LEDIG STILLING VED HØGSKULEN PÅ VESTLANDET

Førsteamanuensis / førstelektor / høgskolelektor innen HMS

Søknadsfrist: 31.08.2022

Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet (HVL) er en av de største høgskolene i landet, med om lag 1 800 ansatte og 16 000 studenter fordelt på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.


Vi har sterke og innovative fagmiljø innen helse- og sosialvitskap, ingeniør- og naturvitskap, økonomi og samfunnsvitskap og maritime studier, og lærerutdanning, kultur og idrett.


HVL tilbyr bachelor-, master- og doktorgradsutdanninger og ulike årsstudium. HVL er tett på arbeidslivet, regionen og studentene, og har mål om å bli et universitet med profesjons- og arbeidslivsrettet profil.


Fakultet for ingeniør- og naturvitskap har ca 270 ansatte og ca 3200 studenter. Fakultetet har et bredt utdanningstilbud både på bachelor og masternivå innen ingeniør- og naturfag, i tillegg til PhD-utdanning innen datateknologi.

Mohnsenteret for innovasjon og regional utvikling forsker på innovasjon og tilbyr masterutdanning innen innovasjon og entreprenørskap. Dykkarutdanningen tilbyr ettårig fagskoleutdanning.


Hoveddelen av fakultetets virksomhet er i Haugesund, Bergen, Sogndal og Førde.

Fakultetets virksomhet er internasjonalt forankret og skjer i tett samarbeid med regionale bedrifter, klynger, helseforetak og offentlig sektor, inkludert andre institusjoner i universitets- og høgskolesektoren. Dette gjelder både forsking, utvikling, innovasjon og ikke minst utdanning med studentprosjekt på alle nivå.


Institutt for Sikkerhet, kjemi- og bioingeniørfag har over 60 ansatte i heltids- og deltidsstillinger. De fordeler seg med 8 professorer, 20 førsteamanuenser, 18 høgskolelektorer og 9 ingeniører. I tillegg har en 10 stipendiater knyttet til fagmiljøet på instituttet. Instituttet har fire bachelorprogram og ett masterprogram. I Bergen har man bachelorprogram for bioingeniørutdanning og kjemiingeniørutdanning. I Haugesund har man bachelorprogram for branningeniørutdanning og HMS-ingeniørutdanning samt masterprogram i brannsikkerhet. Instituttet har laboratorier med topp moderne instrumentpark, en bred forskningsaktivitet og et nært samarbeid med mange bedrifter i regionen

Ledig stilling som førsteamanuensis/førstelektor/ høgskolelektor innen HMS ved Høgskulen på Vestlandet

Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) er det ledig fast stilling som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor innen HMS ved Fakultet for ingeniør- og naturvitskap.

Om stillingen:

Ved Institutt for sikkerheit, kjemi- og bioingeniørfag lyses det ut en fast stilling som førsteamanuensis/førstelektor/ høgskolelektor innen HMS. Stillingen inngår i fagmiljøet som arbeider med utdanning, forskning, formidling og veiledning av studenter på bachelor-nivå innen HMS.

Arbeidssted vil være campus Haugesund.

Ansvars- og arbeidsområde:

Arbeidsoppgaver vil i hovedsak være:

 • Undervisningsaktivitet
 • Veiledning av studenter
 • Relevant forskning
 • Administrative oppgaver må regnes med

Kvalifikasjoner:

Kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Formell utdanning og kompetanse:

 • Den som blir tilsatt må minimum ha mastergrad innen HMS, eller relevant fagområde
 • For ansettelse som førsteamanuensis er det i tillegg krav om doktorgrad. For ansettelse som førstelektor er det krav om dokumentert relevant kompetanse på nivå med doktorgrad i fagområder som:
  • organsiasjon og ledelse
  • styringssystem innen HMS
  • arbeidsmiljø og helse, organisatoriske og psykososiale faktorer
 • Utdanningsfaglig kompetanse er et krav for stillingen (se informasjon under)
 • Den som blir tilsatt må ha gode ferdigheter i skriftlig og muntlig norsk eller skandinaviske språk
 • Kvaliteten på undervisningen er viktig for fakultetet. Det er derfor viktig at søker har gode evner til undervisning og interesse for fagutvikling. Søkere som ikke kan dokumentere utdanninsfaglig kompetanse ved tilsetting er forpliktet til å gjennomføre HVLs kurs i høgskulepedagogikk, eller tilsvarende etter nærmere avtale.

Ønskede kvalifikasjoner :

 • Pedagogisk kompetanse
 • Erfaring fra veiledning og undervisning av studenter vektlegges
 • Arbeidserfaring fra næringsliv

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeidsevner samt vilje til å arbeide tverrfaglig
 • Evne til å arbeide selvstendig
 • Gode formidlings- og kommunikasjonsevner
 • Fleksibel og kan påta seg ulike oppgaver
 • Løsningsorientert og nytenkende

Utdanningsfaglig kompetanse:

For stilling som førsteamanuensis skal utdanningsfaglig kompetanse dokumenteres med en pedagogisk mappe og en pedagogisk cv i tråd med kriterier for utdanningsfaglig basiskompetanse ved ansettelse og opprykk i førsteamanuensis- og professorstilling ved HVL.

For førsteamanuensis er det ikke krav til at utdanningsfaglig kompetanse er oppfylt ved tilsetting, men må oppfylles innen 2 år etter tiltredelse.

Hvordan søke på stillingen?

Send søknad og CV ved å klikke på knappen merket ”Søk stillingen” på denne siden.

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no ved søknadsfristens utløp. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen, herunder:

Dersom vitnemålene, karakterutskrifter eller annen dokumentasjon ikke er på et skandinavisk språk eller engelsk, må søker selv laste opp attesterte omsettinger. Hvis vedleggene overskrider 50 MB må de komprimeres før opplasting eller legges ved som lenke.

Søknadene blir sendt elektronisk til det sakkyndige utvalget. På bakgrunn av komiteens innstilling vil aktuelle søkere bli innkalt til intervju og prøveforelesning.

Søknader kan ikke sendes på e-post til enkeltpersoner ved høgskolen.

Vi tilbyr:

 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • Spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseheving- og utvikling
 • Mulighet for trening i arbeidstiden

Stillingen som førsteamaniensis/ førstelektor/ høgskulelektor er lønnet etter Statens lønsregulativ, i stillingskode 1011 - førsteamanuensis/ 1198 - førstelektor/ 1008 - høgskulelektor

Fra lønn vil det bli trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon:

Vi gjør oppmerksom på at unntak fra den offentlige søkerlisten blir behandlet etter reglene i Offentlighetsloven. Søkere som har anmodet om å ikke bli ført opp på den offentlige søkerlisten, vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med minoritetsbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og hull i CV.

Kontaktperson ved Høgskulen på Vestlandet:

1) Assisterende instituttleder Per Frederik Hemmingsson, tlf 52 70 26 72. E-post: [email protected]

2) Instituttleder Geir Martin Førland, tlf 55 58 76 23, E-post: geir.martin.fø[email protected]

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS