LEDIG STILLING VED HØGSKULEN PÅ VESTLANDET

Førsteamanuensis innen organisasjon og ledelse

Søknadsfrist: 06.12.2022

Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet (HVL) er en av de største høgskolene i landet, med om lag 1 900 ansatte og 17 500 studenter fordelt på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.


Vi har sterke og innovative fagmiljø innen helse- og sosialvitskap, ingeniør- og naturvitskap, økonomi og samfunnsvitskap og maritime studier, og lærerutdanning, kultur og idrett. HVL tilbyr bachelor-, master- og doktorgradsutdanninger og ulike årsstudium.


HVL er tett på arbeidslivet, regionen og studentene, og har mål om å bli et universitet med profesjons- og arbeidslivsrettet profil.


Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap (FØS) har tre institutter: Institutt for økonomi og administrasjon, Institutt for maritime studier og Institutt for samfunnsvitskap. Fakultetet har om lag 2780 studenter og 140 ansatte.


Fakultetet har i dag 11 bachelorprogram og 4 masterprogram. Fakultetet har et doktorgradsprogram i nautiske operasjoner som er en fellesgrad med Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Norges arktiske universitet (UiT) og Universitetet i Sørøst-Norge (USN). FØS er også vertsfakultet for doktorgradsprogrammet «ansvarlig innovasjon og regional utvikling» (RESINNREG) som går på tvers av flere fakulteter ved HVL. FØS har det faglige og administrative ansvaret for programmet.


Institutt for økonomi og administrasjon ved HVL har om lag 1500 studenter og 100 ansatte. Instituttet er fordelt på tre campus: Bergen, Haugesund og Sogndal. Instituttet har seks bachelorprogram og to masterprogram.

Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) er det ledig inntil to faste stillinger som førsteamanuensis i organisasjon og ledelse ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap

Om stillingen:

Ønsker du en stilling som er tett på studenter og lokalt næringsliv? Institutt for økonomi og administrasjon ved campus Haugesund styrker nå fagområdet organisasjon og ledelse med inntil to faste førsteamanuensisstillinger.

Stillingene vil være knyttet til undervisning, sensur og veiledning av studenter på bachelor, master og phd nivå. Stillingene vil i tillegg være sentrale i FOU-aktiviteten ved fakultetet, og forventes å delta i søknadsarbeid om eksternfinansiert aktivitet. Det vil også være aktuelt med undervisning ved våre etter- og videreutdanninger og i oppdragsbaserte kurs.

Institutt for økonomi og administrasjon i Haugesund har et inkluderende og raust arbeidsmiljø. Det organisasjonsfaglige miljøet ved instituttet er for øyeblikket også i ferd med å finne sammen i spennende forskningsprosjekt knyttet til Senter for sjøsikkerhet.

Stillingenes faste arbeidssted er campus Haugesund

Ansvars- og arbeidsområde:

Arbeidsoppgaver i stillingen vil i hovedsak være:

 • Selvstendig og teambasert undervisning av bachelor, master og phd studenter i grupper på 10 - 400 studenter
 • Veiledning, oppfølging, vurdering og sensur av studenter innenfor aktuelle fagområder
 • Forsking- og utviklingsarbeid med relevans for stillingens fagområde
 • Samarbeid om utdanning og forskning internt i FØS og i HVL, og med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere

De/den som ansettes forventes å:

 • Delta i videreutvikling av emner og studieprogram
 • Delta i utvikling av nye relevante forskningsprosjekt og utarbeiding av søknader om ekstern finansiering sammen med kollegaer i fagmiljøet
 • Delta i institusjonsbyggende oppgaver som studiekoordinering, emneansvar og utvikling av forskningsgruppene
 • Bidra til utvikling av fleksible utdanningstilbud rettet mot regionalt arbeidsliv og livslang læring
 • Bidra i andre oppgaver knyttet til forskning, utvikling, formidling og innovasjon innenfor aktuelle fagområder når dette er aktuelt

Kvalifikasjoner:

Kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Formell utdanning og kompetanse:

 • For ansettelse som førsteamanuensis er det krav om norsk doktorgrad på stillingens fagområde eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad
 • Undervisningsspråket er norsk og søkere må beherske norsk eller et annet skandinavisk språk i tillegg til engelsk
 • Utdanningsfaglig kompetanse

Utdanningsfaglig kompetanse skal dokumenteres med en pedagogisk mappe og en pedagogisk cv i tråd med kriterier for utdanningsfaglig basiskompetanse ved ansettelse og opprykk i førsteamanuensis- og professorstilling ved HVL.

Søkere som ved ansettelse ikke oppfyller kravene i forskriften må fylle dem innen to år, HVL tilbyr da kurs i høgskolepedagogikk.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Undervisningserfaring fra nordisk høyere utdanning innenfor aktuelt fagområde
 • Erfaring fra søknadsarbeid knyttet til ekstern finansiering, f.eks. NFR, EU, regionale forskningsfond, HK-dir, osv.
 • God og oppdatert kjennskap til fagområdet fra privat næringsliv, offentlig sektor eller frivillige organisasjoner
 • Interesse for og erfaring med bruk av studentaktive læringsformer

Personlige egenskaper:

 • Selvstendig og ansvarlig
 • Fleksibel og tilpasningsdyktig
 • Positiv innstilling og gode evner til samarbeid
 • Gode formidlingsevner både skriftlig og muntlig
 • Evne til å engasjere og motivere studenter

Hvordan søke på stillingen?

Send søknad og CV ved å klikke på knappen merket ”Søk stillingen” på denne siden.

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjonen som er lagt inn i www.jobbnorge.no ved søknadsfristens utløp. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen, herunder:

Søker med utenlandsk utdanning må i tillegg legge ved NOKUT sin generelle vurdering om utdanningen (bachelor- og mastergrad) samsvarer med norsk mastergrad. Se www.nokut.no for mer informasjon om vurdering av høyere utdanning. Vi gjør oppmerksom på at søknad om vurdering fra NOKUT kan ta tid og søknaden bør sendes så tidlig som mulig når du vet at du vil søke stipendiatstilling. Dersom du ikke har fått svar fra NOKUT innen søknadsfristen, legger du ved dokumentasjon fra NOKUT om at de har mottatt søknaden din.

Dersom vitnemålene, karakterutskrifter eller annen dokumentasjon ikke er på et skandinavisk språk eller engelsk, må søkeren selv laste opp attesterte omsettinger. Hvis vedleggene overskrider 25 MB må de komprimeres før opplasting eller legges ved som lenke, den totale mengden vedlegg kan ikke overstige 50MB.

Søknadene blir videresendt elektronisk til et sakkyndig utvalg for vurdering. På bakgrunn av utvalgets innstilling, vil aktuelle søkere bli innkalt til intervju og prøveforelesning.

Søknader kan ikke sendes på e-post til enkeltpersoner ved høgskolen.

Vi tilbyr:

 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • Spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseheving- og utvikling
 • Mulighet for trening i arbeidstiden

Stilling som førsteamanuensis er lønnet etter Statens lønsregulativ, i stillingskode 1011.

Av lønnen trekkes det 2 % til innskudd i Statens pensjonskasse.

Generell informasjon:

Vi gjør oppmerksom på at unntak fra den offentlige søkerlisten blir behandlet etter reglene i Offentlighetsloven. Søkere som har anmodet om å ikke bli ført opp på den offentlige søkerlisten, vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med minoritetsbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og hull i CV.

Kontaktperson ved Høgskulen på Vestlandet:

 • Assisterende instituttleder Knut Steffen Vall Kvala, E-post: [email protected] / tlf. +47 52 70 27 88

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS