Ledig stilling ved Høgskolen i Innlandet

3 Prosjektledere / Prosessveiledere

Søknadsfrist: 15.04.2020

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har over 14 000 studenter, 1000 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad.


Høgskolen i Innlandet skal bygge sterke og solide fag- og forskningsmiljøer som setter spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utvikle en ny og bedre institusjon med høy faglig og pedagogisk kvalitet, og som tar sikte mot å oppnå universitetsakkreditering innen 2020.


Vår visjon er «Sterkere sammen».

Om stillingen

Ansvar og oppgaver

 • Disse stillingene vil ha ansvar for å jobbe med veiledning av utviklingsprosesser i skolen (barneskoler, ungdomsskoler og videregående skoler). Som prosessveileder vil du veilede skoleeiere, skoleledere og lærere i pedagogisk kompetanse og utviklingsprosesser i samarbeid med regionale aktører, fagmiljøet på høgskolen og andre.
 • Skolebasert kompetanseutvikling innebærer at skolen, med ledelsen og alle ansatte, deltar i en utviklingsprosess på egen arbeidsplass. Hensikten er å utvikle skolens samlede kunnskap, holdninger og ferdigheter når det gjelder læring, undervisning og samarbeid.
 • SELL jobber med å utvikle nettbaserte kurs og studier for lærere, det vil være ønskelig at medarbeideren jobber med utvikling av disse.
 • Du skal også kunne lede høgskolenes prosjekter på en god måte, både når det gjelder faglig innhold og administrativ oppfølging.

Andre oppgaver kan tillegges stillingen ved behov.

Stillingene er for tiden lagt til Senter for livslang læring (SELL).

Stillingene er fast, 100%.

Tiltredelse ønskes snarest mulig.

Reisevirksomhet vil måtte påregnes.

Kontakt

Kvalifikasjoner

 • Det kreves relevant utdanning på universitets-/ høgskolenivå (mastergrad eller tilsvarende) og god faglig forståelse og innsikt i skolebasert kompetanseutvikling, pedagogisk praksis, skoleledelse og/eller skoleutvikling. Annen relevant utdanning/erfaring fra praksisfeltet kan veie opp for utdanningskravet.
 • God faglig innsikt i relevante fagområder
 • Stor forståelse for utfordringer i skolen
 • Erfaring fra utviklingsprosesser i skolen
 • Erfaring med kompetansehevingsprosesser i skolen
 • Pedagogisk kompetanse og forståelse for utvikling av opplærings- og kompetansehevingstilbud. Forståelse og innsikt i nettbasert læring
 • Økonomisk forståelse
 • God forståelse og ferdigheter innen bruk av IKT og digitale medier
 • Det stilles krav til gode ferdigheter i muntlig og skriftlig kommunikasjon, på norsk og engelsk.

Personlig kompetanse

 • Er selvstendig, strukturert og fleksibel
 • Evne til å motivere og skape engasjement
 • Har stor arbeidskapasitet
 • Har gode kommunikasjons-, samarbeids- og gjennomføringsevner.
 • Medarbeideren bør være interessert i å bidra til utvikling av eget fag- og arbeidsmiljø og trives med utadrettet, kommunikativt arbeid i samarbeid med flere.
 • Personlig egnethet tillegges stor vekt.

Vurderingen av hvilken kandidat som er best kvalifisert vil være en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet, i tillegg til motivasjon og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten.

Hvordan søke

Søknad og alle vedlegg leveres elektronisk via "Søk stillingen"

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV med oversikt over utdanning, erfaring og annen kompetanse
 • Kopi av vitnemål og attester
 • Andre vedlegg som vurderes som relevante for søknaden

Har du spørsmål om opplasting av vedlegge eller andre tekniske forhold rundt søknaden kan Jobbnorge kundeservice kontaktes. Kontaktinformasjon ligger som lenke i søknadsskjema.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Anmodning om unntak fra offentlig søkerliste må begrunnes tydelig og angis via elektronisk søknadsskjema. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål ved HINN å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne. Dersom søkere tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, kan denne opplysningen bli brukt til registreringsformål i forbindelse med måltallet.

Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling, engasjerte kolleger og et godt arbeidsmiljø
 • Stillingen lønnes og innplasseres i stillingskode 1113 Prosjektleder i Statens lønnsregulativ, etter kompetanse og erfaring.
 • Gode pensjons- og velferdsordninger

Søk stillingen