LEDIG STILLING VED HØGSKULEN PÅ VESTLANDET

Professor / førsteamanuensis / førstelektor i maritime operasjoner og / eller maritim teknologi

Søknadsfrist: 06.12.2022

Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet (HVL) er en av de største høgskolene i landet, med om lag 1 900 ansatte og 17 500 studenter fordelt på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.


Vi har sterke og innovative fagmiljø innen helse- og sosialvitskap, ingeniør- og naturvitskap, økonomi og samfunnsvitskap og maritime studier, og lærerutdanning, kultur og idrett. HVL tilbyr bachelor-, master- og doktorgradsutdanninger og ulike årsstudium.


HVL er tett på arbeidslivet, regionen og studentene, og har mål om å bli et universitet med profesjons- og arbeidslivsrettet profil.


Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap (FØS) har tre institutter: Institutt for økonomi og administrasjon, Institutt for maritime studier og Institutt for samfunnsvitskap. Fakultetet har ca. 2780 studenter og 140 ansatte.

Fakultetet har i dag elleve bachelorprogram og fire masterprogram. Fakultetet har et doktorgradsprogram i nautiske operasjoner som er en fellesgrad med Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Norges arktiske universitet (UiT) og Universitetet i Sørøst-Norge (USN). FØS er også vertsfakultet for doktorgradsprogrammet «ansvarlig innovasjon og regional utvikling» (RESINNREG) som går på tvers av flere fakulteter ved HVL. FØS har det faglege og administrative ansvaret for programmet.


Institutt for maritime studium (IMS) har utdanninger på bachelor-, master- og ph.d.-nivå og et sterkt og aktivt forskningsmiljø. Vi har 25 faste ansatte og 9 stipendiater fra ulike nasjoner og samarbeider med universiteter og forskingsinstitutter nasjonalt og internasjonalt. Forskningsaktiviteten i instituttet er i hovedsak knytt til forskningsprogrammet MarSafe. Forskerne i MarSafe samarbeider tett med næringen, og har fokus på risiko og sikkerhet i maritim næring, med hovedfokus på organisatoriske og operasjonelle aspekt knytt til styring av risiko og sikkerhet. Institutt for maritime studium holder til i Haugesund.

Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL), Institutt for maritime studier er det ledig 100 % fast stilling som professor/førsteamanuensis/førstelektor i maritime operasjoner og/eller maritim teknologi

Relevante fagområder for stillingen ligger innenfor skipsteknikk, stabilitet, skipskonstruksjon, skipsdesign, evakuering, nautiske operasjoner og maritime operasjoner.

Vi tilbyr spennende arbeidsoppgaver og en kjekk arbeidshverdag i et kollegium med høy trivsel. Den som ansettes vil jobbe med fremtidens sjøfolk og landansatte i maritim næring. Som del av det maritime fagmiljøet vil man bidra til å utvikle instituttet, spesielt innenfor FoU og utdanning. Man har stor faglig frihet og et stort mulighetsrom innenfor forskningsprogrammet MarSafes overordnete satsingsområde maritim sikkerhet. Instituttets samarbeid med maritim næring og relevante myndigheter er tett og godt. Stillingen er sentral i utdanningen av fremtidens maritime ledere og innovatører, og hver enkelt ansatt bidrar med sin erfaring og sitt engasjement til å sikre høy kvalitet i instituttets arbeid og videre utvikling.

Arbeidsplass for stillingen er campus Haugesund.

Ansvars- og arbeidsområde:

 • Selvstendig og teambasert undervisning, vurderingsarbeid, faglig koordinering og administrasjon
 • Veiledning og oppfølging av studenter og kollegaer i kompetanseforløp
 • Deltakelse i og initiativ til relevant FoU-arbeid og aktivitet i forskningsgruppe(r)
 • Aktiv deltakelse og eventuell lederrolle i søknadsarbeid, henting av eksterne midler og ledelse/oppfølging av prosjekter
 • Aktiv deltakelse i samhandling med eksterne, relevante nettverk og kollegaer i andre fakultet/ institutt
 • Bidra til utvikling av Institutt for maritime studier med tilhørende utdanning og forskning
 • Bidra til regional utvikling og realisering av HVLs universitetsambisjon

Kvalifikasjoner:

Kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Formell utdanning og kompetanse:

 • Professor- eller førstekompetanse innenfor skipsteknikk, stabilitet, skipskonstruksjon, skipsdesign, evakuering, nautiske operasjoner og maritime operasjoner
 • Utdanningsfaglig kompetanse er et krav for stillingen
 • Undervisningsspråk er norsk og engelsk. Søker må derfor beherske norsk eller et annet skandinavisk språk muntlig og skriftlig i tillegg til engelsk
 • Erfaring med utvikling og ledelse av forskningsprosjekter innenfor fagområde relevant for instituttet
 • God IKT-kompetanse

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Relevant erfaring fra maritim næring vektlegges
 • Undervisningserfaring er en fordel
 • Interesse for interaksjon mellom mennesker og teknologi og human factors i maritime operasjoner
 • Evne til og erfaring med å utvikle, søke om og lede større satsinger vektlegges
 • Relevant erfaring med og resultater fra søknader om eksterne midler
 • Relevant nettverk og erfaring med nettverksbygging og samhandling med eksterne vektlegges

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeidsevner, positiv og omgjengelig
 • Ryddig, strukturert og selvstendig
 • Ansvarlig og engasjert i å skape utvikling og resultater
 • Evne til å inspirere, lytte og bygge relasjoner
 • God formidlingsevne i små og store fora

Utdanningsfaglig kompetanse:

For stilling som professor/førsteamanuensis skal utdanningsfaglig kompetanse dokumenteres med en pedagogisk mappe og en pedagogisk cv i tråd med Kriterier for utdanningsfaglig basiskompetanse ved ansettelse og opprykk i førsteamanuensis- og professorstilling. Søkere som ved ansettelse ikke oppfyller kravene i henhold til forskriften må oppfylle dem innen to år. HVL tilbyr kurs i høgskolepedagogikk.

Dersom det ikke melder seg kandidater med professor- eller førstekompetanse kan ansettelse i vikariat som høgskolelektor med tilpassede arbeidsoppgaver vurderes.

Hvordan søke på stillingen?

Send søknad og CV ved å klikke på knappen merket ”Søk stillingen” på denne siden.

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no ved søknadsfristens utløp. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen, herunder:

Dersom vitnemålene, karakterutskrifter eller annen dokumentasjon ikke er på et skandinavisk språk eller engelsk, må søker selv laste opp attesterte omsettinger. Hvis vedleggene overskrider 50 MB må de komprimeres før opplasting eller legges ved som lenke.

Søknadene blir sendt elektronisk til det sakkyndige utvalget. På bakgrunn av komiteens innstilling vil aktuelle søkere bli innkalt til intervju og prøveforelesning. Søknader kan ikke sendes på e-post til enkeltpersoner ved høgskolen.

Vi tilbyr:

 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • Spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseheving- og utvikling
 • Mulighet for trening i arbeidstiden

Stillingen som professor/førsteamanuensis/førstelektor er lønnet etter Statens lønsregulativ, i stillingskode 1013 professor/ 1011 førsteamanuensis/ 1198 førstelektor.

Fra lønn vil det bli trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon:

Vi gjør oppmerksom på at unntak fra den offentlige søkerlisten blir behandlet etter reglene i Offentlighetsloven. Søkere som har anmodet om å ikke bli ført opp på den offentlige søkerlisten, vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med minoritetsbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og hull i CV.

Kontaktperson ved Høgskulen på Vestlandet:

1) Instituttleder Johanne Marie Trovåg, e-post: [email protected]

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS