LEDIG STILLING VED HØGSKULEN PÅ VESTLANDET

1-2 førsteamanuensisstillinger innen innovasjon, organisasjon og ledelse

Søknadsfrist: 24.01.2022

Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet (HVL) er en av de største høgskolene i landet, med om lag 1 800 ansatte og 17 000 studenter fordelt på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.


Vi har sterke og innovative fagmiljø innen helse- og sosialvitskap, ingeniør- og naturvitskap, økonomi og samfunnsvitskap og maritime studier, og lærerutdanning, kultur og idrett. HVL tilbyr bachelor-, master- og doktorgradsutdanninger og ulike årsstudium.


HVL er tett på arbeidslivet, regionen og studentene, og har mål om å bli et universitet med profesjons- og arbeidslivsrettet profil.


Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap (FØS) har tre institutter: Institutt for økonomi og administrasjon, Institutt for maritime studier og Institutt for samfunnsvitskap. Totalt er det ca. 120 faglig ansatte ved fakultetet og vel 2000 studenter. Fakultetet har i dag ni bachelorprogrammer og fire masterprogrammer. Fakultetet har et doktorgradsprogram i nautiske operasjoner som er en fellesgrad med Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Norges arktiske universitet (UiT) og Universitetet i Sørøst-Norge (USN). FØS er også vertsfakultet for doktorgradsprogram «ansvarlig innovasjon og regional utvikling» som går på tvers av flere fakulteter ved HVL. FØS har det faglege og administrative ansvaret for programmet.


Institutt for økonomi og administrasjon ved HVL har vel 85 fagtilsatte og 1200 studenter. Instituttet er fordelt på tre campus: Bergen, Haugesund og Sogndal. Instituttet har seks bachelorprogram og to masterprogram.

1-2 førsteamanuensisstillinger innen innovasjon, organisasjon og ledelse ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap

Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) er det ledig 1-2 førsteamanuensisstillinger innen innovasjon, organisasjon og ledelse ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap, Institutt for økonomi og administrasjon.

Om stillingen:

Institutt for økonomi og administrasjon ved campus Haugesund styrker nå fagområdene innovasjon, organisasjon og ledelse med inntil to faste førsteamanuensisstillinger. Stillingene vil styrke vår faggruppe innen innovasjon, organisasjon og ledelse for både forsking, formidling og undervisning. Stillingene vil være knyttet til undervisning, sensur og veiledning av studenter på bachelor, master og phd nivå. Det vil også være aktuelt med undervisning innen etter- og videreutdanning og oppdragsbasert utdanning. Stillingene vil i tillegg være sentrale innenfor intern- og eksternfinansiering FOU aktivitet ved fakultetet, og vil også delta i søknadsarbeid om eksternfinansiert aktivitet.

Arbeidsplassen er på campus Haugesund.

Ansvars- og arbeidsområde:

 • Selvstendig og teambasert undervisning av bachelor-, master- og phd-studenter i grupper på 10 - 400 studenter
 • Veiledning, oppfølging, vurdering og sensur av studenter innenfor aktuelle fagområder
 • Videreutvikling av emner og studieprogram
 • Deltakelse i relevante FOU-prosjekt på institutt, fakultet, HVL og med eksterne samarbeidspartnere, herunder utarbeidelse av søknader om eksternfinansiert aktivitet
 • Andre oppgaver knyttet til forskning, utvikling, formidling og innovasjon tilknyttet aktuelle fagområder

Kvalifikasjoner:

Kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Formell utdanning og kompetanse:

 • Søkere må ha relevant kompetanse som førsteamanuensis innen området innovasjon, organisasjon eller ledelse
 • Pedagogisk basisutdanning er et krav for fast stilling. Den som blir ansatt vil få tilbud om opplæring dersom kravet ikke er oppfylt før ansettelse
 • Utdanningsfaglig kompetanse er et krav for stillingen
 • Vitenskapelige arbeider innenfor aktuelt fagområde blir vektlagt

Undervisningsspråket er norsk og søkere må beherske norsk eller et annet skandinavisk språk.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Undervisningserfaring fra nordisk høyere utdanning innenfor aktuelle fagområder er ønskelig
 • Erfaring fra søknadsarbeid knyttet til ekstern finansiering, f.eks. NFR, EU, regionale forskningsfond, HR-dir (tidligere DIKU/Kompetanse Norge osv) er ønskelig
 • God og oppdatert kjennskap til fagområdet fra privat næringsliv, offentlig sektor eller frivillige organisasjoner
 • Interesse for og erfaring med bruk av nettbasert undervisning og studentaktive læringsformer

Personlige egenskaper:

 • Gode kommunikasjonsevner både skriftlig og muntlig på engelsk og norsk/annet skandinavisk språk
 • Evne til å engasjere og motivere studenter

Utdanningsfaglig kompetanse:

Søkere som ved ansettelse ikke oppfyller kravene i henhold til forskriften må oppfylle dem innen to år. HVL tilbyr kurs i høgskolepedagogikk.

For stilling som førsteamanuensis skal utdanningsfaglig kompetanse dokumenteres med en pedagogisk mappe og en pedagogisk cv i tråd med kriterier for utdanningsfaglig basiskompetanse ved ansettelse og opprykk i førsteamanuensis- og professorstilling ved HVL.

Hvordan søke på stillingen?

Send søknad og CV ved å klikke på knappen merket ”Søk stillingen” på denne siden.

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no ved søknadsfristens utløp. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen, herunder:

Dersom vitnemålene, karakterutskrifter eller annen dokumentasjon ikke er på et skandinavisk språk eller engelsk, må søker selv laste opp attesterte omsettinger. Hvis vedleggene overskrider 50 MB må de komprimeres før opplasting eller legges ved som lenke.

Søknadene blir sendt elektronisk til det sakkyndige utvalget. På bakgrunn av komiteens innstilling vil aktuelle søkere bli innkalt til intervju og prøveforelesning.

Søknader kan ikke sendes på e-post til enkeltpersoner ved høgskolen.

Vi tilbyr:

 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • Spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseheving- og utvikling
 • Mulighet for trening i arbeidstiden

Stillingen som førsteamanuensis er lønnet etter Statens lønnsregulativ, i stillingskode 1011 - førsteamanuensis.

Fra lønn vil det bli trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon:

Vi gjør oppmerksom på at unntak fra den offentlige søkerlisten blir behandlet etter reglene i Offentlighetsloven. Søkere som har anmodet om å ikke bli ført opp på den offentlige søkerlisten, vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med minoritetsbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og hull i CV.

Kontaktperson ved Høgskulen på Vestlandet:

1) Assisterende instituttleder Tone Merete Brekke, tel. 52 70 27 41, epost [email protected]

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS