Ledig stilling ved Høgskolen i Innlandet

Tekniker - Lagermedarbeider

Søknadsfrist: 01.12.2020

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har over 14 000 studenter, 1000 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad.

Høgskolen i Innlandet skal bygge sterke og solide fag- og forskningsmiljøer som setter spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utvikle en ny og bedre institusjon med høy faglig og pedagogisk kvalitet, og som tar sikte mot å oppnå universitetsakkreditering innen 2020.


Vår visjon er «Sterkere sammen».

Om stillingen

Ansvar og oppgaver

 • Ansvar for lager og lagersystem
 • Drift av lagersystem, inkludert registrering av teknisk utstyr i lagersystem
 • Planlegging, gjennomføring og oppfølging av uttak og innlevering av teknisk utstyr
 • Enkel veiledning av studenter i behandling og bruk av utstyr
 • Planlegging og fordeling av utstyr i samarbeid med øvrig stab
 • Oppfølging av service og vedlikehold av utstyr, inkludert kontakt med servicepartnere
 • Ansvar for ryddighet og generell orden i lagerområder

Andre oppgaver kan tillegges stillingen ved behov.

Stillingen er for tiden lagt til Fakultet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi, Institutt for TV-utdanninger - TV-skolen.

Stillingen er fast, 100 %.

Tiltredelse ønskes snarest mulig.

Kontakt

 • Instituttleder Jo Sondre Moseng, Tel: 61 28 83 28, Mob: 99 63 80 55, e-post:[email protected]

Kvalifikasjoner

Utdanning og erfaring

 • Relevant utdanning fra videregående opplæring eller høyere utdanning, lavere grad, er en fordel men ikke et absolutt krav.
 • Erfaring med lagerdrift, utlån og/eller servicevirksomhet (MÅ-KRAV)
 • Erfaring med lager- og utlånssystemer (ØNSKELIG)
 • Erfaring med utstyr for TV-/film-/sceneproduksjon (ØNSKELIG)

Personlig kompetanse

Personlig egnethet for stillingen tillegges vekt, spesielt selvstendighet, relasjonelle ferdigheter, ryddighet og sterk ordenssans.

IKT-kompetanse

IT-kunnskaper på brukernivå forventes.

Språk

Søkeren må beherske norsk (eller annet skandinavisk språk) muntlig og skriftlig. Arbeidsspråket er norsk.

Hvordan søke

Søknad og alle vedlegg leveres elektronisk via "Søk stillingen"

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV med oversikt over utdanning, erfaring og annen kompetanse
 • Kopi av vitnemål og attester
 • Andre vedlegg som vurderes som relevante for søknaden

Har du spørsmål om opplasting av vedlegge eller andre tekniske forhold rundt søknaden kan Jobbnorge kundeservice kontaktes. Kontaktinformasjon ligger som lenke i søknadsskjema.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Anmodning om unntak fra offentlig søkerliste må begrunnes tydelig og angis via elektronisk søknadsskjema. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål ved HINN å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne. Dersom søkere tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, kan denne opplysningen bli brukt til registreringsformål i forbindelse med måltallet.

Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling, engasjerte kolleger og et godt arbeidsmiljø
 • Stillingen lønnes og innplasseres i stillingskode 1091 Tekniker i Statens lønnsregulativ, etter kompetanse og erfaring.
 • Gode pensjons- og velferdsordninger

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS