LEDIG STILLING VED HØGSKOLEN I INNLANDET

Læreplasser i Dataelektronikerfaget og IT-driftsfaget

Søknadsfrist: 10.02.2023

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har omlag 16 000 studenter og 1 500 ansatte. Vi har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad, og tilbyr også noen utdanninger på Kongsvinger, Tynset og i Oslo.


Høgskolen i Innlandet skal være kjent for sterke og solide utdannings- og forskningsmiljøer som setter spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi er en institusjon med høy faglig kompetanse, og har mål om å bli akkreditert som universitet.

Visjon vår er «Sterkere sammen».

Om stillingen

Høgskolen i Innlandet er en stor institusjon i Innlandet, med et omfattende nettverk mellom ulike lokasjoner, ca 150 servere og ca 1700 PC’er. Antall brukere, studenter og ansatte, er over 17000. IT-avdelingen består av ca 50 personer, hvorav 11 er læreplasser i Dataelektronikerfaget og IT-driftsfaget.

Vi vil fra høsten 2023 ha 4 ledige læreplasser i Dataelektronikerfaget og IT-driftsfaget ved våre studiesteder på Lillehammer, Hamar og Elverum.

Ansvar og arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgaver er varierte innen drift av PC’er, brukerstøtte, installasjon og konfigurering av PC’er og periferiutstyr, og evt. driftsoppgaver og prosjektarbeid. Det må også påregnes å arbeide en del av tiden i Høgskolens 1.linje Brukerstøtte (helpdesk).

Kvalifikasjoner

Det kreves at du har gjennomført skoleløp for Dataleketronikerfaget eller IT-driftsfaget.

Vi ønsker i tillegg at du er/har:

 • Selvstendig
 • Ansvarsbevisst
 • God Serviceinnstilling
 • Effektiv
 • Blid og hyggelig
 • Gode samarbeidsevner
 • Førerkort klasse B og disponere bil er en fordel, men ikke et krav. (nevn dette i søknaden)

Vurderingen av hvilken kandidat som er best kvalifisert vil være en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet, i tillegg til motivasjon og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten.

Vi tilbyr

 • En arbeidssituasjon med mye frihet og ansvar.
 • Godt arbeidsmiljø.
 • Lang erfaring med veiledning av lærlinger.
 • Fleksibel arbeidstid.
 • Kjøregodtgjørelse for bruk av egen bil.
 • Godtgjørelse for bruk av egen telefon.
 • Det kan være en mulighet for et fem måneders engasjement etter endt læretid.
 • Lønn i stillingskode 1362 Lærling i Statens lønnsregulativ, innplassert etter kompetanse og erfaring.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger.
 • Gode arbeidsbetingelser

For mer informasjon om HINN som arbeidsgiver, se her.

Søke stillingen

Søknad og vedlegg leveres elektronisk via "Søk stillingen".

Søknaden skal inneholde:

 • søknadsbrev
 • CV med oversikt over utdanning, erfaring og annen kompetanse
 • kopi av vitnemål og attester
 • andre vedlegg som vurderes som relevante for søknaden

Jobbnorge kundeservice helper deg om du har spørsmål om opplastning av vedlegg eller andre tekniske forhold rundt søknaden.

Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil du bli varslet om dette.

For mer informajson om læreplassene kontakt: Seksjonsleder Morten Skei Bekken på tlf. 95 29 87 40

Mangfold og positiv særbehandling

HINN mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Aktuell tilrettelegging kan for eksempel være tekniske hjelpemidler, tilpasning av møbler eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Du kan lese mer på arbeidsgiverportalen.

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS