LEDIG STILLING VED SIMULA

Førsteamanuensis i datavitenskap

Søknadsfrist: 17.09.2021

Institutt for datavitenskap og analyse ved Handelshøyskolen BI i Oslo, Norge, utlyser en fast stilling som førsteamanuensis i datavitenskap. Søkere fra ethvert relevant felt relatert til datavitenskap er velkomne, med preferanse for kandidater med bakgrunn innen maskinlæring, statistisk læring og/eller kunstig intelligens.

Institutt for datavitenskap og analyse er i en oppbyggingsfase og BI har inngått et strategisk partnerskap med Simula Research Laboratory, for å styrke kompetansen innen datavitenskap. Det nye partnerskapet tar sikte på å styrke koblingen mellom statistisk metode og maskinlæring, og mellom algoritmer og fagområder med stor innvirkning av spesiell relevans for samfunnet. Forskningssamarbeidet er organisert gjennom et forskningssenter innen datavitenskap ([email protected]). Den som ansettes vil få tilknytning til og oppgaver i forskningssenteret [email protected] og vil ha delvis arbeidssted ved Simula.

KVALIFIKASJONER

 • Avlagt PhD-grad i datavitenskap (eller relaterte felt)
  • Ha publisert eller være i ferd med å publisere forskning av høy kvalitet innenfor relevante fagområder (Særlig analyse av naturlig språk (Natural Language Processing, NLP), tidsrekker eller modellering på semistrukturerte data)
  • Ha pedagogiske evner og erfaring med undervisning i universitets- og høgskolesektoren
  • Kjennskap og nettverk innenfor det norske datavitenskapmiljøet
  • Erfaring med prosjektledelse
  • Erfaring med eksternfinansierte forskningssøknader og forskningssamarbeid med industri og/eller offentlig sektor

Ytterligere kvalifikasjoner inkluderer erfaring fra forskning og studier som er relevante for en handelshøyskole, internasjonalt forskningsnettverk og engelskkunnskaper. En oversikt over internasjonal arbeidserfaring og samarbeid med næringslivet eller offentlig sektor, inkludert FoU-arbeid, forskningsformidling og forskningsbaserte rådgivningstjenester, er verdsatt.

Vi oppfordrer kvinner aktivt til å søke.

LØNN OG VILKÅR

Førsteamanuensisstillingen har en internasjonalt konkurransedyktig lønn og være tilknyttet BIs kollektive pensjonsordning. Institutt for datavitenskap og analyse har et bonussystem for publikasjoner i utvalgte tidsskrifter med et sjenerøst belønningssystem per publikasjon, og vi gir god støtte for forskningsrelaterte aktiviteter og konferansereiser.

SØKNADSPROSESSEN OG KONTAKTPERSON

Kompetansevurdering foretas etter vanlige regler for faglige- og pedagogiske stillinger ved universiteter og vitenskapelige høyskoler, i henhold BIs retningslinjer for ansettelser og opprykk. Potensielle kandidater vil bli invitert til intervjuer og seminarpresentasjoner. Handelshøyskolen BI forbeholder seg retten til å avvise søkere som, selv om de er faglig kvalifiserte, ikke tilfredsstiller andre krav som pedagogisk evne eller samarbeidsevner.

Spørsmål om stillingen kan sendes til:

 • Professor og fungerende instituttleder Tommy Sveen, telefon +47 46 41 00 97 eller
 • Prorektor Hilde C. Bjørnland telefon +47 46 41 07 67

Oppstart høsten 2021.

KRAV TIL SØKNADEN

Søkere skal sende inn søknaden, inkludert CV, og akademiske arbeider (opptil 15) og publikasjonsliste elektronisk. Søkers høyeste grader og andre spesielt relevante kvalifikasjoner må dokumenteres.

Ytterligere informasjon og dokumentasjon av andre aktiviteter som kan ha betydning for evaluering av søkernes kvalifikasjoner, kan også sendes inn.

Send søknad

KONTAKTPERSONER:

Powered by Labrador CMS