LEDIG STILLING VED DIKU

Ledig stilling som nasjonal ekspert i Europakommisjonen i Brussel

Søknadsfrist: 02.10.2022

Om nasjonal ekspert ordningen

Norge har gjennom EØS-avtalen muligheten til å sende norske nasjonale eksperter til Europakommisjonen og EUs byråer. En nasjonal ekspert er en tjenestemann/-kvinne utlånt fra nasjonalforvaltning for en periode på to, inntil tre år.

For å kvalifisere som søker må kandidaten ha minst tre års relevant erfaring fra lignende arbeid og ha jobbet i offentlig sektor sammenhengende i minimum 12 måneder før utsendelse. Ordningen er et viktig virkemiddel i Norges EU-arbeid.

Om stillingen

Det er ledig stilling som nasjonal ekspert ved Generaldirektoratet for sysselsetting, sosialpolitikk, ferdigheter og arbeidsmobilitet, Enhet E3; VET, Apprenticeships and Adult Learning. Tiltredelse 1.mars 2023. Engasjementet er på to år med mulighet for ett års forlengelse, som er ønsket engasjementstid. I spesielle tilfeller kan engasjementet bli ytterligere forlenget. Arbeidsstedet er i Europakommisjonen i Brussel.

Enheten har ansvaret for politikkutvikling og iverksettelse av tiltak på fag- og yrkesopplæring for å oppnå målene knyttet til det europeiske utdanningsområdet New Skills Agenda Renewed European Agenda for Adult Learning. Erasmus+ er det viktigste verktøyet i denne sammenhengen. Videre arbeider enheten med kompetansepolitikk og grønn og digital omstilling. Enheten har ansvaret for sentre for fremragende yrkesopplæring, rammeverket for læringer, Cedefop og European Training Foundation.

Arbeidsoppgaver

Den nasjonale eksperten skal bidra til å følge opp mobilitet inn fag- og yrkesopplæring, sentre for fremragende yrkesopplæring og rammeverket for fag- og yrkesopplæring.. Medarbeideren skal også bidra med analyser, taleskriving, lyse ut og følge opp prosjekter , samarbeid med andre EU-institusjoner som DG EAC, EACEA og Cedefop, kontakt med medlemsland og sosiale partnere. Arbeidsoppgavene er rettet inn mot fag- og yrkesopplæring, fagskoler, arbeidsmarkedstilpasning og kompetansepolitikk.

Krav til kvalifikasjoner

 • høyere utdanning på bachelornivå eller lignende
 • for å kvalifisere som søker må du ha minst tre års relevant erfaring fra lignende arbeid i privat eller offentlig sektor, og ha jobbet hos nåværende arbeidsgiver i offentlig sektor sammenhengende i minimum 12 måneder før utsendelse
 • gode kunnskaper om EU generelt og spesielt innen EUs arbeid innen utdanning og opplæring
 • meget gode engelskkunnskaper både skriftlig og muntlig
 • erfaring fra offentlig forvaltning
 • erfaring fra internasjonalt utdanningssamarbeid, og/eller policyutvikling innen utdanning er ønskelig
 • kunnskaper i fransk og/eller andre europeiske språk er en fordel
 • erfaring fra internasjonalt arbeid vil bli tillagt vekt

Personlige egenskaper

 • tilpasningsdyktig, fleksibel og initiativrik
 • evne til å arbeide både selvstendig og i team
 • evne til å tilpasse seg internasjonale organisasjoners arbeidsmåte og miljø

Særlige vilkår/andre opplysninger

Med stillingen tilbys en interessant og utfordrende arbeidssituasjon i et internasjonalt miljø. Det må påberegnes lange arbeidsdager med høyt tempo.

Generelle betingelser

Stillingen lønnes etter avtale iht Statens lønnsregulativ samt utenlandstillegg iht «Særavtale om tillegg, ytelser og godtgjørelser i utenrikstjenesten». Pensjonstilskudd på 2 % til Statens pensjonskasse. Lønn og tillegg betales av norske myndigheter. Europakommisjonen har instruksjonsmyndighet over den som blir tilsatt.

Dersom søker ønsker å reservere seg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette grunngis. Opplysninger om søker kan offentliggjøres selv om søker har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke blir tatt til følge, jf. offentlighetsloven § 25.

Søknad, kort motivasjonsbrev og Europass CV skal skrives på engelsk. Følg linken øverst til høyre (Jobbnorge) Opplysninger om Europass CV finner du her.

Kontaktinformasjon

For nærmere informasjon kontakt:

 • Lene Oftedal i Kunnskapsdepartementet, tlf. 93003362, eller
 • Grethe Isdahl ved Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, tlf. 41639559

Nyttige websider

EFTA-sekretariatet

EU-delegasjonen

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS