Ledig stilling ved Forsvarets forskningsinstitutt

Rådgiver risikoanalyser

Søknadsfrist: 20.09.2020

Forsvarets forskningsinstitutt

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) er et av landets ledende kompetansemiljøer innen teknologi. FFI er en sivil forskningsinstitusjon direkte underlagt Forsvarsdepartementet. Virksomheten har omkring 700 ansatte, hvor over 500 er forskere og ingeniører som utvikler teknologi og kunnskap for å gjøre Norge i stand til å ha et tidsriktig og effektivt forsvar. Instituttet er tverrfaglig og dekker fag som fysikk, informatikk, kommunikasjonsteknologi, kybernetikk, anvendt matematikk, elektronikk, kjemi, biologi, medisin, statsvitenskap og økonomi. Instituttet ligger på Kjeller ved Lillestrøm og Karljohansvern i Horten.

Vil du jobbe med risikoanalyser innenfor et bredt spekter av fagområder?

Ønsker du å jobbe i et hektisk og kompetent fagmiljø ved et av landets fremste forskningsinstitutter?

Vi søker rådgiver/seniorrådgiver for arbeid innenfor fagfeltet risikoanalyser i henhold til blant annet standardene NS5814 og NS5830.

Sikkerhetsenheten ved FFI består av et kompetent fagmiljø innen forebyggende sikkerhet og beredskap. Sikkerhetsenheten har blant annet ansvaret for at det gjennomføres risikoanalyser innenfor fagfeltene som omfattes av forebyggende sikkerhet.

Som følger av ny sikkerhetslov har vi et stadig større press på å levere, samt bistå i risikoanalyser til intern bruk på instituttet. Derfor har vi nå behov for en kompetent medarbeider innen fagfeltet risikoanalyser. Vi ser etter en kandidat med analytiske egenskaper og erfaring fra analysearbeid og metodikk.

Stillingen rapporterer til sikkerhetsleder.

Arbeidsoppgaver

 • Lede og delta i risikoanalyser og sikringsrisikoanalyser
 • Koordinere FFIs oversikt over risikoanalyser og følge opp tiltak
 • Rådgiver for FFI innen alle typer analyser og vurderinger som omfattes av fagområdet Security (informasjonssikkerhet, objektsikkerhet, personellsikkerhet og annet)
 • Gi råd etter sikkerhetsloven
 • Gjennomføre kompetansebyggende tiltak (kurs, samlinger, foredrag)
 • Utdanning fra høgskole/universitet med relevante fag, på bachelor- eller masternivå
 • Erfaring med planlegging og gjennomføring av risikoanalyser i henhold til kjente standarder
 • God kompetanse i metodikk for gjennomføring av risikoanalyser
 • Gode kunnskaper i norsk og engelsk, skriftlig og muntlig

Nødvendige kvalifikasjoner

 • Utdanning fra høgskole/universitet med relevante fag, på bachelor- eller masternivå
 • Erfaring med planlegging og gjennomføring av risikoanalyser i henhold til kjente standarder
 • God kompetanse i metodikk for gjennomføring av risikoanalyser
 • Gode kunnskaper i norsk og engelsk, skriftlig og muntlig

Følgende er ønskelig

 • 3-5 års relevant erfaring
 • Kunnskap om sikring i henhold til sikkerhetsloven (Lov om nasjonal sikkerhet)
 • Kjennskap til beredskapssystemet for forsvarssektoren
 • Kunnskap om og erfaring med standardene NS5814 og NS5830

Personlig egnethet vil tillegges stor vekt

 • Handlekraft og løsningsorientert innstilling
 • Lojal, ansvarsbevisst og håndterer stor arbeidsmengde
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Gode analytiske egenskaper
 • Gode samarbeidsegenskaper

Vi kan tilby

 • Et unikt tverrfaglig miljø med spennende utfordringer
 • Fleksibel arbeidstid og sommertid
 • Bedriftsidrettslag
 • Bedriftsavtale med treningssenter
 • Andre sosiale tilbud
 • Lønnsspenn 500.000-650.000, avhengig av kvalifikasjoner

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn, hull i CVen eller behov for fysisk tilrettelegging.

De som søker jobb hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til FFIs krav. Les mer om sikkerhetsklarering på ffi.no.

Det trekkes to prosent pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse.

Nærmere opplysninger får du ved å henvende deg til:

 • Jytte Wilhelmsen, tlf. 950 72 328, eller
 • Thea Eide Høyesen tlf. 932 31 538

Send elektronisk søknad merket ref. 2020/02139, vedlagt kopier av vitnemål fra videregående og høyere utdanning og attester fra arbeidserfaring, innen 20. september 2020.

Referansenr: 2020/02139

Søk på stillingen


Kontaktpersoner:

Hjemmeside: www.ffi.no