for bioteknologi

Om stillingen

Ved Institutt for bioteknologi er det ledig en 100 % fast stilling som overingeniør. Stillingen omfatter undervisning og veiledning på laboratoriekurs knyttet til utdanninger som tilbys på instituttet, i tillegg til bidrag på forskningsprosjekter innen molekylærbiologi. Vi er interessert i en person med godkjenning som bioingeniør, som i tillegg har en mastergrad innenfor molekylærbiologi.

Arbeidsoppgaver

 • Daglig drift av undervisnings- og forskningslaboratorier.
 • Tilrettelegge for laboratoriekurs knyttet til instituttets utdanninger.
 • Undervise og veilede studenter på laboratoriekurs. Spesielt ansvar for instrumentering og laboratoriekurs innen laboratoriemedisin, og opplæring av bioingeniørstudenter i blodprøvetaking.
 • Veilede studenter på praktiske oppgaver knyttet til pågående prosjekter.
 • Bidra i forskningsprosjekter hvor metodologien omfatter molekylærbiologiske teknikker.
 • Utføre enkelte administrative oppgaver.

Ved eventuelle spørsmål, kontakt:

Kvalifikasjoner

Formal- og erfaringskompetanse

 • Det er et krav at søker har bioingeniørfaglig kompetanse eller tilsvarende erfaring fra medisinsk laboratoriearbeid.
 • Det kreves utdanning på masternivå innen molekylærbiologi, eller tilsvarende.
 • Det kreves omfattende erfaring innen molekylærbiologiske metoder som inkluderer flere av følgende teknikker: molekylær kloning, generelle mikrobiologiske kultiveringsteknikker, RNA ekstraksjon og cDNA syntese, genomisk DNA og plasmid ekstraksjon, PCR teknikker og agarose gelelektroforese.
 • Det er en fordel med praktisk bioinformatikk kompetanse som inkluderer primer og plasmid design, og kompetanse relatert til analyse av kloning og sekvenseringsdata.
 • Det er en fordel med erfaring fra teknikker som isothermal amplifikasjon, CRISPR-Cas metodikk, kapillær elektroforese, plantecellekulturer/plante transformasjon og tillaging av bibliotek for andre generasjons sekvenserings plattformer (f.eks. Illumina, PacBio, Oxford Nanopore, osv.)
 • Erfaring i undervisning og veiledning av studenter teller positivt.

Personlig kompetanse

 • Personlig egnethet for stillingene vil bli tillagt stor vekt.
 • Gode samarbeidsevner er en forutsetning.
 • Det forutsettes god evne til å kommunisere med studenter og kollegaer.
 • Den som tilsettes, må kunne jobbe selvstendig, være fleksibel og kunne påta seg ulike typer oppgaver.

Språk

 • Den som tilsettes må ha god kommunikativ kompetanse i norsk eller et annet skandinavisk språk, skriftlig og muntlig.
 • Det kreves god fremstillingsevne på engelsk, skriftlig og muntlig.

Vurderingen av hvilken kandidat som er best kvalifisert vil være en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet, i tillegg til motivasjon og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten.

Hvordan søke

Søknad og alle vedlegg leveres elektronisk via "Søk stillingen"

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV med oversikt over utdanning, erfaring og annen kompetanse
 • Kopi av vitnemål og attester
 • Andre vedlegg som vurderes som relevante for søknaden

Har du spørsmål om opplasting av vedlegge eller andre tekniske forhold rundt søknaden kan Jobbnorge kundeservice kontaktes. Kontaktinformasjon ligger som lenke i søknadsskjema.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Anmodning om unntak fra offentlig søkerliste må begrunnes tydelig og angis via elektronisk søknadsskjema. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål ved HINN å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne. Dersom søkere tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, kan denne opplysningen bli brukt til registreringsformål i forbindelse med måltallet.

Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling, engasjerte kolleger og et godt arbeidsmiljø
 • Stillingen lønnes og innplasseres i stillingskode 1087 overingeniør i Statens lønnsregulativ, etter kompetanse og erfaring.
 • Gode pensjons- og velferdsordninger

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS