LEDIG STILLING VED HØGSKOLEN I INNLANDET

Studiekonsulent - Fakultet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi

Søknadsfrist: 20.05.2021

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har over 14 000 studenter, 1200 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad.


Høgskolen i Innlandet bygger sterke og solide utdannings- og forskningsmiljøer som skal sette spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt.


Vi utvikler en institusjon med høy faglig kompetanse med mål om å oppnå universitetsakkreditering.


Vår visjon er «Sterkere sammen».

Om stillingen

Ansvar og oppgaver

 • Registrering og kvalitetssikring av emne- og studieplaner
 • Eksamensarbeid
 • Studieadministrativ saksbehandling
 • Oppfølging av sensor avtaler og eksterne veiledere/gjestelærere
 • Ajourhold av databaser
 • Studieveiledning og studentoppfølging
 • Informasjonsarbeid
 • Deltakelse i samarbeidsfora, råd og utvalg

Andre oppgaver kan tillegges stillingen ved behov.

Stillingen er for tiden lagt til Fakultet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi, med kontorplass på Lillehammer. Stillingen vil inngå i team med øvrig studieadministrasjon på fakultetet og i fagteam ved høgskolen.

Stillingen er fast, 100 %.

Tiltredelse snarest mulig.

Noe reisevirksomhet mellom høgskolens studiesteder vil kunne forekomme.

Kontakt

 • Administrativ leder, Morten Bakken, Tel: 61 20 82 92, Mob: 93 41 16 72, e-post: [email protected]

Kvalifikasjoner

Formell kompetanse

 • Relevant høyere utdanning, minimum BA-nivå. Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan kompensere for utdanningskravet
 • Erfaring fra administrativ stilling, gjerne tilsvarende stilling

IKT og språkkompetanse

 • God IKT-kompetanse kreves
 • Beherske muntlig og skriftlig både på norsk og engelsk

Personlig kompetanse

 • Stor arbeidskapasitet
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Evne og vilje til konstruktivt samarbeid i ulike team
 • Evne til selvstendighet

Vurderingen av hvilken kandidat som er best kvalifisert vil være en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet, i tillegg til motivasjon og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten.

Hvordan søke

Søknad og alle vedlegg leveres elektronisk via "Søk stillingen"

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV med oversikt over utdanning, erfaring og annen kompetanse
 • Kopi av vitnemål og attester
 • Andre vedlegg som vurderes som relevante for søknaden

Har du spørsmål om opplasting av vedlegge eller andre tekniske forhold rundt søknaden kan Jobbnorge kundeservice kontaktes. Kontaktinformasjon ligger som lenke i søknadsskjema.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Anmodning om unntak fra offentlig søkerliste må begrunnes tydelig og angis via elektronisk søknadsskjema. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål ved HINN å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne. Dersom søkere tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, kan denne opplysningen bli brukt til registreringsformål i forbindelse med måltallet.

Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling, engasjerte kolleger og et godt arbeidsmiljø
 • Stillingen lønnes og innplasseres i stillingskode 1408 FØRSTEKONSULENT, alternativt stillingskode 1363 SENIORKONSULENT i Statens lønnsregulativ, etter kompetanse og erfaring.
 • Gode pensjons- og velferdsordninger

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS