LEDIG STILLING VED FORSVARETS FORSKNINGSINSTITUTTS

Medarbeider - Elektronisk krigføring

Søknadsfrist: 17.03.2021

Forsvarets forskningsinstitutt

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) er et av landets ledende kompetansemiljøer innen teknologi. FFI er en sivil forskningsinstitusjon direkte underlagt Forsvarsdepartementet. Virksomheten har omkring 780 ansatte, hvor over 500 er forskere og ingeniører som utvikler teknologi og kunnskap for å gjøre Norge i stand til å ha et tidsriktig og effektivt forsvar. Instituttet er tverrfaglig og dekker fag som fysikk, informatikk, kommunikasjonsteknologi, kybernetikk, anvendt matematikk, elektronikk, kjemi, biologi, medisin, statsvitenskap og økonomi. Instituttet ligger på Kjeller ved Lillestrøm og Karljohansvern i Horten.

Kan dine fysikk- eller teknologikunnskaper påvirke fiendens radar i krig?

Er du glad i å jobbe med faget ditt?

Liker du å grave dypt i problemstillingene, men samtidig se at det du gjør får praktisk betydning?

Da bør du lese videre!

Elektronisk krigføring

Forsvaret opererer i økende grad i det elektromagnetiske spekteret. Elektronisk krigføring handler om å sikre egen tilgang til spekteret, og ikke minst om å utnytte og hindre motpartens bruk av det.

Et eksempel på hva vi jobber med er å gjøre Luftforsvarets fly mindre sårbare for fiendtlige radarbaserte våpen. Noen ganger utvikler vi jammeteknikker som gjør at våre fly forsvinner helt fra fiendens radarskjerm. Andre ganger forvirrer vi fienden ved å få det til å se ut som at det kommer fly som i virkeligheten ikke eksisterer, eller rett og slett finner metoder som gjør at fiendtlige missiler bommer på våre fly.

Vi hjelper Forsvaret med å møte utfordringer i spekteret. Teamet vårt er etterspurt, men miljøet i Norge som jobber med elektronisk krigføring mot radar er lite. Vi greier ikke å dekke alle oppdragene vi får, og nå trenger vi hjelp av deg.

Men, du trenger ikke å kunne så mye om elektronisk krigføring fra før – vi skal sørge for å gi deg nødvendig opplæring. For oss er det viktigste at du har en god grunnleggende fysikkforståelse, samt et genuint ønske om å lære, med sikte på å bli ekspert på et fagområde som blir stadig viktigere for Forsvaret. Å se at forskningsresultatene får praktisk betydning for Forsvaret er viktig for oss, og for deg.

Arbeidsdagen

Arbeidshverdagen vår er sammensatt. Vi bruker mye tid på analyser, simuleringer og laboratorieforsøk i våre lokaler på Kjeller. Resultater og nye idéer blir testet på Forsvarets utstyr flere ganger i året på ulike steder i landet. Under slike tester benytter vi blant annet våre egenutviklede eksperimentelle jammere, som også er etterspurte internasjonalt. Gjennom samarbeid med andre lands tilsvarende organisasjoner gjør vi jevnlig lignende analyser og forsøk også i utlandet. Som en del av teamet kommer du til å delta i alle disse oppgavene.

Instituttets visjon «Vi gjør kunnskap og ideer til et effektivt forsvar» er viktig for oss. Mye av arbeidet vi gjør skjer i tett samarbeid med Forsvaret, og resultatene gir umiddelbar effekt ved at Forsvaret får mer ut av utstyret de allerede har. Vi har også ansvar for å følge teknologiutviklingen på kort og lang sikt, slik at vi kan bistå med råd om nyanskaffelser og forstå hvordan fagfeltet utvikler seg over tid.

Selv om vi jobber tett med Forsvaret, deltar vi også aktivt i internasjonale forskningsmiljøer, både sivilt og innen NATO. Vi publiserer jevnlig i tidsskrift og på konferanser.

Vi velger i stor grad selv hvilke verktøy vi bruker for å løse oppgavene. Du vil ha god nytte av å beherske ett eller flere programmeringsspråk egnet for matematiske analyser, som for eksempel MATLAB, Python (SciPy) eller Julia. Andre programmeringsspråk og teknologier som du kan ha nytte av å kjenne til er C++, C#, LabVIEW, FPGA, SDR og RFSoC.

Kompetanse

Du må ha master eller doktorgrad innen teknisk-naturvitenskapelige fag, med gode karakterer.

Vi har god erfaring med å ha ansatte som har en kombinasjon av overlappende og unik kompetanse. Vi er vant til å samarbeide effektivt, slik at vi greier å utnytte den samlede kunnskapen i gruppen. Vi ønsker at du også bidrar med både overlappende og unik kompetanse. Her er noen eksempler på kompetansetyper som har vært nyttige for teamet vårt, og som vil telle positivt:

  • Radar- og radioteknologi
  • Antenner og radiobølgeutbredelse
  • Signalbehandling
  • Statistisk analyse
  • Programmering
  • Modellering av dynamiske systemer
  • Maskinlæring
  • Relevant kunnskap om anvendelse av radar i militære operasjoner

Studieretninger som matematikk, fysikk, informatikk, elektronikk, kybernetikk og kommunikasjonsteknologi passer godt hos oss, men andre studieretninger og fagkombinasjoner vil bli vurdert. Stillingen passer for både nyutdannede og erfarne, men vi har ingen krav til hvor lang erfaring du eventuelt må ha. Vi er opptatt av gruppens samlede kompetanse. Derfor vurderer vi hvordan din kompetanse bidrar til å styrke teamets evne til å løse oppdrag. Stillingstittelen din vil være forsker.

Krav til personlige egenskaper

Du er selvstendig og kan drive arbeidet fremover, men også samarbeide tett, både med kollegaer på FFI og oppdragsgiverne i Forsvaret. Samarbeidet internasjonalt krever at du behersker engelsk, muntlig og skriftlig. Du er åpen og nysgjerrig på ny teknologi, og evner å kontinuerlig ta til deg ny kunnskap.

Gruppa vår består av folk med forskjellig bakgrunn. Dette ser vi på som en styrke, og det gir oss mulighet til å angripe problemstillinger fra forskjellige vinkler. Men, det krever at alle er åpne for å lytte, og det er en egenskap du også har.

Forskningsresultater er først nyttige når de er dokumentert og publisert, enten i vitenskapelige fora eller direkte til oppdragsgiverne. Du har derfor god muntlig og skriftlig formidlingsevne, og du kan tilpasse budskapet til publikum.

Praktisk informasjon

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn, hull i CV-en eller behov for fysisk tilrettelegging. FFI ønsker flere kvinner i denne typen stillinger, kvinner oppfordres derfor til å søke. Vi oppfordrer også nyutdannede til å søke. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi har fleksibel arbeidstid og sommertid, bedriftsidrettslag, bedriftsavtale med treningssenter, og andre sosiale tilbud.

De som søker jobb hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til FFIs krav. Les mer om sikkerhetsklarering på ffi.no.

Lønnen på FFI følger Statens lønnsregulativ og beregnes ut ifra relevans, nivå og lengde på utdanning og erfaring. Det trekkes to prosent pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse.

Nærmere opplysninger om faglig innhold i stillingen får du ved å henvende deg til sjefsforsker Stein Kristoffersen, telefon 932 36 873. Spørsmål relatert til ansettelsesprosessen kan rettes til forskningsleder Tore Ulversøy, telefon 482 74 204.

Send elektronisk søknad, vedlagt kopier av vitnemål fra videregående og høyere utdanning og attester fra arbeidserfaring, innen 17. mars 2021. Ref.nr. er ref. 2020/002240.

Referansenr: 2020/00240

Søk på stillingen

Kontaktpersoner:

Hjemmeside: www.ffi.no

Powered by Labrador CMS