LEDIG STILLING VED HØGSKOLEN I INNLANDET

Instituttleder ved Institutt for jordbruksfag

Søknadsfrist: 09.04.2023

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har omlag 16 000 studenter og 1 500 ansatte. Vi har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad, og tilbyr også noen utdanninger på Kongsvinger, Tynset og i Oslo.


Høgskolen i Innlandet skal være kjent for sterke og solide utdannings- og forskningsmiljøer som setter spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Vi er en institusjon med høy faglig kompetanse, og har mål om å bli akkreditert som universitet.


Visjon vår er «Sterkere sammen».


Institutt for jordbruksfag ligger på Blæstad, rett utenfor Hamar. Her tilbyr vi i utdanninger i landbruksteknikk, agronomi og økologisk landbruk. Både landbruksteknikk og økologisk landbruk er unike studier i nordisk sammenheng. Økologisk landbruk er et årsstudium som går over to år og er nettbasert slik at det passer for alle, også de som er i en jobbsituasjon.


Landbruksteknikk, agronomi og jordbruk foregår på campus og det er forventet stor tilstedeværelse av studenter. På campus er det rundt 20 ansatte og 150 studenter.


Høgskoleanlegget på Blæstad ligger i en faglig klynge sammen med andre aktører i landbruket (www.blæstad.no). Våre studenter er attraktive i jobbmarkedet, og sammen med våre ansatte er de med og utvikler nye redskaper og metoder for bruk i landbruket.

Vil du være med å forme fremtidens jordbruksutdanning?

Om stillingen

Høgskolen i Innlandet har ledig 100% stilling som instituttleder ved Institutt for jordbruksfag- Blæstad. Stillingen ligger til Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi.

Instituttleder tilsettes på åremål for 4 år, med mulighet for å søke ytterligere 2 perioder (totalt 12 år) med mulighet til retrettstilling.

Instituttleder skal ivareta faglig ledelse gjennom strategisk styring og utvikling av enhetens forskning, undervisning, forskningsformidling og øvrig faglig basert virksomhet, med sikte på å innfri faglige mål og å gjennomføre forskningsstrategiske satsninger for instituttet og for HINN.

Ansvar og arbeidsoppgaver

Instituttet tar del i flere nasjonale og internasjonale forskningsprosjekt og satsinger som representerer muligheter for instituttet. Instituttleder skal i tett samhandling med instituttets ansatte være en drivkraft i den faglige og organisatoriske utviklingen ved instituttet.

Forskningsaktiviteter ved instituttet er i stor grad initiert av forskergruppen og enkeltforskere. En viktig oppgave for instituttlederen er derfor å støtte opp om initiativ og kreativitet, ved å inspirere, tilrettelegge og motivere til samhandling, resultatoppnåelse og utvikling av et godt arbeidsmiljø. Instituttlederen skal ivareta den samlede økonomiske ramme som instituttet forvalter. Instituttleder har det lokale arbeidsgiveransvaret for alle ansatte ved instituttet og skal sørge for at gjeldende lønns- og personalpolitikk ved HINN blir fulgt opp. Arbeidsmiljøet og læringsmiljøet står sentralt ved HINN, og instituttleder har ansvar for å følge opp og utvikle helse, miljø- og sikkerhetsarbeidet (HMS) og internkontrollsystemer ved instituttet. Det er instituttleders ansvar å sørge for at de organisatoriske forholdene legges best mulig til rette for instituttets aktiviteter. Instituttleder har også ansvar for å utvikle kompetansen til de ansatte i organisasjonen og skal synliggjøre Institutt for jordbruksfag som sentral forsknings- og undervisningsinstitusjon.

Kvalifikasjoner

Du må ha:

 • Høy faglig kompetanse innenfor landbruksfag eller tilgrensende fagområder på førstestillingsnivå (fortrinnsvis doktorgrad). Særlig relevant erfaring kan kompensere for deler av utdanningskravet

 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk eller et annet skandinavisk språk, og engelsk.

Det er ønskelig med:

 • God kjennskap til nasjonal og internasjonal landbruksvitenskaplig forskning og utdanning
 • Erfaring fra personalledelse og endringsledelse
 • Erfaring fra strategisk planarbeid
 • Evne til å bygge nettverk nasjonalt og internasjonalt
 • Erfaring knyttet til fagpolitisk og strategisk ledelse
 • Erfaring fra forsknings- og studieledelse
 • Erfaring innen ledelse
 • Administrativ erfaring og kunnskap om HMS-spørsmål
 • Erfaring med ekstern finansiering

Personlige egenskaper:

 • Vi legger stor vekt på personlig egnethet, og den som ansettes forventes å inneha betydelige evner til å kommunisere, motivere og til å utøve lederskap for medarbeidere i større enheter.

Vurderingen av hvilken kandidat som er best kvalifisert vil være en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet, i tillegg til motivasjon og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten.

Vi tilbyr

 • en spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling.
 • lønn i stillingskode 1474 instituttleder i Statens lønnsregulativ, innplassert etter kompetanse og erfaring.
 • medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger.
 • gode arbeidsbetingelser

For mer informasjon om HINN som arbeidsgiver, se her.

Søke stillingen

Søknad og vedlegg leveres elektronisk via "Søk stillingen".

Søknaden skal inneholde:

 • søknadsbrev
 • CV med oversikt over utdanning, erfaring og annen kompetanse
 • kopi av vitnemål og attester
 • andre vedlegg som vurderes som relevante for søknaden

Jobbnorge kundeservice helper deg om du har spørsmål om opplastning av vedlegg eller andre tekniske forhold rundt søknaden.

Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil du bli varslet om dette.

For mer informajson om stillingen kontakt:

Mangfold og positiv særbehandling

HINN mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Aktuell tilrettelegging kan for eksempel være tekniske hjelpemidler, tilpasning av møbler eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Du kan lese mer på arbeidsgiverportalen.

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS