LEDIG STILLING VED NMBU

Førsteamanuensis innen husdyrreproduksjon

Søknadsfrist: 01.06.2023

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBUs fokus er en felles innsats for en bærekraftig framtid. Vårt universitet skal bidra til å sikre framtidens livsgrunnlag, gjennom fremragende forskning, utdanning, formidling og innovasjon.

NMBU har 1900 ansatte, hvorav om lag 500 stipendiater, 6700 studenter og er organisert i sju fakulteter.

For NMBU er godt arbeidsmiljø preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du har vært utenfor arbeidslivet en periode. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Nærmere opplysninger om NMBU finnes på

www.nmbu.no

.

Om Veterinærhøgskolen

NMBU Veterinærhøgskolen er landets eneste veterinærfaglige utdanningsinstitusjon og gir kompetanse innen veterinærmedisin og veterinær samfunnsmedisin. Fakultetet utdanner veterinærer, dyrepleiere og doktorander i Veterinærvitenskap og forsker på veterinærmedisin og relaterte biomedisinske fagområder. Vi har 500 studenter og er 430 ansatte.


Fakultetet består av instituttene; Institutt for prekliniske fag og patologi, Institutt for parakliniske fag, Produksjonsdyrmedisin og Sports- og familiedyrmedisin. Vi driver også Dyresykehuset, som er nært knyttet til vår forskning og utdanning, og tar i mot pasienter fra hele landet.

Spennende stilling med undervisning og forskning innen reproduksjonsfaget ved Veterinærhøgskolen!

Om stillingen

Ved NMBU – Veterinærhøgskolen er det ved Produksjonsdyrklinikken - Institutt for Produksjonsdyrmedisin, ledig 100% fast stilling som førsteamanuensis i reproduksjon.

Det er ønskelig med tiltredelse 1. desember 2023.

Arbeidsoppgaver

Den som ansettes skal delta i teoretisk og praktisk undervisning, klinisk arbeid, forskning, veiledning og formidling innen fagområdet reproduksjon hos pattedyr og fisk med hovedvekt på produksjonsdyr.

Både undervisning og forskning vil dekke anvendt og grunnleggende reproproduksjon, med særlig vekt på basal reproduksjon inkludert reproduksjonsendokrinologi, - fysiologi og -toksikologi.

Det er utarbeidet betenkning/stillingsbeskrivelse for stillingen.

For å få tilsendt betenkningen, ta kontakt med Maria Stokstad e-post: maria.stokstad@nmbu.no

Kompetanse

Faglige kvalifikasjonskrav

Det kreves:

 • Veterinærmedisinsk utdanning med norsk autorisasjon.
 • Doktorgrad innen tema som er relevant for stillingens oppgaver.
 • Dokumentert utdanningsfaglig kompetanse. Den som ved tilsetting ikke kan dokumentere grunnleggende pedagogiske kvalifikasjoner, vil bli pålagt å oppnå dette innen en to-års periode.
 • God kunnskap om og interesse for reproduksjonsfaget, inkludert både anvendt og grunnleggende reproduksjon, andrologi, gynekologi, reproduksjonsbioteknologi og/eller endokrinologi.
 • Gode formuleringsevner i et skandinavisk språk og engelsk, både muntlig og skriftlig.
 • Førerkort klasse B.

Følgende erfaringer og kunnskaper vektlegges:

 • Spesialisteksamen innen relevant fagområde og annen vitenskapelig kompetanse utover doktorgrad.
 • Klinisk erfaring innen reproduksjonsarbeid hos produksjonsdyr.
 • Interesse for metodeetablering innen faget, både klinisk og laboratorieanalyser knyttet til reproduksjon.
 • Erfaring fra undervisning og formidling.
 • Administrativ erfaring og kompetanse (for eksempel prosjektledelse, organisering av undervisning, komitearbeid, økonomistyring etc.)

Personlige egenskaper og egnethet:

Det kreves:

 • Interesse og motivasjon for undervisning inkludert utvikling av nye metoder og pedagogiske verktøy.
 • Høy motivasjon for initiering og gjennomføring av forskning på fagområdet.
 • Evne til å arbeide selvstendig.
 • Gode samarbeidsevner og motivasjon for lagbygging og nettverksbygging både lokalt, nasjonalt og internasjonalt
 • Initiativ og evne til å arbeide effektivt og systematisk.
 • Gode kommunikasjons- og formidlingsevner.

Lønns- og tilsettingsvilkår og nærmere opplysninger

Stillingen innplasseres i stillingskode 1011 Førsteamanuensis, (ltr. 68-84) NOK 636.700-935.300, avhengig av kvalifikasjoner. Ansiennitetsopprykk i stillingen.

Nærmere opplysninger ved seksjonsleder Maria Stokstad, tlf: +47 95084866, e-post: maria.stokstad@nmbu.no

generell informasjon til søkere

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden. Legg ved vitnemål og eventuelle attester.

Søknadsfrist: 01.06.2023

Alle søkere skal dokumentere sin utdanningsfaglige kompetanse i en pedagogisk mappe. Se NMBUs veileder for søkere og medlemmer i sakkyndig komite for dokumentasjon og vurdering av utdanningsfaglig kompetanse for stilling som førsteamanuensis.

Søker vedlegger inntil 10 arbeider som etter søkerens vurdering er sentrale i produksjonen. Dersom det i fellesarbeid er vanskelig å identifisere søkerens innsats, må det legges ved en kort redegjørelse om søkerens del av arbeidet.

Dokumenter som ikke kan sendes elektronisk sendes i tre eksemplarer med ordinær post merket still.nr. 23/01844 til NMBU, Veterinærhøgskolen, postboks 5003, NO-1432 Ås, innen søknadsfristen.

Søkere som innkalles til intervju må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester.

Vi gjør oppmerksom på at rapporten fra sakkyndig komite vil bli sendt til alle søkere.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS