Ledig stilling ved Forsvarets forskningsinstitutts

Økonomiske analytikere

Søknadsfrist: 02.11.2020

Forsvarets forskningsinstitutt

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) er et av landets ledende kompetansemiljøer innen teknologi. FFI er en sivil forskningsinstitusjon direkte underlagt Forsvarsdepartementet. Virksomheten har omkring 700 ansatte, hvor over 500 er forskere og ingeniører som utvikler teknologi og kunnskap for å gjøre Norge i stand til å ha et tidsriktig og effektivt forsvar. Instituttet er tverrfaglig og dekker fag som fysikk, informatikk, kommunikasjonsteknologi, kybernetikk, anvendt matematikk, elektronikk, kjemi, biologi, medisin, statsvitenskap og økonomi. Instituttet ligger på Kjeller ved Lillestrøm og Karljohansvern i Horten.

Vil du jobbe med komplekse kostnads- og samfunnsmessige problemstillinger?

Ønsker du å jobbe med viktige og synlige problemstillinger for Norge, tett på beslutningstakere?

Er du interessert i forsvars- og sikkerhetspolitikk?

Da bør du lese videre!

Vi søker etter økonomiske analytikere som vil bidra til å løse komplekse problemstillinger, som for eksempel hvordan samfunnets ressurser bør brukes i Forsvaret, fremtidig kostnadsnivå i Forsvaret og effektivitet i offentlig sektor.

Økonomene våre arbeider prosjektbasert og i et tverrfaglig miljø sammen med sikkerhetspolitiske forskere, operasjonsanalytikere og offiserer. Vi har utstrakt og god kontakt med andre fagmiljøer på instituttet, andre forskningsmiljøer nasjonalt og internasjonalt, Forsvarsdepartementet og Forsvaret.

Arbeidsoppgavene vil avhenge av det konkrete forskningsprosjektet du blir tilknyttet, men du vil blant annet jobbe med følgende oppgaver:

 • Gjennomføre studier av ressursutnyttelsen i Forsvaret
 • Gi beslutningstakere i forsvarssektoren råd om økonomiske konsekvenser av langtidsplanen for Forsvaret
 • Bidra til å danne beslutningsgrunnlag for noen av Norges største investeringer
 • Forstå Forsvarets kostnadsutvikling og identifisere viktige kostnadsdrivere
 • Gjøre Forsvaret mer effektivt
 • Analysere problemstillinger knyttet til arbeids- og adferdsøkonomi

Vi søker deg som:

 • Har master- eller doktorgrad innen samfunnsøkonomi, økonomi og administrasjon, industriell økonomi, logistikk, analyse eller lignende
 • Er selvstendig, analytisk, nytenkende og har gode samarbeidsevner
 • Har ambisjon om faglig utvikling og er motivert for anvendt forskning
 • Kommuniserer flytende på norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig
 • Har gode faglige resultater, med B eller bedre i snitt fra høyere utdanning

Studenter som avslutter sin mastergrad/doktorgrad i 2021 oppfordres til å søke.

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn, hull i CV-en eller behov for fysisk tilrettelegging. FFI ønsker flere kvinner i denne typen stillinger, kvinner oppfordres derfor til å søke.

De som søker jobb hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til FFIs krav. Les mer om sikkerhetsklarering på ffi.no/jobb-og-karriere/sikkerhetsklarering.

Vi kan tilby:

 • Samfunnsnyttige arbeidsoppgaver
 • Et ungt, ambisiøst, sosialt og spennende fagmiljø
 • Mulighet til å påvirke egen arbeidshverdag og få gjennomslag for egne ideer
 • Gode muligheter for faglig fordypning og kompetanseutvikling gjennom videreutdanning, kurs og sertifiseringer

Vi har fleksibel arbeidstid og sommertid, mulighet for trening i arbeidstiden, bedriftsidrettslag, bedriftsavtale med treningssenter, og andre sosiale tilbud. Som ansatt ved FFI blir du medlem i Statens pensjonskasse som har låne-, forsikrings- og pensjonsordninger.

Lønnen på FFI følger Statens lønnsregulativ, og beregnes ut fra relevans og nivå på utdanning og erfaring. Det trekkes to prosent til pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse.

Nærmere opplysninger får du ved å henvende deg til:

 • Forskningsleder Cecilie Sendstad, tel 99 63 81 08 eller
 • Forskningsleder Sverre Kvalvik, tel. 48 22 30 08

Elektronisk søknad merket ref. 2020/02497, vedlagt bekreftede kopier av vitnemål fra videregående og høyere utdanning, samt attester fra arbeidserfaring som er relevante til stillingen, sendes innen 2. november 2020.

Referansenr: 2020/02497

Søk på stillingen

Kontaktpersoner:

Hjemmeside: www.ffi.no

Powered by Labrador CMS
Powered by Labrador CMS