LEDIG STILLING PÅ KRISTIANIA

Førsteamanuensis i organisasjon og ledelse

Søknadsfrist: 15.03.2024

Høyskolen Kristiania

Høyskolen Kristiania leverer forskning og utdanning innen ledelse, organisasjon, markedsføring, kommunikasjon, informatikk, helsevitenskap, innovasjon og kunstfag. Med over 18.000 studenter og et stort utdanningstilbud i Oslo, Bergen og på nett, er Høyskolen Kristiania Norges største uavhengige breddehøyskole. Høyskolen Kristianias oppdrag er å bidra til Norges sosiale og økonomiske utvikling gjennom en problemdrevet og anvendt kunnskapsutvikling og -formidling, i nært samarbeid med arbeidslivet. For å kunne utføre dette oppdraget på en mest mulig effektiv måte, har Høyskolen Kristiania som mål å bli Norges første uavhengige universitet.

Om School of Communications, Leadership, and Marketing

School of Communication, Leadership, and Marketing har sin faglige hovedtyngde i områdene kommunikasjon, ledelse og markedsføring. Slik er også navnene for avdelingens tre institutter; Institutt for kommunikasjon, Institutt for ledelse og organisasjon, Institutt for markedsføring. Studiene er nært knyttet til praksis og gir studentene god innsikt i arbeidslivet som de møter etter endte studier.

Avdelingen kjennetegnes av gode pedagoger og høy tilfredshet i studentundersøkelser. Avdelingen har aktive forskere og forskergrupper og tilbyr et tverrfaglig ph.d.-program i kommunikasjon og ledelse.

Om Institutt for ledelse og organisasjon

Institutt for ledelse og organisasjon består i dag av om lag 40 ansatte og tilbyr bachelorstudier innen HR, organisasjonspsykologi, teknologi- og digitaliseringsledelse, masterstudier i ledelse, strategisk HR og organisasjonspsykologi for ca. 2000 studenter. Vi tilbyr også en rekke nettstudier samt etter- og videreutdanning.

Instituttet er en del av School of Communication, Leadership and Marketing som også inkluderer Institutt for kommunikasjon og Institutt for markedsføring. Instituttet har et aktivt forskningsmiljø innenfor ledelse, organisasjon, HR og arbeidsliv. Avdelingen er en attraktiv arbeidsplass med et sjenerøst miljø som virker støttende og prestasjonsfremmende.

Om stillingen

Vi har ledig en fast 100% stilling som førsteamanuensis innen organisasjon og ledelse i Bergen.

Reisevirksomhet mellom Oslo og Bergen vil inngå i stillingen.

Ønsket oppstart: Høst 2024 (eller etter avtale).

Arbeidsoppgaver

 • Drive fram forskning og tellende publikasjoner
 • Forskningsrelatert faglig utviklingsarbeid
 • Initiere, lede og delta i forskningsprosjekter og bidra til ekstern finansiering
 • Planlegge og gjennomføre undervisning på bachelor, master og ph.d.-nivå
 • Veiledning og sensur på bachelor, master og ph.d.-nivå
 • Pedagogisk utviklingsarbeid og utvikling av studieprogram
 • Opprettholde dialog og nettverk med utdanningsinstitusjoner og bransjer nasjonalt og internasjonalt
 • Delta i fagmiljøet og forskergruppe(r) ved instituttet

Undervisningen på Høyskolen Kristiania forutsetter at den som ansettes snakker et skandinavisk språk og kan undervise på engelsk. Det kan gjøres unntak hvis kandidaten er motivert til å utvikle ferdigheter for å kunne undervise i et skandinavisk språk i løpet av tre år.

Den som tilsettes må være forberedt på organisatoriske og arbeidsmessige endringer.

Krav til søker:

 • Norsk doktorgrad innenfor organisasjon og ledelse, organisasjonspsykologi, sosiologi eller et annet samfunnsvitenskapelig fagområde innenfor instituttets virke. Alternativt en tilsvarende utenlandsk doktorgrad eller kompetanse dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet.
 • Erfaring fra veiledning, undervisning, formidling og/eller programledelse på høyskole- og universitetsnivå

Søkere bør kunne dokumentere pedagogisk og didaktisk kompetanse knyttet til høyere utdanning og utvikling av undervisning og veiledning. Søkere som ikke tilfredsstiller dette kompetansekravet må gjennomføre høyskolens kurs for pedagogisk basiskompetanse (15 studiepoeng) innen en periode på to år fra tiltredelse.

Søker vil bli vurdert i forhold til Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstilling med hjemmel i Universitets- og høyskoleloven.

Det vil kunne gjennomføres kommisjonsvurdering av sakkyndig komité på aktuelle kandidater.

Dersom det ikke melder seg søkere som er kvalifisert for fast tilsetting som førsteamanuensis, kan en søker bli tilsatt for en midlertidig periode på inntil tre år dersom det sakkyndige utvalget finner at vedkommende har forutsetninger for å skaffe seg de nødvendige kvalifikasjonene innen den tid. Ny sakkyndig vurdering vil bli gjennomført innen utløpet av denne perioden.

Videre legges det vekt på at søkeren har:

 • Forskningserfaring innen organisasjon og ledelse. Kvalitet i akademiske arbeider blir vektlagt fremfor kvantitet
 • Nyere publikasjoner som dokumenterer kontinuitet i forskningsarbeidet
 • Erfaring fra innhenting av eksternt finansierte forskningsprosjekter
 • Erfaring fra deltakelse i forskningsprosjekter og erfaring med deltakelse i nasjonale og internasjonale forskningsnettverk
 • Ønske om å delta i - og bygge opp et aktivt forskningsmiljø
 • Ønske om å delta i - og samarbeide om forskningsprosjekter og studieprogram ved instituttet
 • Arbeidserfaring fra institusjoner for høyere utdannelse
 • Ambisjoner og planer om kompetanseopprykk
 • Gode formidlingsevner muntlig og skriftlig på et skandinavisk språk (norsk, svensk eller dansk) og engelsk

Personlige egenskaper

 • Drivende i eget forskningsarbeid
 • Gode evner i kunnskapsformidling
 • Faglig engasjert
 • Selvstendig og ansvarsbevisst
 • Gode samarbeidsevner

Det blir lagt vekt på personlig egnethet for stillingen.

Arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Høyskolen Kristiania oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke.

Søkere må sende søknad og nødvendige opplysninger om utdanning og praksis elektronisk:

 • Søknadstekst der motivasjon for stillingen og søkerens utdanningsfilosofi kommer tydelig frem.
 • CV med fullstendige opplysninger om utdanning, praksis og annen faglig virksomhet
 • Liste over vitenskapelige arbeider og/eller utviklingsprosjekt. Søkere kan legge ved inntil 15 vitenskapelige arbeider.
 • Plan for eget forskningsarbeid
 • Oversikt over undervisningsportfolio som viser pedagogisk utvikling
 • Attester og vitnemål, med lenke til vitnemålsportal (vitnemalsportalen.no)

Kvalifiserte søkere må være forberedt på å avholde prøveundervisning/prøveveiledning innen relevant fagområde.

Vi tilbyr:

 • Å bli en del av et aktivt forskningsmiljø som er felles for Oslo og Bergen
 • En utviklende jobb i et dynamisk fagmiljø i en organisasjon med ambisjoner
 • Et hyggelig og stimulerende arbeidsmiljø med gode kolleger
 • Gode muligheter for faglig utvikling
 • Gode pensjon- og forsikringsordninger
 • Flotte lokaler sentralt i Oslo og Bergen
 • Lønn etter avtale

Søknadsfrist: 15.mars 2024

Kun søknader som kommer via vår søknadsportal vil bli vurdert.

Vi benytter oss av Semac bakgrunnssjekk i vår rekrutteringsprosess.

Kontaktpersoner:

Søk

Powered by Labrador CMS