LEDIG STILLING VED FORSVARETS FORSKNINGSINSTITUTTS

Fagansvarlig - bygg

Søknadsfrist: 01.02.2021

Forsvarets forskningsinstitutt

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) er et av landets ledende kompetansemiljøer innen teknologi. FFI er en sivil forskningsinstitusjon direkte underlagt Forsvarsdepartementet. Virksomheten har omkring 700 ansatte, hvor over 500 er forskere og ingeniører som utvikler teknologi og kunnskap for å gjøre Norge i stand til å ha et tidsriktig og effektivt forsvar. Instituttet er tverrfaglig og dekker fag som fysikk, informatikk, kommunikasjonsteknologi, kybernetikk, anvendt matematikk, elektronikk, kjemi, biologi, medisin, statsvitenskap og økonomi. Instituttet ligger på Kjeller ved Lillestrøm og Karljohansvern i Horten.

Har du erfaring fra planlegging og gjennomføring av bygningsmessig arbeid?

Vi søker fagansvarlig bygg

FFIs EBA-enhet (eiendom, bygg og anlegg) drifter, vedlikeholder og utvikler instituttets bygningsmasse og uteområder. Bygningsmassen på ca. 33 000 m2 er av både eldre og nyere dato. Den består av kontorer, fellesarealer og forskjellige laboratorier med krav til luftkvalitet og miljø. Vi søker nå en ny kollega med erfaring fra planlegging og gjennomføring av bygningsmessig arbeider til vår gruppe med fagansvarlige innen drift og utvikling av FFI.

Arbeidsoppgaver

 • beskrive og prioritere forslag til vedlikeholdstiltak
 • utarbeide tilstandsanalyser og vedlikeholdsplaner
 • oppfølging av leveranser, rammeavtaler og leverandører
 • planlegge og gjennomføre prosjekter, lage fremdriftsplaner og iverksette tiltak i samarbeid med øvrige fagansvarlige
 • ansvar for snekkerverksted og innkjøp av materialer, forbruksvarer, verktøy

Kvalifikasjoner

 • relevant byggfaglig utdanning som byggingeniør, teknisk fagskole bygg eller fagbrev som snekker/ tømrer med relevant arbeidserfaring med bygningsmessig vedlikehold
 • arbeidserfaring med koordinering av innleide håndverkere og oppfølging av avtalte leveranser
 • erfaring med beskrivelse av arbeid og dokumentasjon på utført arbeid og oppfølging av HMS-krav
 • erfaring med relevante dataverktøy og Microsoft Office

Personlige egenskaper

 • faglig nysgjerrig, god tverrfaglig forståelse og vurderingsevne
 • strukturert, selvstendig, resultat- og løsningsorientert
 • motivert for faglig egenutvikling
 • gode kommunikasjonsegenskaper, både skriftlig og muntlig
 • gode samarbeidsegenskaper

Stillingen har fast arbeidssted på Kjeller.

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn, hull i CV-en eller behov for fysisk tilrettelegging. FFI ønsker flere kvinner i denne typen stillinger, kvinner oppfordres derfor til å søke.

De som søker jobb hos oss må kunne sikkerhetsklareres i henhold til FFIs krav. Les mer om hva som skal til for å bli sikkerhetsklarert på ffi.no.

Vi kan tilby et unikt tverrfaglig miljø med spennende utfordringer. Vi har fleksibel arbeidstid og sommertid, bedriftsidrettslag, bedriftsavtale med treningssenter, og andre sosiale tilbud. Som ansatt ved FFI blir du medlem i Statens pensjonskasse som tilbyr låne-, forsikrings- og pensjonsordninger.

Lønnen på FFI følger Statens lønnsregulativ og beregnes ut fra relevans og lengde på utdanning og erfaring. Det trekkes to prosent av lønnen til pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse.

Nærmere opplysninger får du ved å henvende deg til Nils Larsen tlf. 63 80 71 51 eller enhetssjef Bjørn Bergersen tlf. 93 28 60 86.

Send elektronisk søknad merket ref.nr. 2021/000086, vedlagt bekreftede kopier av vitnemål og attester, innen 1. februar 2021.

Referansenr: 2021/00086

Søk på stillingen

Kontaktpersoner:

Hjemmeside: www.ffi.no

Powered by Labrador CMS