LEDIG STILLING VED HØGSKULEN PÅ VESTLANDET

Professor / førsteamanuensis i økonomisk- administrative fag

Søknadsfrist: 12.04.2023

Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet (HVL) er en av de største høgskolene i landet, med om lag 1 900 ansatte og 17 500 studenter fordelt på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.


Vi har sterke og innovative fagmiljø innen helse- og sosialvitskap, ingeniør- og naturvitskap, økonomi og samfunnsvitskap og maritime studier, og lærerutdanning, kultur og idrett. HVL tilbyr bachelor-, master- og doktorgradsutdanninger og ulike årsstudium.


HVL er tett på arbeidslivet, regionen og studentene, og har mål om å bli et universitet med profesjons- og arbeidslivsrettet profil.


Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap (FØS) har tre institutter: Institutt for økonomi og administrasjon, Institutt for maritime studier og Institutt for samfunnsvitskap. Fakultetet har om lag 2780 studenter og 140 ansatte.

Fakultetet har i dag 11 bachelorprogram og 4 masterprogram. Fakultetet har et doktorgradsprogram i nautiske operasjoner som er en fellesgrad med Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Norges arktiske universitet (UiT) og Universitetet i Sørøst-Norge (USN). FØS er også vertsfakultet for doktorgradsprogrammet «ansvarlig innovasjon og regional utvikling» (RESINNREG) som går på tvers av flere fakulteter ved HVL. FØS har det faglige og administrative ansvaret for programmet.


Institutt for økonomi og administrasjon ved HVL har om lag 1500 studenter og 100 ansatte. Instituttet er fordelt på tre campus: Bergen, Haugesund og Sogndal. Instituttet har seks bachelorprogram og to masterprogram.

Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) er det ledig inntil 2 faste stillinger i 100 % som professor / førsteamanuensis ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap, campus Bergen

Stillingene er knyttet til Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap, Institutt for økonomi og administrasjon.

Institutt for økonomi og administrasjon, campus Bergen, har et stort og flerfaglig fagmiljø, med bred kompetanse innenfor økonomisk- administrative fag. Vi tilbyr bachelorstudium i økonomi- og administrasjon og master i innovasjon og ledelse i tillegg til PhD programmet Ansvarlig innovasjon og regional utvikling.

Stillingene skal inngå i et faglig arbeidsfellesskap som skal styrke instituttets undervisning og forskning innen fagfeltene strategi, forretningsutvikling og digitalisering med relevans for utdanning innen økonomi og administrasjon.

Arbeidsplass er campus Bergen.

Ansvars- og arbeidsområde:

 • Selvstendig og teambasert undervisning på bachelor-, master- og PhD-nivå innenfor fagområdet økonomi og administrasjon
 • Forsknings- og utviklingsarbeid med klar relevans for stillingen sitt fagområde
 • Undervise, veilede og utvikle studentaktive læringsformer i samsvar med krav i studietilsynsforskriften
 • Undervisning på etter- og videreutdanningskurs, som kan medføre noe kvelds- og helgearbeid
 • Bidra til de ulike faglige institusjonsbyggende oppgavene slik som studiekoordinering, ansvar for emner og utvikling av forskningsgruppene
 • Delta i utviklingen av nye relevante forskningsprosjekt og utarbeide søknader om ekstern finansiering sammen med kollegaer i fagmiljøet
 • Samarbeide om utdanning og forskning på høgskolen, med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere

Kvalifikasjoner:

Kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Formell utdanning og kompetanse:

 • Utdanningsfaglig kompetanse er et krav for stillingen
 • For tilsetting som førsteamanuensis eller professor er det krav om norsk doktorgrad innenfor stillingen sitt fagområde eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad, godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad
 • Undervisningsspråket er norsk og søkere må beherske norsk eller et annet skandinavisk språk i tillegg til engelsk

Utdanningsfaglig kompetanse:

Ønskede kvalifikasjoner:

 • God kjennskap til et bredt spekter av økonomisk- administrative fag, gjerne i kombinasjon med relevante fagområder innen teknologi, digitalisering, sosiologi, statsvitenskap eller tilgrensende fagområder
 • God og oppdatert kjennskap til fagområdet fra privat næringsliv og/eller offentlig sektor
 • Undervisningserfaring fra høyere utdanning innenfor aktuelt fagområde
 • Interesse for og/eller erfaring med pedagogisk utviklingsarbeid og varierte undervisningsformer
 • God pedagogisk kompetanse, bl.a. god forståelse for kunnskapsformidling, læreprosesser og digitale verktøy
 • God forståelse for høgskolen sitt samfunnsoppdrag
 • Godt faglig nettverk

Følgende personlige egenskaper vil bli særlig vektlagt:

 • Engasjement for videreutvikling av fagområdet
 • Selvstendig og ansvarlig
 • Gode samarbeidsevner og at du er en relasjonsbygger
 • God formidlingsevner både skriftlig og muntlig
 • Utviklings- og resultatorientert

Mulighet for ansettelse i midlertidig stilling som høgskolelektor.

Dersom det ikke melder seg søkere som er kvalifiserte for tilsetting som professor eller førsteamanuensis kan det bli aktuelt å ansette i vikariat som høgskolelektor i ett år. For tilsetting som høgskolelektor må søker ha relevant mastergrad innen fagområdet og profesjonskompetanse

Hvordan søke på stillingen?

Send søknad og CV ved å klikke på knappen merket ”Søk stillingen” på denne siden.

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no ved søknadsfristens utløp. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen, herunder:

Dersom vitnemålene, karakterutskrifter eller annen dokumentasjon ikke er på et skandinavisk språk eller engelsk, må søker selv laste opp attesterte omsettinger. Hvis vedleggene overskrider 50 MB må de komprimeres før opplasting eller legges ved som lenke.

Søkere med utenlandsk utdanning må i tillegg legge ved NOKUT sin generelle vurdering om at utdanningen (mastergrad / PhD.) er likeverdig med tilsvarende utdanning fra Norge. Se www.nokut.no for mer informasjon om vurdering av høyere utdanning. Vi gjør oppmerksom på at søknad om vurdering fra NOKUT kan ta tid og søknaden bør sendes så tidlig som mulig når du vet du vil søke stillingen. Dersom du ikke har fått svar innen søknadsfristen, legger du ved dokumentasjon fra NOKUT om at de har mottatt søknaden din. Oppholds- og arbeidstillatelse i Norge er et vilkår for å tiltre stillingen.

Søkere til vitenskapelige stillinger blir vurdert av en sakkyndig komité. På bakgrunn av komiteens innstilling vil aktuelle søkere bli innkalt til intervju og prøveforelesning.

Søknader kan ikke sendes på e-post til enkeltpersoner ved høgskolen.

Vi tilbyr:

 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • Spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseheving- og utvikling
 • Mulighet for trening i arbeidstiden

Stillingen som professor/førsteamanuensis er lønnet etter Statens lønsregulativ, i stillingskode 1013 professor/ 1011 førsteamanuensis

Fra lønn vil det bli trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon:

Vi gjør oppmerksom på at unntak fra den offentlige søkerlisten blir behandlet etter reglene i Offentlighetsloven. Søkere som har anmodet om å ikke bli ført opp på den offentlige søkerlisten, vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med minoritetsbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og hull i CV.

Kontaktpersoner ved Høgskulen på Vestlandet:

1) Assisterende instituttleder Kristin Lofthus Hope,tlf: 55 58 71 87, e-post: [email protected]

2) Studieprogramansvarlig Ole Jakob Bergfjord, tlf: 55 58 71 63, e-post [email protected]

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS