LEDIG STILLING VED NMBU

Førsteamanuensis innen organisasjon og ledelse

Søknadsfrist: 30.11.2020

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner. Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet.

NMBU har 1800 ansatte, hvorav om lag 250 stipendiater, 6000 studenter og er organisert i sju fakulteter. NMBU har campus i Ås og i Oslo. I 2021 er vi samlokalisert i Ås.


For NMBU er godt arbeidsmiljø preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du har vært utenfor arbeidslivet en periode. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no.

Om Handelshøyskolen

Handelshøyskolen (HH) er ett av syv fakulteter ved NMBU. Vår virksomhetsidé er å bygge kunnskap på tvers av fagfeltene samfunnsøkonomi, bedriftsøkonomi og administrasjon, og å utvikle ledere og fagfolk som kombinerer et økonomisk tankesett med kunnskap på tvers av disipliner, og som er kapable til å håndtere problemer i praksis med bærekraft som et veiledende prinsipp.

Handelshøyskolen utdanner siviløkonomer og samfunnsøkonomer, samt masterkandidater i entreprenørskap og innovasjon. I disse studieprogrammene er det til sammen ca. 670 studenter.

Handelshøyskolen har ca. 55 ansatte og mer enn 40 ph.d.-studenter som er en viktig del av forskingsmiljøet. For mer informasjon, www.nmbu.no/hh

Vil du være med på å videreutvikle vårt sterke miljø på økonomi ved Universitetet for miljø- og biovitenskap?

Om stillingen

Ved Handelshøyskolen NMBU er det ledig en fast stilling som førsteamanuensis innen organisasjon og ledelse. Den som ansettes vil inngå i et team på organisasjon og ledelse, som bidrar på tvers av våre studieprogrammer i økonomi og administrasjon, samfunnsøkonomi og entreprenørskap og innovasjon. Teamet har særlig ansvar for vårt siviløkonomprogram, som har sterke og samfunnsengasjerte studenter. Du vil også bli en del av et forskningstungt miljø med mange interessante prosjekter og problemstillinger.

Handelshøyskolen er i sterk utvikling, og vi er fremst i Norge i integrering av globale utfordringer og bærekraft både i forskning og undervisning. Vi søker en kollega som er opptatt av forskningens implikasjoner for virksomheter og samfunn.

Du vil få muligheter til å veilede stipendiater eller postdoc-kandidater, og tilbud om å inngå i tverrfaglige prosjekter på et universitet som tilbyr studier innen blant annet realfag, teknologi, naturforvaltning, landskapsplanlegging, ernæring, landbruk, og veterinærfag.

Arbeidsoppgaver

Hovedoppgavene i stillingen er forskning, undervisning og veiledning innenfor organisasjon og ledelse:

 • Undervisning i eksisterende emner på studieprogrammene vi tilbyr (normalt to emner à 10 ECTs).
 • Bidra til å utvikle nye emner i tråd med utviklingen innenfor faget.
 • Veiledning av studenter på alle nivåer
 • Forskning og formidling innenfor fagfeltet
 • Ivareta administrative og andre fellesoppgaver ved fakultetet

Kompetanse

For ansettelse i stillingen kreves:

 • Betydelig forskningserfaring innenfor ett eller flere av følgende fagområder: Organisasjonsteori, strategi, interorganisatoriske relasjoner, organisasjonspsykologi eller ledelse
 • Sterk kompetanse på metode, gjerne kvantitative metoder
 • Publikasjoner i anerkjente, internasjonale tidsskrifter innenfor ovennevnte fagområder
 • En aktiv portefølje av forskningsprosjekter
 • Flytende språk i ett av de skandinaviske språkene og engelsk

Følgende kvalifikasjoner er ønskelige:

 • Interesse for spørsmål knyttet til bærekraft i forretningsvirksomheter og offentlig sektor
 • Interesse for betydningen av digitalisering innenfor nevnte fagområder
 • Preferanse for bruk av studentaktive læringsformer i undervisning
 • Etablert nettverk mot aktører i næringsliv og/eller offentlig forvaltning

Personlig egnethet vil tillegges vekt.

Generelle kvalifikasjonskrav:

 • Doktorgrad innenfor aktuelt fagområde
 • Dokumentert utdanningsfaglig kompetanse i form av «pedagogisk mappe» med beskrivelse av;
  • Pedagogisk utdanning, gjennomført eget program på min. 200 timer og pedagogisk erfaring
  • Undervisnings-, pedagogisk- og veiledningserfaring
 • Grunnleggende undervisningsferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning

De som ikke oppfyller de pedagogiske kravene ved ansettelsen, skal pålegges å oppfylle dem innen to år etter ansettelsen.

Lønns- og tilsettingsvilkår og nærmere opplysninger

Stillingen som førsteamanuensis innplasseres i stillingskode 1011 Førsteamanuensis, lønnsramme 24 ltr. 70-77 (NOK 640.200 – 744.600), avhengig av kvalifikasjoner. Høyere lønnstrinn kan vurderes for spesielt kvalifiserte søkere.

Nærmere opplysninger ved:

NMBU ønsker flere kvinner i faste vitenskapelige stillinger. Kvinner oppfordres derfor til å søke.

For NMBU er et godt arbeidsmiljø preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du har vært utenfor arbeidslivet en periode. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Generell informasjon til søkere

I henhold til personopplysningsloven vil vi herved underrette deg om at rapporten fra det sakkyndige utvalget vil bli sendt til alle søkere.

Shutterstock

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden. Legg ved vitnemål og eventuelle attester.Søknadsfrist: 30. November 2020.

Søker vedlegger inntil 10 arbeider som etter søkerens vurdering er sentrale i produksjonen. Dersom det i fellesarbeid er vanskelig å identifisere søkerens innsats, må det legges ved en kort redegjørelse om søkerens del av arbeidet.

Søker skal også vedlegge dokumentasjon av sin utdanningsfaglige kompetanse, kalt en pedagogisk mappe. Se NMBUs veileder for søkere og medlemmer i sakkyndig komite for dokumentasjon og vurdering av utdanningsfaglig kompetanse for stilling som førsteamanuensis

Dokumenter som ikke kan sendes elektronisk sendes i tre eksemplarer med ordinær post merket still.nr. 20/04166 til NMBU, Handelshøyskolen, postboks 5003, NO-1432 Ås, innen (30.11.20).

Søkere som innkalles til intervju må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS