LEDIG STILLING VED HØGSKULEN PÅ VESTLANDET

Førsteamanuensis / førstelektor / høgskolelektor i fysikk - Bergen

Søknadsfrist: 06.12.2020

Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet (HVL) er en av de største høgskolene i landet, med om lag 1 800 ansatte og 16 000 studenter fordelt på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.

Vi har sterke og innovative fagmiljø innen helse- og sosialvitskap, ingeniør- og naturvitskap, økonomi og samfunnsvitskap og maritime studier, og lærerutdanning, kultur og idrett. HVL tilbyr bachelor-, master- og doktorgradsutdanninger og ulike årsstudium.

HVL er tett på arbeidslivet, regionen og studentene, og har mål om å bli et universitet med profesjons- og arbeidslivsrettet profil.Fakultet for ingeniør- og naturvitskap har ca 270 ansatte og ca 3200 studenter.Fakultetet har et bredt utdanningstilbud både på bachelor og masternivå innen ingeniør- og naturfag, i tillegg til PhD-utdanning innen datateknologi.


Mohnsenteret for innovasjon og regional utvikling forsker på innovasjon og tilbyr masterutdanning innen innovasjon og entreprenørskap. Dykkarutdanningen tilbyr ettårig fagskoleutdanning.

Hoveddelen av fakultetets virksomhet er i Haugesund, Bergen, Sogndal og Førde, men vi tilbyr også desentralisert utdanning i Stord.

Fakultetets virksomhet er internasjonalt forankret og skjer i tett samarbeid med regionale bedrifter, klynger, helseforetak og offentlig sektor, inkludert andre institusjoner i universitets- og høgskolesektoren. Dette gjelder både forsking, utvikling, innovasjon og ikke minst utdanning med studentprosjekt på alle nivå.

Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) er det ledig et ettårig vikariat i 100% stilling som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor i fysikk fra 1. januar 2021

Om stillingen:

Stillingen er knyttet til realfagsgruppen ved Institutt for datateknologi, elektroteknologi og realfag ved Fakultet for ingeniør- og naturvitskap (FIN), campus Bergen.

Institutt for datateknologi, elektroteknologi og realfag har ansatte i Førde, Bergen og Haugesund. Ansatte ved instituttet har blant annet ansvar for undervisning i matematikk, fysikk og statistikk for alle ingeniørutdanningene ved FIN.

Ansvars- og arbeidsområde:

Oppgavene knyttet til stillingen er undervisning i fysikk og/eller matematikk på bachelornivå for ingeniørstudenter, samt utvikling av e-læringsmateriell. Undervisningen kan være knyttet til Høgskulen på Vestlandet, Campus Bergen og/eller Sjøkrigsskolen i Bergen (eksternt oppdrag).

I ingeniørutdanningene er det økt krav om å bruke programmeringsverktøy, og realfagsgruppen har et særskilt ansvar for at studentene utvikler ferdigheter i dette. Arbeidsoppgaver kan være knyttet til programmering og opplæring i f.eks. MATLAB.

Kvalifikasjoner:

Den som blir ansatt må minimum ha mastergrad/hovedfag i fysikk eller et nærliggende, relevant fagområde. For ansettelse som førsteamanuensis er det i tillegg krav om relevant doktorgrad. For ansettelse som førstelektor er det krav om dokumentert relevant kompetanse på nivå med doktorgrad. I tillegg bør kvalifiserte søkere ha relevant undervisningserfaring fra videregående skole eller høyere utdanning, formell utdanning i pedagogikk og/eller annen relevant undervisningserfaring (for eksempel fra kursvirksomhet).

Undervisningsspråket er norsk, og det er en forutsetning at den som blir ansatt kan undervise på norsk eller et annet skandinavisk språk.

Samlet behov for å dekke undervisning i fysikk og matematikk vil bli vektlagt i ansettelsesprosessen.

Personlige egenskaper:

  • Vi legger stor vekt på gode formidlingsevner
  • Vi søker faglærere som har studenten og studentenes læring i fokus
  • Du må være selvstendig, initiativrik, ha stor arbeidskapasitet og entusiasme for utviklingsarbeid.
  • Det vil bli lagt vekt på at du har evne til å omgås og samarbeide med kolleger, studenter og samarbeidspartnere.
  • Det forventes at du bidrar til et godt arbeidsmiljø.
  • Personlige egenskaper som kreativ, analytisk, strukturert og med gjennomføringsevne tillegges vekt

Ved vurdering av den best kvalifiserte legges det vekt på utdanning, formidlingsevne, personlig egnethet samt motivasjon for stillingen.

Søkere må kunne sikkerhetsklareres for undervisning på Sjøkrigsskolen.

Kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Hvordan søke på stillingen?

Send søknad og CV ved å klikke på knappen merket ”Søk stillingen” på denne siden.

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no ved søknadsfristens utløp. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen, herunder de vitenskapelige arbeidene (inntil 5 stk.), fullstendig publikasjonsliste, attester og vitnemål. Dersom vitnemålene, karakterutskrifter eller annen dokumentasjon ikke er på et skandinavisk språk eller engelsk, må søker selv laste opp attesterte omsettinger. Hvis vedleggene overskrider 15 MB må de komprimeres før opplasting eller legges ved som lenke.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Vi tilbyr:

  • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse
  • Spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseheving- og utvikling
  • Mulighet for trening i arbeidstiden

Stillingen som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor er lønnet etter Statens lønsregulativ, i stillingskode 1011 førsteamanuensis/1198 førstelektor/1008høgskolelektor.

Fra lønn vil det bli trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon:

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.Høgskulen på Vestlandet er under omstilling, og det kan bli gjort endringer i stillingen sitt ansvarsområde og plass i organisasjonen.Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med minoritetsbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og hull i CV.

Kontaktpersoner ved Høgskulen på Vestlandet:

1) Therese Berge Sjursen, Epost: [email protected], Telefon: 97 144 669

2) Kristine Selvikvåg Lundervold, Epost: [email protected], Telefon: 55 58 77 39

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS