LEDIG STILLING VED FORSVARETS FORSKNINGSINSTITUTTS

Utviklingsleder

Søknadsfrist: 18.05.2021

Forsvarets forskningsinstitutt

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) er et av landets ledende kompetansemiljøer innen teknologi. FFI er en sivil forskningsinstitusjon direkte underlagt Forsvarsdepartementet. Virksomheten har omkring 780 ansatte, hvor over 500 er forskere og ingeniører som utvikler teknologi og kunnskap for å gjøre Norge i stand til å ha et tidsriktig og effektivt forsvar. Instituttet er tverrfaglig og dekker fag som fysikk, informatikk, kommunikasjonsteknologi, kybernetikk, anvendt matematikk, elektronikk, kjemi, biologi, medisin, statsvitenskap og økonomi. Instituttet ligger på Kjeller ved Lillestrøm og Karljohansvern i Horten.

FFI søker utviklingsleder som skal bygge team og leveransekapasitet

Informasjonssystemer spiller en viktig rolle i Forsvaret og samfunnet for øvrig, og robuste og brukervennlige løsninger av god kvalitet er avgjørende for at Norge er i stand til å ha et tidsriktig og effektivt forsvar. For å oppnå den ønskede kvaliteten på utviklet programvare kreves det spesialisert kompetanse og metoder.

Systemutviklingsgruppen leverer tjenester innen fagområdet programvareutvikling til forskningsmiljøene ved instituttet. De ansatte i gruppen har spesialisert kunnskap innen metode, design, arkitektur og implementering av programvare. Medarbeiderne jobber tett med oppdragsgiverne, som i stor grad er forskningsprosjekter fra hele FFI.

Gruppen spiller også en viktig rolle som pådriver og premissgiver for kompetanseutveksling og etablering av nye tjenester for programvareutvikling. Her kan nevnes etablering, drift og forvaltning av tjenesten GitLab som et eksempel.

Hvorfor trenger vi deg?

Etter endringer internt er det nå behov for en ny leder som skal være med å bygge team og leveransekapasitet for denne gruppen. Som utviklingsleder vil du etablere en vekststrategi og forankre denne inn i organisasjonen. Utviklingslederen vil være ansvarlig for daglig drift og strategisk utvikling, og ha personal- og budsjettansvar for de ansatte.

En viktig del av rollen vil være å synliggjøre gruppen internt, prioritere oppdrag og være bindeleddet mellom oppdragsgivere og andre viktige samarbeidspartnere innen fagområdet.

Systemutviklingsgruppen er tilgjengelig for alle forskningsmiljøene og leverer både eksperimentell og operative programvare.

Som utviklingsleder vil du være en del av hele utviklingsprosessen og sikre smarte teknologivalg og kvalitet i leveransene. Systemutviklingsgruppen er viktig for FFI og kan vise til mange spennende oppdrag som vi er stolte av å ha utført.

Eksempler på oppdrag vi bidrar til:

 • Analyse av radar informasjon fra RIMFAX – georadaren på mars
 • Simuleringer og krigsspill
 • Modelleringer av langtidskostnader og styrkestrukturer

Arbeidsoppgaver:

 • Lede systemutviklingsgruppen med personal- og budsjettansvar, utvide og forme systemutviklingsgruppens egenart i organisasjonen.
 • Deltagelse i flere faser av systemutviklingen, fra behov, planlegging, og til ledelse av utvikling vha. smidige metoder.
 • Være kontaktledd mot oppdragsgivere som forskere og andre viktige samarbeidspartnere innen fagområdet.
 • Sikre at gruppen leverer kodeproduksjon av høy kvalitet.
 • Gjøre smarte teknologivalg i samspill med oppdragsgivere.
 • Sikre arkitektur, prinsipper og standarder innenfor systemutvikling.
 • I samarbeid med forskningsprosjektene utvikle beste praksis for systemutvikling på FFI.
 • Sørge for at gruppen jobber mot god/ kvalitetsmessig forvaltning av systemutviklingsverktøy, kodebibliotek o.l. for FFI.
 • Sikre god ressursstyring og smidige arbeidsprosesser.
 • Bidra til god rekruttering og kompetanseoppbygging.

Nødvendige kvalifikasjoner:

 • Minimum bachelorgrad innen IT. Relevant arbeidserfaring kan kompensere for manglende krav til utdanning.
 • Minimum 3-5 års erfaring med ledelse av systemutviklingsprosjekter, enten som prosjekt-, prosess-, leveranse-, eller utviklingsleder.
 • Meget god skriftlig og muntlig formuleringsevne, på norsk og engelsk.

Det er en fordel med:

 • God teknisk forståelse og evne til å kommunisere hvordan systemutviklingsgruppen kan bistå oppdragsgiverne med å lage gode løsninger
 • Interesse og erfaring med smidig utvikling
 • Evne til å tenke helhetlig og jobbe strategisk med utvikling.
 • God kjennskap til tjenesteorienterte prinsipper, Web services og Micro services.
 • Kompetanse innenfor skybaserte tjenester fra en eller flere av de ledende leverandørene i markedet.
 • Gjerne erfaring fra forskningsbasert virksomhet.

Personlige egenskaper:

 • Brenner for å lede utvikling av fremtidsrettede løsninger.
 • Gode kommunikasjonsevner og trives med relasjonsbygging.
 • Høy serviceinnstilling og gjennomføringsevne.
 • Initiativrik, selvdreven og strukturert.
 • Resultatorientert og leveringsdyktig.
 • Gode analytiske evner.

Vi kan tilby:

 • Et høyt kvalifisert og kompetent tverrfaglig miljø som du vil bli en del av
 • Mulighet til å påvirke egen arbeidshverdag og få gjennomslag for egne ideer
 • Faglig varierte oppgaver
 • Gode muligheter for kompetanseutvikling gjennom kurs og sertifiseringer
 • Et tverrfaglig miljø med spennende og utfordrende arbeidsoppgaver, og gode utviklingsmuligheter.

Vi har fleksibel arbeidstid og sommertid, mulighet for trening i arbeidstiden, bedriftsidrettslag, bedriftsavtale med treningssenter, og andre sosiale tilbud.

Som ansatt ved FFI blir du medlem i Statens pensjonskasse som har gode låne-, forsikrings- og pensjonsordninger.

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn, hull i CV-en eller behov for fysisk tilrettelegging. FFI ønsker flere kvinner i denne typen stillinger, kvinner oppfordres derfor til å søke.

De som søker jobb hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til FFIs krav. Grunnet stillingens beskaffenhet kreves det kun norsk statsborgerskap. Du kan lese mer om sikkerhetsklarering på ffi.no.

Lønnen på FF følger Statens lønnsregulativ, og beregnes ut fra relevans og nivå på utdanning og erfaring. Det trekkes to prosent til pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse.

Nærmere opplysninger får du ved å henvende deg til:

 • Leder for IT-enheten Thor-Inge R. Vaaga, mobiltlf. 916 46 000

Send elektronisk søknad vedlagt bekreftede kopier av vitnemål fra videregående og høyere utdanning, samt attester fra arbeidserfaring som er relevante til stillingen, innen 18. mai. 2021. Ref. nr. er 2021/00937.

Referansenr: 2021/00937

Søk på stillingen

Kontaktpersoner:

Hjemmeside: www.ffi.no

Powered by Labrador CMS