LEDIG STILLING VED HØGSKULEN PÅ VESTLANDET

Førsteamanuensis / Førstelektor / Høgskolelektor i automatiseringsteknikk

Søknadsfrist: 20.05.2022

Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet (HVL) er en av de største høgskolene i landet, med om lag 1 800 årsverk og 17 000 studenter fordelt på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.

Vi har sterke og innovative fagmiljø innen helse- og sosialvitskap, ingeniør- og naturvitskap, økonomi og samfunnsvitskap og maritime studier, og lærerutdanning, kultur og idrett. HVL tilbyr bachelor-, master- og doktorgradsutdanninger og ulike årsstudium.

HVL er tett på arbeidslivet, regionen og studentene, og har mål om å bli et universitet med profesjons- og arbeidslivsrettet profil.

Fakultet for ingeniør- og naturvitskap har over 300 ansatte og ca 3200 studenter.

Fakultetet har et bredt utdanningstilbud både på bachelor og masternivå innen ingeniør- og naturfag, i tillegg til PhD-utdanning innen datateknologi.


Mohnsenteret for innovasjon og regional utvikling forsker på innovasjon og tilbyr masterutdanning innen innovasjon og entreprenørskap. Dykkarutdanningen tilbyr ettårig fagskoleutdanning.

Hoveddelen av fakultetets virksomhet er i Haugesund, Bergen, Sogndal og Førde.


Fakultetets virksomhet er internasjonalt forankret og skjer i tett samarbeid med regionale bedrifter, klynger, helseforetak og offentlig sektor, inkludert andre institusjoner i universitets- og høgskolesektoren. Dette gjelder både forsking, utvikling, innovasjon og ikke minst utdanning med studentprosjekt på alle nivå.

Ledig vikariat som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor i automatiseringsteknikk ved Høgskulen på Vestlandet.

Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) er det ledig vikariat i 100% som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor i automatiseringsteknikk ved Fakultet for ingeniør- og naturvitskap.

Om stillingen:

Stillingen er primært rettet mot undervisning og veiledning på bachelornivå innen automatiseringsteknikk.

Tilsettingsperiode: studieåret 2022/2023.

Arbeidsplassen er campus Haugesund.

Ansvars- og arbeidsområde:

Arbeidsoppgavene vil i hovudsak være undervisning i måleteknikk, reguleringsteknikk og instrumenteringsteknikk.

Det kan også være aktuelt med undervisning i andre emner som C-programmering, PLS-programmering og realfag. Tverrfaglighet er en styrke.

Kvalifikasjoner:

Kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Formell utdanning og kompetanse:

 • Den som blir tilsatt må minimum ha mastergrad i ingeniørfag.
 • For ansettelse som førsteamanuensis er det i tillegg krav om relevant doktorgrad.
 • For ansettelse som førstelektor er det krav om dokumentert relevant kompetanse på nivå med doktorgrad.
 • De som ansettes må beherske norsk (eller annet skandinavisk språk) muntlig og skriftlig, da undervisningen vil foregå på norsk
 • Søkeren må ha god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Relevant praksis og undervisningserfaring
 • Relevant yrkeserfaring, samt kompetanse innen pedagogikk, veiledning, IKT.
 • Evne til å formidle og til å kunne tenke nytt.
 • Pedagogisk utdanning og/eller erfaring i fra undervisning.

Personlige egenskaper:

 • Samarbeidsevner og evner til å skape et godt arbeidsmiljø
 • Gode formidlingsevner og undervisningserfaring
 • Høy arbeidskapasitet, nysgjerrighet og motivasjon for å utvikle ny kunnskap sammen med andre.
 • Interesse for bruk av varierte læringsformer og digitale verktøy i undervisningen.

Hvordan søke på stillingen?

Send søknad og CV ved å klikke på knappen merket ”Søk stillingen” på denne siden.

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no ved søknadsfristens utløp. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen, herunder:

Dersom vitnemålene, karakterutskrifter eller annen dokumentasjon ikke er på et skandinavisk språk eller engelsk, må søker selv laste opp attesterte omsettinger. Hvis vedleggene overskrider 50 MB må de komprimeres før opplasting eller legges ved som lenke.

Søknadene blir sendt elektronisk til det sakkyndige utvalget. På bakgrunn av komiteens innstilling vil aktuelle søkere bli innkalt til intervju og prøveforelesning.

Søknader kan ikke sendes på e-post til enkeltpersoner ved høgskolen.

Vi tilbyr:

 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • Spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseheving- og utvikling
 • Mulighet for trening i arbeidstiden

Stillingen somførsteamaniensis/ førstelektor/ høgskulelektor er lønnet etter Statens lønsregulativ, i stillingskode 1011 - førsteamanuensis/ 1198 - førstelektor/ 1008 - høgskulelektor

Fra lønn vil det bli trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon:

Vi gjør oppmerksom på at unntak fra den offentlige søkerlisten blir behandlet etter reglene i Offentlighetsloven. Søkere som har anmodet om å ikke bli ført opp på den offentlige søkerlisten, vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med minoritetsbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og hull i CV.

Kontaktperson ved Høgskulen på Vestlandet:

 • Assisterende instituttleder Harald Spångberg, tlf 53 49 13 40

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS