LEDIG STILLING VED NMBU

Førsteamanuensis innen produksjonsdyrmedisin

Søknadsfrist: 03.01.2024

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBU skal bidra til å sikre fremtidens livsgrunnlag gjennom fremragende forskning, utdanning, formidling og innovasjon. Vi har landets mest fornøyde universitetsstudenter, som får forskningsbasert utdanning i et unikt studentmiljø. Våre kandidater får med seg høy kompetanse på tverrfaglig samarbeid og er populære i arbeidsmarkedet.


NMBU har internasjonalt ledende forskningsmiljøer innen flere fag. Sammen med våre partnere i samfunns- og næringslivet bidrar vi til å løse noen av de største samfunnsutfordringene i vår tid. Vi satser på innovasjon, formidling og entreprenørskap fordi vi mener disse utfordringene best løses med felles innsats.


Vi mener at et godt arbeidsmiljø preges av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du har vært utenfor arbeidslivet en periode. Vi vil legge arbeidsplassen til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.


Nærmere opplysninger om NMBU finnes på  www.nmbu.no.


Om Veterinærhøgskolen

NMBU Veterinærhøgskolen er landets eneste veterinærfaglige utdanningsinstitusjon og gir kompetanse innen veterinærmedisin og veterinær samfunnsmedisin.
Fakultetet utdanner veterinærer, dyrepleiere og doktorander i Veterinærvitenskap og forsker på veterinærmedisin og relaterte biomedisinske fagområder. Vi har 500 studenter og er 430 ansatte.


Fakultetet består av instituttene; Institutt for prekliniske fag og patologi, Institutt for parakliniske fag, Produksjonsdyrmedisin og Sports- og familiedyrmedisin. Vi driver også Dyresykehuset, som er nært knyttet til vår forskning og utdanning, og tar i mot pasienter fra hele landet.

Et godt arbeidsmiljø med faglig tyngde, en spennende klinikk, og god undervisning og forskning!

Om stillingen

Ved NMBU Veterinærhøgskolen, Institutt for produksjonsdyrmedisin - Ambulatorisk klinikk og besetningsmedisin - er det ledig 100% fast stilling som førsteamanuensis innen produksjonsdyrmedisin.

Ambulatorisk klinikk har ansvaret for undervisningen i akuttmedisin og besetningsmedisin hos produksjonsdyr for veterinærstudentene ved NMBU. I undervisningen er det fokus på både enkeltindividet og besetningen.

Hos oss får du bli med å forme morgendagens veterinærer i topp moderne lokaler på Ås, og samtidig jobbe med forskning i et spennende og faglig utfordrende miljø, i samarbeid med kolleger med ulik vitenskapelig og klinisk bakgrunn, samt engasjerte studenter. 

Arbeidsoppgaver

 • Delta i undervisning i ambulant produksjonsdyrpraksis, undervisningsutvikling, klinisk arbeid, veiledning og formidling. Den som ansettes kan ved interesse tillegges et spesielt ansvar for undervisning innen dyrearten svin. 
 • Drive forskning innen besetningsmedisin, dyrevelferd for produksjonsdyr eller akuttmedisin hos produksjonsdyr.
 • Det forutsettes at den som ansettes skal initiere og lede forskningsprosjekter innen relevant fagområde for seksjonen. Dette omfatter både kontakt med aktuelle samarbeidspartnere, søknad om forskningsmidler, prosjektledelse samt veiledning av forskerlinjestudenter og stipendiater. 
 • Administrative oppgaver må påregnes.

Kompetanse

Faglige kvalifikasjonskrav

Det kreves:

 • Veterinærmedisinsk utdanning med norsk autorisasjon.
 • Doktorgrad fra relevant fagområde.
 • Erfaring og kompetanse innen klinisk arbeid med produksjonsdyr på både individ- og besetningsnivå. 
 • God formuleringsevne på et skandinavisk språk og engelsk, både muntlig og skriftlig.
 • Dokumentert utdanningsfaglig kompetanse. Den som ved tilsetting ikke kan dokumentere grunnleggende pedagogiske kvalifikasjoner, vil bli pålagt å oppnå slike kvalifikasjoner innen en to-års periode.
 • Førerkort klasse B.

Følgende erfaringer og kunnskaper vektlegges:

 • Kunnskap om og interesse for produksjonsdyrmedisin. 
 • Interesse for dyrearten svin. 
 • Erfaring fra undervisning og formidling
 • Erfaring med initiering av forskningsprosjekter
 • Administrativ kompetanse og erfaring, som prosjektledelse, organisering av undervisning, komitearbeid, økonomistyring etc. 

Personlige egenskaper:

Det kreves:

 • Interesse og motivasjon for undervisning og undervisningsutvikling. 
 • Evne og vilje til å initiere, generere og gjennomføre forskningsprosjekter.
 • Evne til å ta initiativ og arbeide systematisk og effektivt, både selvstendig og i team.
 • Gode kommunikasjons- og formidlingsevner

Lønns- og tilsettingsvilkår og nærmere opplysninger

Stillingen innplasseres i stillingskode 1011 Førsteamanuensis, (ltr. 68-84) (NOK 667.700-966.300), avhengig av kvalifikasjoner. Ansiennitetsopprykk i stillingen.

Nærmere opplysninger ved:

Generell informasjon til søkere

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden. Legg ved vitnemål og attester.

Søknadsfrist: 03.01.24

Alle søkere skal dokumentere sin utdanningsfaglige kompetanse i en pedagogisk mappe. Se NMBUs veileder for søkere og medlemmer i sakkyndig komite for dokumentasjon og vurdering av utdanningsfaglig kompetanse for stilling som førsteamanuensis.

Søker vedlegger inntil 10 arbeider som etter søkerens vurdering er sentrale i produksjonen. Dersom det i fellesarbeid er vanskelig å identifisere søkerens innsats, må det legges ved en kort redegjørelse om søkerens del av arbeidet.

Din CV må legges inn i JobbNorges CV-skjema og ikke bare legges med som vedlegg. Dette for å kunne innfri forskrift til forvaltningsloven §15.

Dokumenter som ikke kan sendes elektronisk sendes i tre eksemplarer med ordinær post merket still.nr. 23/5190 til NMBU, Veterinærhøgskolen, postboks 5003, NO-1432 Ås, innen søknadsfristen.

Søkere som innkalles til intervju må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester.

Vi gjør oppmerksom på at rapporten fra sakkyndig komite vil bli sendt til alle søkere.

Ansettelse skal skje i samsvar med gjeldende regler for statsansatte og tjenestemenn, lov om nasjonal sikkerhet og lov om kontroll med eksport av strategiske varer, tjenester, teknologi mv. Kandidater som ved vurdering av søknaden og vedlegget oppfattes å være i strid med kriteriene i sistnevnte lover vil bli forbudt å rekruttere til NMBU.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS