LEDIG STILLING VED HØGSKOLEN I INNLANDET

Førstelektor / høgskolelektor i bedriftsøkonomi

Søknadsfrist: 03.03.2024

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har omlag 15 000 studenter og 1 500 ansatte. Vi har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad, og tilbyr også noen utdanninger på Kongsvinger, Tynset og i Oslo. 

Høgskolen i Innlandet skal være kjent for sterke og solide utdannings- og forskningsmiljøer som setter spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi er en institusjon med høy faglig kompetanse, og har mål om å bli akkreditert som universitet.

Vår visjon er «Sterkere sammen».

Er du fremoverlent og brenner for undervisning og utviklingsarbeid? Handelshøgskolen Innlandet søker Førstelektor/høgskolelektor i bedriftsøkonomi

Om stillingen

Handelshøgskolen Innlandet - fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap (HHS) er det største fakultetet under Høgskolen i Innlandet, og har totalt ca. 7000 studenter. Institutt for økonomifag har ledig fast 100% stilling som førstelektor/høgskolelektor i bedriftsøkonomi.

Instituttet har hatt en solid vekst, teller i dag ca. 80 medarbeidere og har aktivitet ved studiestedene Rena og Lillehammer, samt med betydelig aktivitet på Kongsvinger. Som ansatt vil man jobbe på tvers av fakultetets studiesteder, institutter og vårt nyetablerte Senter for digitalisering og bærekraft (CREDS). Instituttet har sterke røtter i de tradisjonelle økonomifagene som regnskap, revisjon, bedriftsøkonomi og finans, og vi har i dag et dynamisk og engasjert miljø som tenker nytt, utvikler oss (med blant annet en ny og unik bachelor i bærekraftsøkonomi) og er i økende grad internasjonale. Vi har blant annet ambisjoner om videre vekst innen forskningsproduksjon og bygge enda større forskningskultur ved instituttet. Instituttet ønsker å motivere til opprykk og legger til rette, så langt det er praktisk mulig, for at UFF-ansatte som ønsker det kan arbeide med egne kvalifiseringsløp.

I stillingen kommer man inn i et fagmiljø som er gode på undervisning og pedagogisk utvikling. Vi ønsker kandidater som er aktivt til stedet ved studiestedet og som deler vårt engasjement for undervisning, samtidig som du har ambisjoner om å bidra til forsknings- og utviklingsarbeid ved instituttet.

Stillingen vil ha hovedarbeidssted på Lillehammer.

Ansvar og arbeidsoppgaver 

 • Undervisningsoppgaver på bachelor og masternivå.
 • Ha en aktiv rolle i studiekvalitetsarbeid og bidra til utvikling av studieporteføljen innenfor fagområdet.
 • Andre oppgaver kan tillegges stillingen ved behov.

Kvalifikasjoner

Formalkompetanse: 

 • For stilling som førstelektor: Dokumentert kompetanse som førstelektor i bedriftsøkonomi iht. Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.
 • For stilling som høgskolelektor: Mastergrad innenfor fagområdet bedriftsøkonomi, iht. Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.
 • Det kreves dokumentert praktisk-pedagogisk utdanning og erfaring, fortrinnsvis rettet mot høyere utdanning, jf. Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger. Søkere som ikke kan dokumentere pedagogisk kompetanse ved ansettelse er forpliktet til å gjennomføre høgskolens kurs i høgskolepedagogikk eller tilsvarende innen to år etter ansettels

Mer informasjon om de formelle kvalifikasjonskravene, se

Erfaringskompetanse:

 • God muntlig og skriftlig beherskelse og fremstillingsevne på et skandinavisk språk (norsk, svensk eller dansk) og på engelsk. Søkere med annet morsmål enn norsk, eller et annet skandinavisk språk, må dokumentere kunnskaper i norsk tilsvarende ferdighetsnivå B2.
 • Generelt gode IKT kunnskaper.
 • Gode metodekunnskaper.
 • Kompetanse og undervisningserfaring innen det bedriftsøkonomiske fagområdet. Søkere bes oppgi hvilke fag de kan undervise i.

Personlige egenskaper:

 • Gode formidlingsevner, evne til å tilpasse undervisningen til ulike studentgrupper og engasjert i utvikling av egen undervisning.
 • Samarbeidsvillig og evne til å se sitt bidrag i helheten.
 • Aktivt til stede og engasjert i utvikling av studiestedet.
 • Ambisiøs holdning og gjennomføringsevne med tanke på å oppnå resultater.

Instituttet vil i sin vurdering vektlegge personlig egnethet, undervisningserfaring, samt de undervisningsbehov vi trenger dekket. Vi vil primært vektlegge kvalitet i akademiske arbeider fremfor kvantitet, og nyere publikasjoner vil kunne vektlegges. Ved vurdering av kvalifikasjoner hensyntas karrierestadium.

Vurdering av hvilken kandidat som er best kvalifisert foretas etter en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten, i tillegg til motivasjon for stillingen.

Stillingen med tilhørende arbeidsoppgaver skal ivaretas i samsvar med gjeldende lov- og regelverk for statsansatte, herunder også Lov om kontroll med eksport av strategiske varer, tjenester og teknologi m.v. Kandidater som etter vurdering av søknad og vedlegg kommer i konflikt med kriteriene i sistnevnte lov, vil ikke kunne tiltre stillingen ved Høgskolen i Innlandet. Nødvendige godkjenninger må opprettholdes gjennom hele ansettelsesforholdet.

Vi tilbyr 

 • En spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling, engasjerte kollegager og et godt arbeidsmiljø.
 • Mulighet til faglig utvikling i et åpent, nytenkende og dynamisk miljø.
 • Lønn i stillingskode 1198 førstelektor/1008 høgskolelektor etter Statens lønnsregulativ.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger.

For mer informasjon om HINN som arbeidsgiver, se her

Søke stillingen 

Søknad og CV registreres elektronisk via "Søk stillingen".

Søknaden må inneholde:

 • søknadsbrev
 • utfyllende CV med oversikt over utdanning, arbeidserfaring, pedagogisk erfaring, administrativ erfaring, akkvisisjonsarbeid, koordineringserfaring og andre kvalifiserende aktiviteter
 • bekreftede kopier av vitnemål og attester
 • dokumentasjon på pedagogiske kvalifikasjoner i en systematisk, samlet fremstilling, herunder oversikt over formell pedagogisk utdanning, pedagogisk praksis inkludert veiledererfaring. I tillegg til eventuell erfaring med studiekvalitetsutvikling, utvikling av undervisningsopplegg, studieplaner etc.
 • i tillegg ønskes inntil én sides refleksjon rundt søkerens pedagogiske grunnsyn og egne pedagogiske utvikling
 • publikasjonsliste
 • inntil 10 arbeider legges ved som vedlegg til vurdering 

For at din søknad skal kunne bli vurdert må dokumentene legges ved som elektroniske vedlegg til søknaden. Aktuelle søknader vil bli vurdert av en sakkyndig komité.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøving av praktiskpedagogiske ferdigheter.

Har du spørsmål om opplasting av vedlegg eller andre tekniske forhold rundt søknaden kan Jobbnorge kundeservice kontaktes. 

Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil du bli varslet om dette. 

For mer informasjon om stillingen kontakt:

 • Instituttleder Per Olav Lund, tlf: +47 97 67 07 11, epost: per.lund@inn.no

Mangfold og positiv særbehandling

HINN mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaringer og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Aktuell tilrettelegging kan for eksempel være tekniske hjelpemidler, tilpasning av møbler eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid. 

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Du kan lese mer på arbeidsgiverportalen.

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbsøkerportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter. 

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS