LEDIG STILLING VED HØGSKULEN PÅ VESTLANDET

Førsteamanuensis / førstelektor / høgskolelektor innen automasjon - Haugesund

Søknadsfrist: 22.11.2020

Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet (HVL) er en av de største høgskolene i landet, med om lag 1 800 ansatte og 16 000 studenter fordelt på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.

Vi har sterke og innovative fagmiljø innen helse- og sosialvitskap, ingeniør- og naturvitskap, økonomi og samfunnsvitskap og maritime studier, og lærerutdanning, kultur og idrett. HVL tilbyr bachelor-, master- og doktorgradsutdanninger og ulike årsstudium.

HVL er tett på arbeidslivet, regionen og studentene, og har mål om å bli et universitet med profesjons- og arbeidslivsrettet profil.

Fakultet for ingeniør- og naturvitskap har ca 270 ansatte og ca 3200 studenter. Fakultetet har et bredt utdanningstilbud både på bachelor og masternivå innen ingeniør- og naturfag, i tillegg til PhD-utdanning innen datateknologi.


Mohnsenteret for innovasjon og regional utvikling forsker på innovasjon og tilbyr masterutdanning innen innovasjon og entreprenørskap. Dykkarutdanningen tilbyr ettårig fagskoleutdanning.

Hoveddelen av fakultetets virksomhet er i Haugesund, Bergen, Sogndal og Førde, men vi tilbyr også desentralisert utdanning i Stord.


Fakultetets virksomhet er internasjonalt forankret og skjer i tett samarbeid med regionale bedrifter, klynger, helseforetak og offentlig sektor, inkludert andre institusjoner i universitets- og høgskolesektoren. Dette gjelder både forsking, utvikling, innovasjon og ikke minst utdanning med studentprosjekt på alle nivå.


Institutt for datateknologi, elektroteknologi og realfag (IDER) er det største instituttet på Fakultet for ingeiør- og naturvitskap (FIN) med over 100 ansatte fordelt på campusene i Haugesund, Bergen, Førde og Sogndal. IDER tilbyr studieprogram innen automatisering, elkraft, elektronikk, kommunikasjon, dataingeniør og informajonsteknologi.

I tillegg leverer vi realfagsundervisning til hele fakultetet. Vi har også en omfattende forskningsaktivitet innenfor programvareutvikling, robotikk og beregningsorientert ingeniørvitenskap, og basert på disse forskningsområdene harvi bygget opp et PhD-program. IDER er har også et bredt samarbeid med bedrifter innen både elektro- og IKT-bransjen over hele Vestlandet, og bidrar med forskning og kandidater til næringslivet i regionen.

Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) er det ledig en fast 100 % stilling som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor innenfor fagområdet automasjon.

Om stillingen:

Stillingen er tilknyttet Institutt for datateknologi, elektroteknologi og realfag (IDER) ved Fakultet for ingeniør og naturvitenskap. Stillingen er en 100% stilling men kan eventuelt deles i flere deltidsstillinger.

Arbeidsplassen er ved campus Haugesund

Ansvars- og arbeidsområde:

Oppgavene knyttet til stillingen er undervisning i emner på studieprogrammet «Automatisering med robotikk» som instrumentering, måleteknikk og programmering innen industrielle applikasjoner: PLS, mikrokontrollere. Det kan også være aktuelt med undervisning i andre emner innenfor studieprogrammet, som for eksempel reguleringsteknikk og robotikk. Kvaliteten på undervisningen er viktig for fakultetet. Det er derfor viktig at søker har gode evner til undervisning og interesse for utvikling av faget. Undervisningsoppgavene er primært knyttet til campus Haugesund, samtidig er studieprogrammet felles for campus Haugesund, Bergen og Førde. Det er derfor viktig med samarbeid på tvers av campus, det kan også være aktuelt med digital undervisning for både studenter fra Haugesund og andre campus.

Kvalifikasjoner:

Formell utdanning og kompetanse:

Den som blir ansatt må minimum ha mastergrad/hovedfag/sivilingeniørgrad i automasjon eller nærliggende fagområde

  • For ansettelse som førsteamanuensis er det i tillegg krav om relevant doktorgrad.
  • For ansettelse som førstelektor er det krav om dokumentert relevant kompetanse på nivå med doktorgrad.

Den som ansettes må beherske norsk (eller annet skandinavisk språk) muntlig og skriftlig da undervisningen vil foregå på norsk. Det forventes at den som ansettes behersker engelsk fagspråk.

Søkerne må i tillegg dokumentere utdanningsfaglig kompetanse i tråd med føringene i Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings-og forskerstillinger.

Det er ønskelig med forskningskompetanse innenfor robotikk eller andre fagfelt relevant for studieprogrammet.

Videre blir følgende kvalifikasjoner vektlagt:

  • Relevant yrkeserfaring og/eller erfaring fra prosjektsamarbeid med samfunns-/næringsliv
  • Kjennskap til relevant næringsliv i regionen
  • Erfaring med utviklings- og forskingssamarbeid, nasjonalt og internasjonalt
  • Evne til formidling og nytenkning
  • Kompetanse og erfaring innenfor programmering

Vi søker etter en engasjert og fleksibel medarbeider som er selvstendig, har innsatsvilje og gode kommunikasjons– og samarbeidsevner. Den som blir ansatt har evne til å skape godt arbeidsmiljø og læringsmiljø.

Hvordan søke på stillingen?

Send søknad og CV ved å klikke på knappen merket ”Søk stillingen” på denne siden.

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no ved søknadsfristens utløp. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen, herunder de vitenskapelige arbeidene (inntil 15 stk.), fullstendig publikasjonsliste, attester og vitnemål. Dersom vitnemålene, karakterutskrifter eller annen dokumentasjon ikke er på et skandinavisk språk eller engelsk, må søker selv laste opp attesterte omsettinger. Hvis vedleggene overskrider 15 MB må de komprimeres før opplasting eller legges ved som lenke.

Søknadene blir sendt elektronisk til det sakkyndige utvalget. På bakgrunn av komiteens innstilling vil aktuelle søkere bli innkalt til intervju og prøveforelesning. Søknader kan ikke sendes på e-post til enkeltpersoner ved høgskolen.

Vi tilbyr:

  • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse
  • Spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseheving- og utvikling
  • Mulighet for trening i arbeidstiden

Stillingen som førsteamanuensis/førstelektor/høgskulelektor er lønnet etter Statens lønsregulativ, i stillingskode 1011 -førsteamanuensis/1198 - førstelektor/1008 - høgskulelektor.

Fra lønn vil det bli trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon:

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med minoritetsbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og hull i CV.

Kontaktperson ved Høgskulen på Vestlandet:

1) Assisterende instituttleder Brit Julbø, tlf: +47 52 70 27 30 Mob:+47 452 67 599

2) Høgskolelektor Harald Spångberg, tlf: +47 53 49 13 40

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS