LEDIG STILLING VED FORSVARETS FORSKNINGSINSTITUTT FFI

Kvalitetsrådgiver

Søknadsfrist: 04.04.2024

Ønsker du å være en pådriver innen videreutviklingen av kvalitetsarbeidet ved Forsvarets forskningsinstitutt?

Vi ser etter deg som har lyst til å lede og koordinere arbeidet med videreutviklingen av FFIs styringssystem, herunder implementere styrende dokumenter inn i et nytt dokumenthierarki. Du vil ha et særskilt ansvar for å ivareta kontroll og enhetlig struktur i styringssystemet vårt, og til å gi god rådgivning knyttet til utarbeidelse og publiseringer innenfor alle fagområder samt ledelsesnivå. Du vil i tillegg bidra i FFIs arbeid med kontinuerlig forbedring og strategiske utvikling av virksomhetsstyringen til instituttet.

Arbeidsoppgaver

Du vil ha overordnet fagansvar for styringssystemet, herunder inneha rollen som systemadministrator.

 Eksempler på oppgaver vil blant annet være:

 • Bidra til å utvikle relevante mål og tiltak innen fagområdet, og sikre etterlevelse gjennom god prosessledelse.
 • Utvikle og ivareta styringssystemet slik at det blir et effektivt verktøy for brukere på alle nivå ved instituttet. 
 • Sørge for at styringssystemet til enhver tid understøtter arbeidet med kontinuerlig forbedring og utvikling av FFI. 
 • Bidra til å forvalte og utvikle FFIs interne regelverk og styrende dokumenter, i rollen som FFIs regelverkskoordinator. 
 • Øke bevissthet, kompetanse og motivasjon for bruken av systemet.
 • Etablere gode rutiner for bruk av systemets funksjonaliteter, og sikre gode tverrfaglige prosesser for dette. 
 • Inneha det overordnede koordineringsansvaret for å implementere ny planstruktur i styrings- og ledelsessystemet, herunder bistå ansvarlige ledere og fagenheter i implementering og etterlevelse av prosesser 

Kvalifikasjoner

 • Du har fullført relevant bachelor fra universitet/høgskole.
 • Relevant erfaring med kvalitetsarbeid, gjerne fra større virksomheter.
 • Det er en fordel om du har god kunnskap om relevant lov og avtaleverk, herunder sikkerhetsloven og verdivurdering av dokumenter.
 • Det vil være en stor fordel om du har erfaring med styrende dokument, risikostyring og avvikshåndtering. Det vil også være en fordel om du har erfaring med å lede eller fasilitere prosesser.
 • Du har god kunnskap og erfaring med digitale verktøy

Personlige egenskaper

Som kvalitetsrådgiver har du en viktig rolle som ressursperson og sparringspartner i FFIs kvalitetsarbeid. Vi ser etter deg som ønsker å være en pådriver innen utvikling og implementering av prosesser og styrende dokumenter. Du vil jobbe tett sammen med ansvarlige for HMS- og risikomodulen i kvalitets- og ledelsessystemet, vi ser derfor etter deg som er strukturert og som har gode samarbeidsevner

Personlige egenskaper vil bli vektlagt. 

Vi tilbyr

Vi kan tilby spennende arbeidsoppgaver i et tverrfaglig og utviklingsorientert miljø. Vi har fleksibel arbeidstid, sommertid, bedriftsidrettslag, tilskuddsordning for trening på treningssenter og andre sosiale tilbud. Som ansatt ved FFI blir du medlem i Statens pensjonskasse som tilbyr låne-, forsikrings- og pensjonsordninger. De som søker jobb hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres på nivå Hemmelig/ NATO Secret. Du kan lese mer om sikkerhetsklarering på ffi.no. Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn, hull i CV-en eller nedsatt funksjonsevne. Stillingen lønnes fra kr 592.000 - kr 683.000 pr. år avhengig av relevant erfaring og utdanning. 

For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Det trekkes to prosent pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse. 

Nærmere opplysninger om stillingen får du ved å kontakte:

 • HR-Sjef Strategisk, Gunn Eva Høgseth, tlf. 957 80 629

 Send søknad vedlagt kopier av vitnemål fra høyere utdanning, samt attester fra arbeidserfaring som er relevante for stillingen, innen 04.04.2024.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS