LEDIG STILLING VED FORSVARETS FORSKNINGSINSTITUTTS

Nye kolleger - elektronisk krigføring og trådløs kommunikasjon

Søknadsfrist: 18.05.2021

Forsvarets forskningsinstitutt

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) er et av landets ledende kompetansemiljøer innen teknologi. FFI er en sivil forskningsinstitusjon direkte underlagt Forsvarsdepartementet. Virksomheten har omkring 780 ansatte, hvor over 500 er forskere og ingeniører som utvikler teknologi og kunnskap for å gjøre Norge i stand til å ha et tidsriktig og effektivt forsvar. Instituttet er tverrfaglig og dekker fag som fysikk, informatikk, kommunikasjonsteknologi, kybernetikk, anvendt matematikk, elektronikk, kjemi, biologi, medisin, statsvitenskap og økonomi. Instituttet ligger på Kjeller ved Lillestrøm og Karljohansvern i Horten.

Er du i starten av karrieren og vil bidra i utviklingen av elektronisk krigføring og trådløs kommunikasjon?

Elektronisk krigføring handler om å utnytte og sikre tilgangen til det elektromagnetiske spekteret, og å hindre en motparts bruk av det. Vi leter nå etter nye kolleger som ønsker å bli del av vårt fagmiljø, og som er motivert til å være med på videreføringen og styrkingen av forskningsområdet elektronisk krigføring innen trådløs kommunikasjon.

Du trenger ikke å kunne så mye om elektronisk krigføring fra før. Det er derimot viktig for oss at du har et genuint ønske om å lære, er allsidig, proaktiv, løsningsorientert og har lyst til å utvikle deg i faget ditt.

Vi følger teknologiutviklingen tett innen kommunikasjonssystemer og systemer for elektronisk krigføring, samt innen tilstøtende teknologiområder som radiofrekvensteknologi, prosesseringsteknologi, kunstig intelligens og multiagentsystemer. Vi har et langsiktig fokus for å sikre at miljøet vårt utvikler seg og fortsetter å være en kunnskapsbase som gjør oss til gode rådgivere for Forsvaret.

Hos oss får du jobbe med blant annet utvikling av prototype-systemer innen elektronisk krigføring, sårbarhetsanalyser av radiosystemer, analyser av elektronisk krigføring i scenarioer, trendanalyser, studier av nye systemkonsepter samt teknisk bistand til Forsvaret i store materiellinnkjøp. Vi jobber for det meste på Kjeller (nær Lillestrøm), men gjør også tester ute i felt, både nasjonalt og internasjonalt.

Du har master-/doktorgrad innen fysikk, informatikk eller elektronikk, med gode resultater. Du har også kunnskaper innen ett eller flere av områdene kommunikasjonssystemer, radioteknikk, bølgeutbredelse, programmering, programvaredefinert radio, signalbehandling og signalanalyse, programmering av FPGA (Field-Programmable-Gate-Array) og maskinlæring. Det vil også være en fordel hvis du har kunnskaper innen smarte systemer, kunstig intelligens, spillteori og dyp læring, men det er ikke et krav.

Hvem er du? Du blir inspirert av å oppnå resultater i samarbeid med teamet ditt, men du trives også godt når du kan jobbe selvstendig. Du er nysgjerrig og liker å arbeide med ny teknologi. Du motiveres av komplekse problemstillinger, og tilnærmer deg disse på en strukturert måte. Du er fleksibel og tilpasningsdyktig i samarbeidet med kolleger og oppdragsgivere.

Du kan kommunisere godt skriftlig og muntlig, på både norsk og engelsk. Personlig egnethet vil bli vektlagt. Stillingstittelen din vil være forsker.

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn, hull i CV-en eller behov for fysisk tilrettelegging. FFI ønsker flere kvinner i denne typen stillinger, kvinner oppfordres derfor til å søke. Vi oppfordrer også nyutdannede til å søke.

Vi kan tilby et unikt tverrfaglig miljø med spennende utfordringer. Vi har fleksibel arbeidstid og sommertid, bedriftsidrettslag, bedriftsavtale med treningssenter, og andre sosiale tilbud.

De som søker jobb hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til FFIs krav. Les mer om sikkerhetsklarering på ffi.no.

Lønnen på FFI følger statens lønnsregulativ og beregnes ut ifra relevans, nivå og lengde på utdanning og erfaring. Det trekkes to prosent pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse.

Nærmere opplysninger om stillingene får du ved å henvende deg til:

  • orskningsleder Tore Ulversøy, telefon 63 80 79 29 / 482 74 204 eller
  • Seniorforsker Jørn Kårstad, telefon 63 80 74 46 / 984 50 148

Send elektronisk søknad, vedlagt kopier av vitnemål fra videregående og høyere utdanning og attester fra arbeidserfaring, innen 18. mai 2021. Ref. nr. er 2020/00848.

Referansenr: 2021/00848

Søk på stillingen

Kontaktpersoner:

Hjemmeside: www.ffi.no

Powered by Labrador CMS