LEDIG STILLING VED NMBU

Innstegsstilling – førsteamanuensis innen veterinærmedisinsk patologi

Søknadsfrist: 04.01.2022

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner. Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet.

NMBU har 1900 ansatte, hvorav om lag 300 stipendiater, 6700 studenter og er organisert i sju fakulteter.


For NMBU er godt arbeidsmiljø preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du har vært utenfor arbeidslivet en periode. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no.

Om Veterinærhøgskolen

NMBU Veterinærhøgskolen er landets eneste veterinærfaglige utdanningsinstitusjon og gir kompetanse innen veterinærmedisin og veterinær samfunnsmedisin. Fakultetet utdanner veterinærer, dyrepleiere og doktorander i Veterinærvitenskap og forsker på veterinærmedisin og relaterte biomedisinske fagområder. Vi har 500 studenter og er 430 ansatte.


Fakultetet består av instituttene; Institutt for prekliniske fag og patologi, Institutt for parakliniske fag, Produksjonsdyrmedisin og Sports- og familiedyrmedisin. Vi driver også Dyresykehuset, som er nært knyttet til vår forskning og utdanning, og tar i mot pasienter fra hele landet.

Vi søker veterinær med ph.d.-grad og interesse for og erfaring med patologi. Du må ha høy motivasjon for forskning på fiskesykdommer og/ eller bruk av fisk som modellorganisme i forskning.

Om stillingen

Ved NMBU Veterinærhøgskolen, Institutt for prekliniske fag og patologi, Faggruppe for patologi, er det ledig 100 % stilling som førsteamanuensis innen veterinærmedisinsk patologi. Stillingen er en innstegsstilling med varighet på 6 år.

Målet med ansettelsen er at kandidaten etter 6 år får fast stilling gjennom å ha nådd noen mål som avtales ved ansettelse.

Veterinærhøgskolen forplikter seg til å bidra til kompetanseutvikling og tilrettelegging slik at de avtalte målene innen undervisning, forskning/innovasjon og formidling kan oppfylles.

Informasjon om innstegsstillinger ved NMBU.

Arbeidsoppgaver

 • Undervisning av veterinærstudenter i generell og spesiell patologi hos husdyr. Det vil også være aktuelt å arbeide med utvikling av fagområdet i ny studieplan som er under utarbeidelse, herunder integrering av undervisning mellom eget fagområde og prekliniske og kliniske fag.
 • Utvikle egen forskning, enten innen fiskesykdommer hos oppdrettsfisk eller ved å benytte fisk som modell i forskning på sykdommer hos dyr og/eller mennesker.
 • Skrive søknader av høy kvalitet for å oppnå eksternt finansierte prosjekter.
 • Publisere vitenskapelige artikler.
 • Delta i obduksjons- og biopsitjenesten som gis til klinikkene ved Veterinærhøgskolen.
 • Veiledning av ph.d.-kandidater og forskerlinjestudenter.
 • Utføre administrative oppgaver på ulike nivåer.
 • Formidling av fagstoff og forskningsresultater til ulike interessenter inkludert offentlighet og industri.

Ved ansettelse vil det bli utarbeidet en omforent kontrakt som spesifiserer hvilke mål som forventes oppnådd i løpet av 6-årsperioden. Disse målene vil knyttes til forskning (antall søknader, publikasjoner etc.) og utvikling innen undervisning og patologi (f.eks. nye undervisningsmetoder / nytt undervisningsmateriell og avlegge 2 av 5 deleksamener på veien mot å bli europeisk spesialist i veterinærmedisinsk patologi (Diplomat, ECVP)). Realistiske mål vil fastsettes ut fra kandidatens kompetanse ved ansettelse og det blir gitt veiledning rettet mot at målene skal nås.

Kompetanse

Faglige kvalifikasjonskrav

Det kreves:

 • Doktorgrad innen relevant fagområde.
 • Autorisasjon som veterinær i Norge eller EU (Schengen).
 • Minimum 1 år fulltids erfaring innen bred patologisk diagnostikk på pattedyr.
 • Erfaring med undervisning på universitetsnivå av veterinærmedisinsk patologi hos husdyr.
 • Erfaring med laboratorieteknikker innen morfologi.
 • Dokumentert utdanningsfaglig kompetanse i form av «pedagogisk mappe» med beskrivelse av;
  • Pedagogisk utdanning, gjennomført eget program på min. 200 timer og pedagogisk erfaring
  • Undervisnings-, pedagogisk- og veiledningserfaring
  • Grunnleggende undervisningsferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning

De som ikke oppfyller de pedagogiske kravene ved ansettelsen, skal pålegges å oppfylle dem innen to år etter ansettelsen.

 • Gode språkkunnskaper i engelsk, både muntlig og skriftlig
 • Gode språkkunnskaper i norsk eller i et skandinavisk språk, både muntlig og skriftlig.

Undervisningen i patologi vil foregå på norsk / et skandinavisk språk, derav språkkravene.

Følgende erfaring og kunnskap vektlegges:

 • Kjennskap til sykdomsproblemer i oppdrettsnæringen.
 • Publikasjoner innen patologi (fisk eller pattedyr) ut over ph.d.-graden.
 • Europeisk eller amerikansk spesialisering i veterinærmedisinsk patologi (Diplomat, ECVP/ACVP).
 • Erfaring med avanserte mikroskopiteknikker (f.eks. konfokalmikroskopi, elektronmikroskopi).
 • Erfaring innen eksperimentell patologi og/eller fullført kurs i forsøksdyrlære.
 • Erfaring med veiledning av studenter på universitetsnivå.
 • Erfaring med å skrive prosjektsøknader.

Følgende personlige egenskaper kreves:

 • Motivasjon for å utvikle seg innen undervisning og egen forskningsaktivitet.
 • Motivasjon for forskning på fiskesykdommer eller bruk av fisk som modell.
 • Evne til å utvikle synergier mellom enkeltforskere og forskergrupper.
 • Evne til kreativitet, selvstendighet og å analysere problemstillinger innen forskning.
 • Meget gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.

Personlig egnethet vil tillegges vekt.

Lønns- og tilsettingsvilkår og nærmere opplysninger

Stillingen innplasseres i stillingskode 1011 Førsteamanuensis, lønnsramme 24 (ltr. 61 – 77) (NOK 553.500 – 752.800), avhengig av kvalifikasjoner. Ansiennitetsopprykk i stillingen.

I henhold til personopplysningsloven vil vi herved underrette deg om at rapporten fra ekspertutvalget vil bli sendt til alle søkere.

Nærmere opplysninger ved:

generell informasjon til søkere

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken 'Søk stillingen' øverst på denne siden. Legg ved vitnemål og eventuelle attester.

Søknadsfrist: 04.01.2022

Søker vedlegger inntil 10 arbeider som etter søkerens vurdering er sentrale i produksjonen. Dersom det i fellesarbeid er vanskelig å identifisere søkerens innsats, må det legges ved en kort redegjørelse om søkerens del av arbeidet.

Søker skal også vedlegge dokumentasjon av sin utdanningsfaglige kompetanse, kalt en pedagogisk mappe. Se NMBUs veileder for søkere og medlemmer i sakkyndig komite for dokumentasjon og vurdering av utdanningsfaglig kompetanse for stilling som førsteamanuensis.

Dokumenter som ikke kan sendes elektronisk sendes i tre eksemplarer med ordinær post merket still.nr. (21/05522) til NMBU, Veterinærhøgskolen, postboks 5003, NO-1432 Ås, innen søknadsfristen.

Søkere som innkalles til intervju må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS