LEDIG STILLING VED OSLOMET

Førsteamanuensis i kunstig intelligens innen evolusjonsalgoritmer

Søknadsfrist: 03.06.2022

OsloMet

OsloMet – storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Fakultetet tilbyr høyere utdanning innen tekniske fag, kunstfag og designfag, og har forsknings- og utviklingsaktiviteter innen disse fagfeltene. Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) har om lag 4 000 studenter og om lag 400 ansatte, og holder til i Pilestredet i Oslo sentrum og på Kjeller utenfor Lillestrøm.

Institutt for informasjonsteknologi tilbyr tre bachelorstudier, et masterstudium og er delaktig i et tverrfaglig doktorgradsstudium. Vitenskapelige ansatte ved instituttet forsker innen et bredt spekter av fagområder, inkludert informatikk, naturvitenskap, innovasjon og ledelse. Studenter og forskere er også involvert i et økende antall tverrfaglige aktiviteter ved universitetet.

Det er for tiden flere forskningsgrupper vedInstitutt for informasjonsteknologi, ved Fakultetet for teknologi, kunst og design.

AI-Lab tilbyr opplæring og grunnleggende og anvendt forskning innen maskinlæring, datavitenskap, kunstig intelligens og ukonvensjonell databehandling. Helse, sikkerhet, datajournalistikk, energi, sport, mobilitet, marin robotikk, kunst, bærekraft og pålitelighet er for tiden fokusområder for anvendt AI-forskning. For grunnforskning legger laboratoriet vekt på ulike felt som kunstig liv, kvanteberegning, forsterkningslæring, stokastiske prosesser og genetiske algoritmer. Mer informasjon om laboratoriet finner du i følgende lenke.

Ved Institutt for informasjonsteknologi er det en ledig fast stilling som førsteamanuensis i kunstig intelligens innen evolusjonsalgoritmer med oppstart i 2022.

Vi ser etter en kandidat med erfaring fra høyere utdanning, forskning, innovasjon og vitenskapskommunikasjon. Det forventes at kandidater har utført forskning innenfor evolusjonsalgoritmer, kunstig liv eller genetiske algoritmer, eller bioinspirerte metoder, og har undervisningserfaring innenfor informatikk.

Kandidater forventes å aktivt styrke det faglige og forskningsmessige arbeidet til Artificial Intelligence Lab (AI Lab) ved OsloMet, som inkluderer å sikre ekstern finansiering og styrke OsloMets nasjonale og internasjonale nettverk. Kandidaten forventes også å bidra til instituttet og universitetets forsknings- og undervisningsmiljø generelt, herunder tverrfaglig arbeid på tvers av institutter ved Fakultet for teknologi, kunstdesign og med andre fakulteter og forskningssentre ved OsloMet.

Arbeidsoppgaver og ansvar:

 • utvikle og levere undervisning for emner på bachelor-, master- og ph.d.-nivå, innenfor temaer relevante for Institutt for informasjonsteknologi. Dette inkluderer undervisning, veiledning og vurdering
 • planlegge, utvikle og levere kurs innenfor livslang læring
 • veilede bachelor- og masterstudenter, samt doktorgradskandidater
 • gjennomføre forskning og skrive søknader for å sikre eksterne forskningsmidler
 • formidle forskningsresultater både i akademiske miljøer og for allmennheten
 • aktivt bidra til utvikling av høy kvalitet på forskning og utdanning ved Institutt for informasjonsteknologi og OsloMet som helhet
 • utføre administrative oppgaver knyttet til utdanning, forskning, innovasjon og vitenskapelig formidling

Kvalifikasjonskrav:

 • PhD i informatikk, maskinlæring, kunstig intelligens, robotikk (optimal kontroll), nevrovitenskap, eller et relatert felt
 • dokumentert forskningsarbeid og publikasjoner innen Evolutionary Algorithms
 • dokumentert erfaring med undervisning og veiledning i høyere utdanning
 • Søkere må dokumentere grunnleggende kompetanse i undervisning og veiledning på universitets- og høyskolenivå. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere slik universitetspedagogisk basiskompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. OsloMet tilbyr et emne i universitetspedagogikk (UHPED) som dekker dette kravet.
 • Det kreves god muntlig og skriftlig framstillingsevne på engelsk. Søkere som ikke har tilstrekkelig kunnskaper i skandinavisk må innen tre år etter tiltredelse ha tilegnet seg norskkunnskaper tilsvarende nivå B2.

Søker må dokumentere relevant utdanningsfaglig kompetanse i henhold til OsloMets Retningslinjer for vurdering av utdanningsfaglig kompetanse.

Kriterier for vurdering av utdanningsfaglig kompetanse fremgår av OsloMets retningslinjer for vurdering av utdanningsfaglig kompetanse.

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på

 • dokumentert erfaring med spiking nevrale nettverk, nevromorf databehandling eller annen form for ukonvensjonell databehandling, som kan bidra til det fremragende forskningsmiljøet NordSTAR ved OsloMet. NordSTAR står for Nordic Centre of Sustainable and Trustworthy AI Research. Mer informasjon finner du her.
 • interesse for digitale og innovative pedagogiske praksiser
 • erfaring med formidling til et ikke-akademiske publikum
 • praktisk erfaring eller bransjeerfaring fra anvendt kunstig intelligens, datavitenskap eller relaterte felt
 • erfaring med og interesse for teknologioverføring, innovasjon og patenter
 • evne til å jobbe i tverrfaglige team med forskjellig bakgrunn
 • dokumentert erfaring med tverrfaglige prosjekter er en fordel
 • det er en fordel om kandidatene behersker norsk, eller et skandinavisk språk (nivå B2 eller høyere)

Personlige egenskaper som er nødvendige for stillingen:

 • evne til å motivere og inspirere studenter og kolleger
 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • nysgjerrighet og lyst til å utvikle seg som forsker og underviser
 • fleksibilitet og evne til å tilpasse undervisning og forskning til instituttets og OsloMets behov, herunder tverrfaglig samarbeid
 • evnen til å bygge fellesskap og nettverk, forskningsprosjekter og demonstrere ny tenkning og innovasjon

OsloMet vurderer pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Søknadsprosess

Din søknad bli vurdert av et sakkyndig utvalg. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • søknadsbrev
 • CV (inkludert lærings- og veiledningserfaring og navn og kontaktinformasjon for minst tre referanser)
 • komplett liste over publikasjoner
 • kopier av attester / vitnemål (inkludert formell utdanning i pedagogikk, hvis aktuelt)
 • opptil ti vitenskapelige artikler i fulltekst, levert sammen med en innholdsfortegnelse og en kort introduksjon som belyser relevansen av hver artikkel for stillingen og en detaljert beskrivelse av bidraget til artikkelen fra søkeren
 • faglige dokumenter inkludert doktorgradsavhandlingen
 • en tekst (inntil 2 sider) som skisserer kandidatens relevante pedagogiske erfaring og planer for pedagogisk aktivitet og utvikling i stillingen
 • en tekst (inntil 2 sider) som beskriver kandidatens relevante forskning og planer for forskningsaktivitet i stillingen. Denne oversikten skal inneholde en oversikt over eksisterende prosjekter og forskningssamarbeid
 • en tekst (opptil 1 side) som beskriver kandidatens evne til å undervise i evolusjonsalgoritmer, forsterkende læring og/eller dyp læring med Python
 • annen relevant dokumentasjon

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert og du må påregne å fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.

Som søker vil du bli vurdert av en sakkyndig komite. Før oversendelse av søknadspapirene til sakkyndig komite, vil alle søknadene bli gjennomgått ved fakultetet og søknader fra ikke-kvalifiserte søkere vil ikke bli oversendt til vurdering.

OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen.

Har du dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk, kontakt [email protected]

Vil tilbyr:

 • en spennende jobbmulighet ved Norges tredje største og mest urbane universitet
 • deltakelse i et dynamisk fagmiljø og unikt akademisk fellesskap
 • muligheten til å være en del av utviklingen av et ungt og ambisiøst universitet med enentreprenørskapskultur
 • faglig utvikling som del av en gruppe engasjerte kollegaer
 • deltakelse i forskningsgrupper
 • muligheter for faglig utvikling i et profesjonelt forskningsmiljø
 • samhandling med en mangfoldig studentgruppe
 • låne- og pensjonsordninger gjennom Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger og et bredt spekter av idretts- og kulturtilbud
 • arbeidssted i Oslo sentrum med flere kulturtilbud og enkel transport

Stillingen lønnes iht til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i stillingskode 1011førsteamanuensis, lønnstrinn 60 – 74 , dvs kroner 543 500 – 702 100 pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i Statsansatteloven (lovdata.no), og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst på siden Logg inn og søk stillingen.

Søknadsfrist: 3 juni 2022

Ref. nr: 22/01560

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment). Besøk OsloMet på LinkedIn.

Logg inn og søk stillingen

Powered by Labrador CMS