LEDIG STILLING VED FORSVARETS FORSKNINGSINSTITUTT

Regnskapsleder

Søknadsfrist: 26.03.2023

Forsvarets forskningsinstitutt

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) er et av landets ledende kompetansemiljøer innen teknologi. FFI er en sivil forskningsinstitusjon direkte underlagt Forsvarsdepartementet. Virksomheten har ca 820 ansatte, hvor rundt 600 er forskere og ingeniører som utvikler teknologi og kunnskap for å gjøre Norge i stand til å ha et tidsriktig og effektivt forsvar. Instituttet er tverrfaglig og dekker fag som fysikk, informatikk, kommunikasjonsteknologi, kybernetikk, anvendt matematikk, elektronikk, kjemi, biologi, medisin, statsvitenskap og økonomi. Instituttet ligger på Kjeller ved Lillestrøm og Karljohansvern i Horten.

Er du vår nye regnskapsleder?

Har du den faglige tyngden til å ta steget opp til regnskapsleder, eller sitter du i en lignende rolle i dag og ønsker en spennende stilling med gode utviklingsmuligheter i en trygg og stadig voksende bedrift?

Vi søker deg som brenner for det daglige arbeidet i regnskapsavdelingen, og som evner å se forbedringspotensialer og muligheter som et ERP-system gir. Vi søker en person som er trygg i sitt fag og kan være med på å bringe instituttet vårt videre.

Regnskapsleder har det faglige ansvaret for regnskapsområdet på instituttet og har blant annet følgende oppgaver:

 • Sørge for at FFIs regnskaper er ferdigstilt til gitte frister.
 • Være en faglig leder og motivator for regnskapsgruppas medarbeidere, og sørge for at disse leverer på FFIs og avdelingens mål.
 • Systemansvar for utvalgte moduler i Unit4 UBW og kvalitetssikring av overføring fra fagsystemer.
 • Utarbeide og videreutvikle rutiner og arbeidsprosesser innen fagområdet.
 • Faglig kontakt for Riksrevisjonen ved regnskapsrevisjoner.
 • Sørge for et godt og trygt arbeidsmiljø i regnskapsgruppen.
 • Gjennomføre god internkontroll i egen gruppe, herunder lage mål og planer for gruppen, og håndtere mest vesentlige risikoer.
 • Ivareta overordnet HMS- og sikkerhetsansvar for gruppen og legge til rette for at HMS og sikkerhet ivaretas på en god måte.

Vi ønsker deg som har følgende kvalifikasjoner:

 • Relevant utdanning fra universitet/høgskole på bachelornivå. Lang relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning.
 • Relevant erfaring innen fagområdet regnskap/økonomi.
 • God kjennskap til lover og forskrifter knyttet til norsk regnskaps- og merverdiavgiftshåndtering.
 • Kjennskap til statlige regnskapsstandarder (SRS).

Erfaring som også vil bli vektlagt er:

 • Relevant ledererfaring.
 • Erfaring med forbedrings- og effektiviseringsprosesser.
 • Erfaring med prosesskartlegging og utarbeidelse av rutinebeskrivelser.

Du kan kommunisere godt skriftlig og muntlig, på både norsk og engelsk. I tillegg er det nødvendig med god kompetanse i bruk av Office-programvare slik som Excel og Word. Det er en fordel om du har erfaring med ERP-systemet Unit4.

Stillingen krever at du er god på å jobbe selvstendig, samtidig som du liker å jobbe i team. Vi søker deg som har gode lederegenskaper og evner å tenke helhetlig. Du må kunne ta initiativ og være pådriver for å få igjennom aktiviteter, samtidig som du er løsningsorientert og god på å involvere.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

De som søker jobb hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres på nivå Hemmelig/ NS. Du kan lese mer om sikkerhetsklarering på ffi.no.

Vi kan tilby et dynamisk fagmiljø med stor og variert kontaktflate, utfordrende oppgaver og gode utviklingsmuligheter. Vi holder til i nye lokaler, og har et godt arbeidsmiljø med hyggelige kollegaer. Vi har fleksibel arbeidstid, sommertid, bedriftsidrettslag, avtale med treningssenter og andre sosiale tilbud. Som ansatt ved FFI blir du medlem i Statens pensjonskasse som tilbyr låne-, forsikrings- og pensjonsordninger.

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn, hull i CV-en eller behov for fysisk tilrettelegging.

Lønnen på FFI følger Statens lønnsregulativ, og beregnes ut ifra relevans og nivå på utdanning og erfaring. Det trekkes to prosent pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse.

Nærmere opplysninger om stillingen får du ved å henvende deg til leder for økonomienheten Susanne Skrimstad, tlf. 952 15 613.

Send søknad vedlagt kopier av vitnemål fra høyere utdanning, samt attester fra arbeidserfaring som er relevante for stillingen, innen 26. mars 2023. Ref.nr. er 2023/00400.

Referansenr: 2023/00400

Søk på stillingen

Kontaktpersoner:

Hjemmeside: www.ffi.no

Powered by Labrador CMS