LEDIG STILLING VED HØGSKOLEN I INNLANDET

Teknisk leder ved Den norske filmskolen

Søknadsfrist: 04.01.2021

Høgskolen i Innlandet

Den norske filmskolen (Dnf) ligger til Høgskolen i Innlandet (HINN), og har studiesteder på Lillehammer og i Oslo.Kontorsted for utlyste stilling er Lillehammer.

Dnf er Norges nasjonale filmutdanning. Dnf tilbyr bachelor (8 linjer), master samt et tilbud for stipendiater på ph.d.-nivå. Vi har som mål at våre utdanninger skal tilføre bransjen dyktige filmkunstnere og kompetente yrkesutøvere samt bidra til å utvikle den norske og skandinaviske filmbransjen i møtet med fremtidens mediehverdag.


Dnf åpnet sine dører i 1997 og har siden den tid uteksaminert studenter som har satt sterkt preg på norsk film- og tv-bransje. I dag ligger skolens bachelor på Lillehammer og masterstudiet på Myrens Verksted i Oslo.

Om stillingen

Ansvar og oppgaver

 • Daglig ledelse av teknisk avdeling, herunder arbeidsledelse og bemanning
 • Fremtidsrettet planleggingsarbeid for utsikfting og nyinnkjøp av teknisk utstyr
 • Ansvar for budsjett, innkjøp, vedlikehold og drift av teknisk utstyr
 • HMS-arbeid i forbindelse med studentøvelser og produksjoner
 • Lede driftsmøter med studiekoordinatorer, teknisk avdeling og undervisningsledere
 • Delta i filmskolens ledermøter
 • Kontakt med HINNs driftsavdeling, renholdsavdeling og IT-avdeling samt Statsbygg
 • Generelle driftstekniske oppgaver ved behov
 • 1.linje-support ved behov, spesielt datatekniske oppgaver

Det kan legges personalansvar for teknisk stab til stillingen etter nærmere avtale. Andre oppgaver kan tillegges stillingen ved behov.

Stillingen er for tiden lagt til Den norske filmskolen. Stillingen som teknisk leder inngår i dekanens ledergruppe.

Stillingen er fast, 100 %.

Tiltredelse ønskes snarest mulig.

Arbeidssted er Lillehammer, men noe reisevirksomhet mellom høgskolens studiesteder vil måtte påregnes.

Kontakt

Kvalifikasjoner

Formell kompetanse

 • Høyere utdanning på minimum bachelornivå i datateknikk/IT og/eller medieteknikk eller annen relevant utdanning er et krav. Lang bransjeerfaring og høyt, dokumentert kunnskapsnivå kan erstatte deler av utdanningskravet.
 • Svært gode kunnskaper om datatekniske løsninger og programvare brukt i film- og beslektet audiovisuell bransje er et krav.
 • Lederkompetanse er ønskelig.
 • Kunnskap om statlig regelverk, herunder innkjøpsreglement, er ønskelig.
 • Beherske norsk/skandinavisk og engelsk, skriftlig og muntlig er et krav.

Erfaringskompetanse

 • Det er ønskelig at kandidaten har bakgrunn innen medieteknikk med vekt på komplekse datatekniske løsninger.
 • Det er ønskelig at kandidaten har erfaring fra mediebransjen, med vekt på film- og TV-produksjon.
 • Kandidaten bør ha erfaring fra prosjektplanlegging og innkjøp. Erfaring med anskaffelser innenfor rammene av statlig regelverk er en fordel.
 • Erfaring fra arbeidsledelse og personalledelse er ønskelig.

Personlig kompetanse

Vi søker en løsningsorientert og resultatorientert leder med en motiverende, lyttende og inkluderende lederstil. Vi ønsker en leder som er motivert for å jobbe med egen faglig utvikling og egen utvikling i lederrollen.

Vurderingen av hvilken kandidat som er best kvalifisert vil være en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet, i tillegg til motivasjon og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten. Personlig egenhet vil bli tillagt stor vekt.

Hvordan søke

Søknad og alle vedlegg leveres elektronisk via "Søk stillingen"

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV med oversikt over utdanning, erfaring og annen kompetanse
 • Kopi av vitnemål og attester
 • Andre vedlegg som vurderes som relevante for søknaden

Har du spørsmål om opplasting av vedlegge eller andre tekniske forhold rundt søknaden kan Jobbnorge kundeservice kontaktes. Kontaktinformasjon ligger som lenke i søknadsskjema.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Anmodning om unntak fra offentlig søkerliste må begrunnes tydelig og angis via elektronisk søknadsskjema. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål ved HINN å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne. Dersom søkere tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, kan denne opplysningen bli brukt til registreringsformål i forbindelse med måltallet.

Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling, engasjerte kolleger og et godt arbeidsmiljø
 • Stillingen lønnes og innplasseres i stillingskode 1087 Overingeniør i Statens lønnsregulativ, etter kompetanse og erfaring. For særlig kvalifiserte søkere/dersom det legges personalansvar til stillingen kan stillingskode 1181 senioringeniør benyttes.
 • Gode pensjons- og velferdsordninger

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS