LEDIG STILLING VED FORSVARETS FORSKNINGSINSTITUTTS

Doktorgrad (PhD) - totalforsvar og BAS

Søknadsfrist: 18.05.2021

Forsvarets forskningsinstitutt

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) er et av landets ledende kompetansemiljøer innen teknologi. FFI er en sivil forskningsinstitusjon direkte underlagt Forsvarsdepartementet. Virksomheten har omkring 780 ansatte, hvor over 500 er forskere og ingeniører som utvikler teknologi og kunnskap for å gjøre Norge i stand til å ha et tidsriktig og effektivt forsvar. Instituttet er tverrfaglig og dekker fag som fysikk, informatikk, kommunikasjonsteknologi, kybernetikk, anvendt matematikk, elektronikk, kjemi, biologi, medisin, statsvitenskap og økonomi. Instituttet ligger på Kjeller ved Lillestrøm og Karljohansvern i Horten.

Vil du ta doktorgrad på fremtidens totalforsvar?

Ledig stipendiatstilling innen totalforsvar og BAS

Ved vår avdeling Totalforsvar ser vi nå etter deg som er motivert for å ta doktorgrad (PhD) innen totalforsvarsproblemstillinger. Stillingen har en varighet på fire år. Inkludert i stillingen er 25 % pliktarbeid som vitenskapelig assistent tilknyttet relevant forskningsarbeid ved FFI. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med akademiske miljøer nasjonalt og internasjonalt. Det vil bli mulig å søke på en fast forskerstilling som utlyses i slutten av stipendiatperioden.

På FFI jobber vi med anvendt forskning som skal komme til anvendelse i et bredt faglig spekter, og hvert prosjekt har klare praktiske formål. Arbeidet vårt omfatter alt fra analyse av Forsvarets oppgaver, den sikkerhetspolitiske situasjonen og sivilsamfunnets sikkerhetsutfordringer, til rådgivning rundt anskaffelse og bruk av militært materiell.

Doktorgradsprosjektet skal bidra med ny kunnskap om hvordan man på best mulig måte kan forbedre samarbeids- og prioriteringsmekanismer for å gjøre totalforsvaret mer effektivt. Dette vil gjøres gjennom å etablere suksesskriterier for gjensidige forventningsavklaringer og prioriteringer mellom de ulike totalforsvarsaktørene ved alvorlige sikkerhetspolitiske kriser og væpnet konflikt. Prosjektet vil også frembringe ny kunnskap om hvordan forventningene og evnen til å gjøre prioriteringer påvirkes av endringer i den sikkerhetspolitiske situasjonen og i overgangen fra sikkerhetspolitisk krise til væpnet konflikt. Doktorgradsarbeidet inngår i FFIs strategiske satsning på totalforsvaret og er en del av forskningsprogrammet «Beskyttelse av samfunnet (BAS)» og spesielt et nytt prosjektet «BAS: Totalforsvaret mot 2040».

Arbeidsoppgavene vil være sentrert rundt forskning på totalforsvaret, krisehåndtering og behovet for samarbeids- og prioriteringsmekanismer ved sikkerhetspolitiske kriser og væpnet konflikt. Du skal gjennomføre et utdanningsløp som leder frem til en doktorgrad, og vil være en del av en anerkjent forskningsgruppe med bred og unik faglig kompetanse innen nasjonal sikkerhet og totalforsvaret. Det forventes at du utarbeider en detaljert prosjektplan før opptak til doktorgradsstudiet. Det er muligheter for utenlandsopphold som en del av doktorgradsstudiet.

Nødvendige kvalifikasjoner er fullført mastergrad innen samfunnsvitenskap; gjerne statsvitenskap, samfunnssikkerhet eller tilsvarende, med gode resultater. Det kreves kvalifikasjoner for opptak til doktorgradsstudium. Kjennskap til nasjonal beredskap og krisehåndtering, kritiske samfunnsfunksjoner og/eller sikkerhetspolitikk og forsvarsstrategi er en fordel.

Du har god systemforståelse, evner å se sammenhenger og er interessert i teknologi og hvordan teknologiutviklingen påvirker samfunnsutviklingen. Du har gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper, samtidig som du kan arbeide selvstendig og ta initiativ. Du må være grundig og strukturert, analytisk og ha gode evner til å dokumentere eget arbeid. Vi krever god skriftlig og muntlig formuleringsevne, både på norsk og engelsk.

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn, hull i CV-en eller behov for fysisk tilrettelegging. FFI ønsker flere kvinner i denne typen stillinger, kvinner oppfordres derfor til å søke. Nyutdannede oppfordres til å søke.

Vi kan tilby et unikt tverrfaglig miljø med spennende utfordringer. Vi har fleksibel arbeidstid og sommertid, bedriftsidrettslag, bedriftsavtale med treningssenter, og andre sosiale tilbud.

De som søker jobb hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til FFIs krav. Les mer om sikkerhetsklarering på ffi.no.

Lønnen på FFI følger statens lønnsregulativ og beregnes ut ifra relevans, nivå og lengde på utdanning og erfaring. Det trekkes to prosent pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse.

Nærmere opplysninger får du ved å henvende deg til:

  • Forskningsleder Stig Rune Sellevåg, tlf. 975 75 833

Send elektronisk søknad merket ref. 2021/00906, vedlagt kopier av vitnemål fra videregående og høyere utdanning og attester fra arbeidserfaring, innen 18. mai 2021.

Referansenr: 2021/00906

Søk på stillingen

Kontaktpersoner:

Hjemmeside: www.ffi.no

Powered by Labrador CMS