LEDIG STILLING VED HØGSKULEN PÅ VESTLANDET

Førsteamanuensis / førstelektor / høgskolelektor innen kjemiteknikk

Søknadsfrist: 31.01.2022

Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet (HVL) er en av de største høgskolene i landet, med om lag 1 800 ansatte og 17 000 studenter fordelt på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.

Vi har sterke og innovative fagmiljø innen helse- og sosialvitskap, ingeniør- og naturvitskap, økonomi og samfunnsvitskap og maritime studier, og lærerutdanning, kultur og idrett. HVL tilbyr bachelor-, master- og doktorgradsutdanninger og ulike årsstudium.

HVL er tett på arbeidslivet, regionen og studentene, og har mål om å bli et universitet med profesjons- og arbeidslivsrettet profil.Fakultet for ingeniør- og naturvitskap har ca 270 ansatte og ca 3200 studenter.

Fakultetet har et bredt utdanningstilbud både på bachelor og masternivå innen ingeniør- og naturfag, i tillegg til PhD-utdanning innen datateknologi.

Mohnsenteret for innovasjon og regional utvikling forsker på innovasjon og tilbyr masterutdanning innen innovasjon og entreprenørskap. Dykkarutdanningen tilbyr ettårig fagskoleutdanning.

Hoveddelen av fakultetets virksomhet er i Haugesund, Bergen, Sogndal og Førde, men vi tilbyr også desentralisert utdanning på Stord.


Fakultetets virksomhet er internasjonalt forankret og skjer i tett samarbeid med regionale bedrifter, klynger, helseforetak og offentlig sektor, inkludert andre institusjoner i universitets- og høgskolesektoren. Dette gjelder både forskning, utvikling, innovasjon og ikke minst utdanning med studentprosjekt på alle nivå.Institutt for Sikkerhet, kjemi- og bioingeniørfag har over 60 ansatte i heltids- og deltidsstillinger. Instituttet har fire bachelorprogram og ett masterprogram. I Bergen har man bachelorprogram for bioingeniørutdanning og kjemiingeniørutdanning. I Haugesund har man bachelorprogram for branningeniørutdanning og HMS-ingeniørutdanning samt masterprogram i brannsikkerhet. Instituttet har laboratorier med topp moderne instrumentpark, en bred forskningsaktivitet og et nært samarbeid med mange bedrifter i regionen.

Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) er det ledig stilling som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor ved Fakultet for ingeniør- og naturvitskap.

Om stillingen:

Ved institutt for sikkerhet, kjemi- og bioingeniørfag er det ledig stilling som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor, innen fagområdet kjemiteknikk.

Undervisningen skal i hovedsak dekke emner innen varmetransport og varmeoverføring, stofftransport og stoffoverføring samt fluidmekanikk. Det vil også være aktuelt med noe undervisning på grunnleggende kjemiske emner og veiledning av studenter på bacheloroppgaver og masteroppgaver. Det vil også inngå veiledning av studenter på laboratoriekurs. Det er ønskelig at forskningsaktiviteten ligger innen fornybar energiteknologi. Det er også ønskelig at dette omfatter minst et av temaområdene batteriteknologi, hydrogenteknologi, solcelleteknologi eller biogassproduksjon.

Arbeidsted er Bergen.

Ansvars- og arbeidsområde:

Arbeidsoppgaver vil i hovedsak være

 • Emneansvar og undervisning av studenter. Dette omfatter fysisk undervisning på campus samt noe digital undervisning
 • Veiledning av studenter på laboratoriekurs
 • Veiledning av studenter på bachelor- og masteroppgaver
 • Retting og vurdering av studentoppgaver
 • Opparbeiding av eksamensoppgaver og retting av disse
 • Forskningsoppgaver innen fornybar energiteknologi

Kvalifikasjoner:

Kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Formell utdanning og kompetanse:

 • Stillingsinnehaver må ha minst mastergrad i kjemiteknikk eller tilsvarende utdanning.
 • For ansettelse som førsteamanuensis må søker ha fullført doktorgrad innenfor relevant fagområde. For ansettelse som førstelektor må søker ha kompetanse på nivå med norsk doktorgrad, og med tilsvarende relevanskrav som for førsteamanuensis. For ansettelse som høgskolelektor må søker ha hovedfag/mastergrad.
 • Undervisningen gis primært på norsk. Godt skriftlig og muntlig norsk eller skandinavisk språk er viktig ved vurderingen av søkerne.
 • Utdanningsfaglig kompetanse er et krav for stillingen

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Erfaring og formell kompetanse innen undervisning og veiledning av studenter vil telle positivt
 • Relevant arbeidserfaring vil telle positivt
 • Relevant forskningserfaring vil telle positivt

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeidsevner og evne til å jobbe selvstendig
 • Evne til formidling vektlegges og vil bli vurdert basert på prøveforelesning
 • Høy arbeidskapasitet er fordelaktig

Utdanningsfaglig kompetanse:

Søkere som ved ansettelse ikke oppfyller kravene i henhold til forskriften må oppfylle dem innen to år. HVL tilbyr kurs i høgskolepedagogikk.

For stilling som førsteamanuensis skal utdanningsfaglig kompetanse dokumenteres med en pedagogisk mappe og en pedagogisk cv i tråd med kriterier for utdanningsfaglig basiskompetanse ved ansettelse og opprykk i førsteamanuensis- og professorstilling ved HVL.

Hvordan søke på stillingen?

Send søknad og CV ved å klikke på knappen merket ”Søk stillingen” på denne siden.

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no ved søknadsfristens utløp. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen, herunder:

Dersom vitnemålene, karakterutskrifter eller annen dokumentasjon ikke er på et skandinavisk språk eller engelsk, må søker selv laste opp attesterte omsettinger. Hvis vedleggene overskrider 50 MB må de komprimeres før opplasting eller legges ved som lenke.

Søknadene blir sendt elektronisk til det sakkyndige utvalget. På bakgrunn av komiteens innstilling vil aktuelle søkere bli innkalt til intervju og prøveforelesning.

Søknader kan ikke sendes på e-post til enkeltpersoner ved høgskolen.

Vi tilbyr:

 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • Spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseheving- og utvikling
 • Mulighet for trening i arbeidstiden

Stillingen som førsteamanuensis/ førstelektor/ høgskolelektor er lønnet etter Statens lønsregulativ, i stillingskode 1011 førsteamanuensis/ 1198 førstelektor/ 1008 høgskolelektor.

Fra lønn vil det bli trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon:

Vi gjør oppmerksom på at unntak fra den offentlige søkerlisten blir behandlet etter reglene i Offentlighetsloven. Søkere som har anmodet om å ikke bli ført opp på den offentlige søkerlisten, vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med minoritetsbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og hull i CV.

Kontaktperson(-er) ved Høgskulen på Vestlandet:

1) Instituttleder Geir Martin Førland, tlf 55 58 76 23e-post [email protected]

2) Høgskolelektor Kristin Kvamme, tlf 55 58 75 69e-post [email protected]

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS