LEDIG STILLING VED FORSVARETS FORSKNINGSINSTITUTT FFI

Produktleder - Samhandling

Søknadsfrist: 20.05.2024

Produkteier Samhandling

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) er ett av landets ledende kompetansemiljøer innen teknologi - et tverrfaglig institutt som utvikler teknologi og kunnskap for å gjøre Norge i stand til å ha et tidsriktig og effektivt forsvar.Ved instituttet pågår det et arbeid med å etablere en ny IKT-styringsmodell. Modellen legger opp til etablering av ulike behovsområder med tilhørende tverrfaglige produkt- og plattformteam som skal understøtte de mest sentrale behovene ved FFI, slik at instituttet skal kunne levere fremragende forskning i verdensklasse. Et av disse behovsområdene heter Samhandling, hvor målsetningen handler om at FFI har tilgang på nødvendige verktøy for effektiv samhandling og kommunikasjon. Det er også viktig at FFI har en robust informasjonsarkitektur som legger til rette for enkel lagring og gjenfinning av informasjon.

Ønsker du en sentral rolle midt i kjernen hvor IKT møter virksomhetsbehovene ved en av Norges med spennende arbeidsplasser? Som produkteier for behovsområde Samhandling, vil du få fagansvaret og blant annet jobbe med å forbedre og videreutvikle samhandlingsløsninger og informasjonssystemer. For å lykkes med dette, vil det være nødvendig å etablerearenaer for å systematisk fange opp behov som faller inn under denne kategorien.

Arbeidsoppgaver

 • Lede og administrere møtearenaer for effektiv identifisering av behov innen ditt ansvarsområde
 • Ha overordnet ansvar for prioriteringer innenfor eget behovsområde
 • Fremme tverrfaglig samarbeid ved å involvere representanter fra ulike avdelinger i FFI
 • Delta i overordnet IKT-porteføljestyring sammen med øvrige beslutningstagere
 • Budsjettansvar for eget behovsområde
 • Lede etableringen av teamet for å styrke arbeidet mot felles mål
 • Sikre effektiv leveranse og gjennomføringskapasitet i alle prosjekter
 • Forvalte IT-løsninger for samhandling, som Microsoft 365, for å støtte teamets produktivitet

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning på bachelor- eller mastergradsnivå. Relevant arbeidserfaring kan kompensere for manglende formell utdanning
 • Svært god funksjonell kompetanse på Microsoft 365
 • God kompetanse på andre informasjonssystemer som arkivsystemer, intranett og kvalitetssystemer
 • Erfaring med tverrfaglig samarbeid og bruk av målstyringsverktøy som OKR (Objectives and Key Results)
 • Erfaring med brukerinvolvering i en iterativ setting, og fasilitere arenaer for å fange opp og prioritere behov
 • Erfaring med metodiske tilnærminger for å adressere og løse forretningsbehov
 • Erfaring fra teamledelse, prosjektledelse, eller linjeledelse

Stillingen krever at du kan sikkerhetsklareres og autoriseres på nivå Hemmelig/ NATO secret. Du kan lese mer om sikkerhetsklarering på ffi.no.

Det er en fordel om du har

 • Hatt ansvar for budsjett
 • Erfaring fra offentlig sektor
 • Arbeidserfaring fra store virksomheter med mer enn 250 ansatte
 • Erfaring med datadrevet arbeid og analytiske metoder for prioritering av behov
 • Erfaring med implementering, bruk og forvaltning av samhandlingsløsninger og informasjonsforvaltning

Personlige egenskaper

 • Evne til å jobbe godt i team og oppnå resultater sammen med andre
 • God formidlingsevne på både norsk og engelsk
 • Strukturert, selvstendig, og fleksibel med god omstillingsevne
 • Løsningsorientert og effektiv i håndtering av flere oppgaver samtidig

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

Vi kan tilby et dynamisk fagmiljø med stor og variert kontaktflate, utfordrende oppgaver og gode utviklingsmuligheter. Vi har et godt arbeidsmiljø med hyggelige kollegaer. Vi har fleksibel arbeidstid, sommertid, bedriftsidrettslag, tilskuddsordning for trening på treningssenter og andre sosiale tilbud. Som ansatt ved FFI blir du medlem i Statens pensjonskasse som tilbyr låne-, forsikrings- og pensjonsordninger. Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn, hull i CV-en eller behov for fysisk tilrettelegging. 

Stillingen følger Statens lønnsregulativ etter stillingskode 1364 Seniorrådgiver der vi tar hensyn til relevansen av din utdanning og erfaring. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Det trekkes to prosent pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse. 

Stillingen krever at du kan sikkerhetsklareres og autoriseres på nivå Hemmelig/ NATO secret. Du kan lese mer om sikkerhetsklarering på ffi.no.

 Nærmere opplysninger om stillingen får du ved å henvende deg til:

 • Fungerende Operativ leder IT, Andreas Kildal, tlf 452 40 210 eller
 •  Teamleder Produktivitet og Samhandling, Hans Petter Hetland, tlf 907 67 879

Eller vår samarbeidspartner Henning Orre på Tlf 922 67 678 eller epost henning@cruit.no. Send søknad vedlagt kopier av vitnemål fra høyere utdanning, samt eventuelle attester fra arbeidserfaring som er relevante for stillingen, innen 20.05.2024. 

Søk på stillingen

SPØRSMÅL OM STILLINGEN

 • Andreas Kildal (Fungerende operativ leder IT), 45240210
 • Hans Petter Hetland (Teamleder Produktivitet og Samhandling), 90767879
 • Henning Orre, henning@cruit.no
Powered by Labrador CMS