LEDIG STILLING VED NMBU

Professor II / Førsteamanuensis II i skogbrukets driftsteknikk

Søknadsfrist: 10.01.2024

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBU skal bidra til å sikre fremtidens livsgrunnlag gjennom fremragende forskning, utdanning, formidling og innovasjon. Vi har landets mest fornøyde universitetsstudenter, som får forskningsbasert utdanning i et unikt studentmiljø. Våre kandidater får med seg høy kompetanse på tverrfaglig samarbeid og er populære i arbeidsmarkedet.


NMBU har internasjonalt ledende forskningsmiljøer innen flere fag. Sammen med våre partnere i samfunns- og næringslivet bidrar vi til å løse noen av de største samfunnsutfordringene i vår tid. Vi satser på innovasjon, formidling og entreprenørskap fordi vi mener disse utfordringene best løses med felles innsats.


Vi mener at et godt arbeidsmiljø preges av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du har vært utenfor arbeidslivet en periode. Vi vil legge arbeidsplassen til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.


Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no


Om Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning

Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA) jobber med natur og miljø, bærekraftig bruk av naturressurser og biologiske og geologiske prosesser.


MINAs ansatte forsker, formidler og utdanner innen områdene geologi, hydrologi og limnologi, jordvitenskap, miljøkjemi, skogvitenskap, økologi, naturforvaltning, fornybar energi og naturbasert reiseliv.


Vår visjon er å være en nøkkelaktør i kunnskapsproduksjon og formidling, og levere forskning av høy, internasjonal kvalitet og variert og god undervisning. Våre medarbeidere er høyt anerkjente eksperter innen sine respektive fagfelt, både nasjonalt og internasjonalt. Fakultetet preges av en svært vital forskningskultur og høy vitenskapelig produksjon.

Fakultetet har om lag 200 ansatte, 90 doktorgradsstudenter (ph.d.) og 650 studenter.


Les mer om MINA her.

Vil du undervise i bærekraftig skogbruk?

Om stillingen

Ved Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning er det en til to ledige stillinger som professor II/førsteamanuensis II i 10-20% stilling innen skogbrukets driftsteknikk.

Varighet på stillingene er fem år.

Arbeidsoppgaver

Stilling nr.1 (20 % omfang):

Stilling nr.2 (10 % omfang):

 • Undervise i SKOG240 og SKOG340 Skoglig driftsteknikk og logistikk II, fortrinnsvis innen vegplanlegging. Videre vil den som ansettes bidra med undervisning i andre emner som SKOG250, samt veiledning på master- og doktorgradsnivå.

For begge stillingene er det aktuelt med undervisningsoppgaver innen Livslang læring i form av Etter- og videreutdanningstilbud.

Kompetanse

Faglige kvalifikasjonskrav

Det kreves:

 • Professor-/førsteamanuensiskompetanse innen skogbrukets driftsteknikk
 • Inngående kjennskap til norsk og/eller nordisk skogbruk

Følgende erfaringer og kunnskaper vektlegges:

 • Søkerens interesse og dokumentert kompetanse innen forskning og undervisning innen dette fagområdet
 • Interesse for tverrfaglig forskning

Krav for stilling som førsteamanuensis:

 • Det kreves norsk doktorgrad på aktuelt fagområde
 • eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som
 • likeverdig med norsk doktorgrad eller kompetanse på
 • tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet
 • Dokumentert utdanningsfaglig kompetanse:
  • Pedagogisk utdanning, gjennomført eget program på min. 200 timer
  • Undervisningserfaring
  • Bredde eller variasjon i pedagogisk erfaring
  • Veiledningserfaring
  • Grunnleggende undervisningsferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning

Den som ved tilsetting ikke kan dokumentere grunnleggende pedagogiske kvalifikasjoner, vil bli pålagt å oppnå slike kvalifikasjoner innen en to-års periode.

Krav for stilling som professor:

 • Vitenskapelig nivå i samsvar med etablerte internasjonale eller nasjonale standarder
 • Dokumentert utdanningsfaglig kompetanse:
  • Pedagogisk utdanning, gjennomført eget program på min. 200 timer
  • Undervisningserfaring på høyere og lavere grads nivå
  • Bred erfaring med veiledning fortrinnsvis på master/ph.d.-nivå
  • Kvalitetsutvikling i egen undervisning og veiledning over tid
  • Deltakelse i utvikling av utdanningskvalitet i fagfellesskap

Helt unntaksvis kan en professor ansettes med forbehold om at kravet om dokumentert pedagogisk kompetanse oppfylles i løpet av to år.

Du må ha:

 • Interesser og evner for undervisning og formidling
 • Gode samarbeidsegenskaper og evne til å knytte kontakter med andre institusjoner og personer
 • Evne til å skape et godt prestasjonsmiljø blant kollegaer og studenter
 • Evne til å undervise/formidle på skandinavisk språk

Foruten vitenskapelig kompetanse blir det lagt vekt på administrativ kompetanse.

Lønns- og tilsettingsvilkår og nærmere opplysninger

Stillingen innplasseres i stillingskode 1011 Førsteamanuensis, (ltr. 68-84) (NOK 667.700-966.300) eller 1013 Professor (ltr. 79-94) (NOK 845.900-1.220.400), avhengig av kvalifikasjoner. Ansiennitetsopprykk i stillingen.

Nærmere opplysninger ved:

Informasjon til søkere

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden. Legg ved vitnemål og eventuelle attester.

Søknadsfrist: 10.01.2024

Alle søkere skal dokumentere sin utdanningsfaglige kompetanse i en pedagogisk mappe. Se NMBUs veileder for søkere og medlemmer i sakkyndig komite for dokumentasjon og vurdering av utdanningsfaglig kompetanse for stilling som førsteamanuensis.

Eller se NMBUs veileder for søkere og medlemmer i sakkyndig komite for dokumentasjon og vurdering av utdanningsfaglig kompetanse for stilling som professor.

Søker vedlegger inntil 10 arbeider som etter søkerens vurdering er sentrale i produksjonen. Dersom det i fellesarbeid er vanskelig å identifisere søkerens innsats, må det legges ved en kort redegjørelse om søkerens del av arbeidet.

Din CV må legges inn i JobbNorges CV-skjema og ikke bare legges med som vedlegg. Dette for å kunne innfri forskrift til forvaltningsloven §15.

Dokumenter som ikke kan sendes elektronisk sendes i tre eksemplarer med ordinær post merket still.nr. 23/05349 til NMBU, Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning, postboks 5003, NO-1432 Ås, innen 10.01.2024.

Søkere som innkalles til intervju må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester.

Vi gjør oppmerksom på at rapporten fra sakkyndig komite vil bli sendt til alle søkere.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS