LEDIG STILLING VED FORSVARETS FORSKNINGSINSTITUTTS

Virksomhetscontroller

Søknadsfrist: 09.02.2021

Forsvarets forskningsinstitutt

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) er et av landets ledende kompetansemiljøer innen teknologi. FFI er en sivil forskningsinstitusjon direkte underlagt Forsvarsdepartementet. Virksomheten har omkring 700 ansatte, hvor over 500 er forskere og ingeniører som utvikler teknologi og kunnskap for å gjøre Norge i stand til å ha et tidsriktig og effektivt forsvar. Instituttet er tverrfaglig og dekker fag som fysikk, informatikk, kommunikasjonsteknologi, kybernetikk, anvendt matematikk, elektronikk, kjemi, biologi, medisin, statsvitenskap og økonomi. Instituttet ligger på Kjeller ved Lillestrøm og Karljohansvern i Horten.

Har du erfaring fra økonomistyring og analyse?

Ny og spennende stilling som virksomhetscontroller

2021 er startskuddet for en spennende fremtid for FFI, og vi søker nå etter flere kolleger som har lyst til å være med på reisen.

Vi ser nå etter deg som har erfaring med økonomistyring og analyse, og som motiveres av tanken på å gå inn i en nyopprettet stilling i en ny avdeling, hvor ditt primære arbeids- og ansvarsområde skal være controlling, budsjettprosesser, strategi- og planprosesser og rapporteringer.

Eksempel på arbeidsoppgaver er:

  • Gjennomføre analyser innenfor økonomi og andre relevante resultatindikatorer (KPI), og gi råd basert på dette.
  • Forberede og ta frem beslutningsunderlag.
  • Bistå i utformingen av budsjettinnspill til styret og FD.
  • Bistå prosjektcontroller i å gjennomføre fremdriftsvurderinger i samråd med FoU-virksomheten, og beregne grunnlag for periodiseringer av FFIs inntekter.
  • Bistå i utforming av FFIs interne drifts- og investeringsbudsjetter.
  • Utforme, beregne og følge opp timepriser og kalkyler som danner grunnlag for FFIs inntekter.
  • Etablere hensiktsmessige prosesser for relevante økonomiske analyser knyttet til styring og rapportering.

Du skal også bistå ledere på ulike nivåer i utforming av budsjettinnspill og gjennomføre opplæring i relevante veiledere og maler, utforme FFIs års- og perioderapporter, utarbeide analyser og prognoser som grunnlag for prioritering, styring og avvikshåndtering på ulike nivåer m.m.

Nødvendige kvalifikasjoner er relevant utdanning fra universitet/høgskole på masternivå. Lang relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning.

Du må ha minst 5 års erfaring med økonomistyring og analyse. God innsikt i FFIs rolle, og samspill med styret, FD og forsvarssektoren for øvrig er en fordel, men ikke et krav.

Som person har du gode analytiske ferdigheter, evne til å tenke strategisk og til å se instituttet som helhet. Du trives i samarbeid med andre, har sterk integritet og er strukturert, selvstendig og proaktiv i arbeidet ditt.

Det er nødvendig med gode fremstillingsevner på norsk og engelsk. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

De som søker jobb hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til FFIs krav. Les mer om sikkerhetsklarering på ffi.no.

Vi kan tilby utfordrende og spennende arbeidsoppgaver i et tverrfaglig og utviklingsorientert miljø. Vi har fleksibel arbeidstid, sommertid, bedriftsidrettslag, avtale med treningssenter og andre sosiale tilbud. Som ansatt ved FFI blir du medlem i Statens pensjonskasse som tilbyr låne-, forsikrings- og pensjonsordninger.

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn, hull i CV-en eller behov for fysisk tilrettelegging. FFI ønsker flere kvinner i denne typen stillinger, kvinner oppfordres derfor til å søke.

Lønnsinnplasseringen på FFI følger Statens lønnsregulativ, og beregnes ut ifra relevans og nivå på utdanning og erfaring. Det trekkes to prosent pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse.

Nærmere opplysninger om stillingen får du ved å kontakte:

  • Sjef økonomi- og virksomhetsstyring, Jon Skjervold, tlf. 951 82 103

Send elektronisk søknad vedlagt kopier av vitnemål fra videregående og høyere utdanning samt attester fra arbeidserfaring, innen 9. februar 2021. Ref.nr. 2021/00106.

Referansenr: 2021/00106

Søk på stillingen

Kontaktpersoner:

Hjemmeside: www.ffi.no

Powered by Labrador CMS