LEDIG STILLING VED HØGSKULEN PÅ VESTLANDET

Førsteamanuensis / førstelektor / høgskolelektor i brannsikkerhet

Søknadsfrist: 26.11.2021

Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet (HVL) er en av de største høgskolene i landet, med om lag 1 800 ansatte og 16 000 studenter fordelt på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.

Vi har sterke og innovative fagmiljø innen helse- og sosialvitskap, ingeniør- og naturvitskap, økonomi og samfunnsvitskap og maritime studier, og lærerutdanning, kultur og idrett. HVL tilbyr bachelor-, master- og doktorgradsutdanninger og ulike årsstudium.

HVL er tett på arbeidslivet, regionen og studentene, og har mål om å bli et universitet med profesjons- og arbeidslivsrettet profil.

Fakultet for ingeniør- og naturvitskap har ca 270 ansatte og ca 3200 studenter.

Fakultetet har et bredt utdanningstilbud både på bachelor og masternivå innen ingeniør- og naturfag, i tillegg til PhD-utdanning innen datateknologi.

Mohnsenteret for innovasjon og regional utvikling forsker på innovasjon og tilbyr masterutdanning innen innovasjon og entreprenørskap. Dykkarutdanningen tilbyr ettårig fagskoleutdanning.


Hoveddelen av fakultetets virksomhet er i Haugesund, Bergen, Sogndal og Førde.

Fakultetets virksomhet er internasjonalt forankret og skjer i tett samarbeid med regionale bedrifter, klynger, helseforetak og offentlig sektor, inkludert andre institusjoner i universitets- og høgskolesektoren. Dette gjelder både forsking, utvikling, innovasjon og ikke minst utdanning med studentprosjekt på alle nivå.Institutt for Sikkerhet, kjemi- og bioingeniørfag har over 60 ansatte i heltids- og deltidsstillinger. De fordeler seg med 8 professorer, 20 førsteamanuenser, 18 høgskolelektorer og 9 ingeniører. I tillegg har en 10 stipendiater knyttet til fagmiljøet på instituttet.

Instituttet har fire bachelorprogram og ett masterprogram. I Bergen har man bachelorprogram for bioingeniørutdanning og kjemiingeniørutdanning. I Haugesund har man bachelorprogram for branningeniørutdanning og HMS-ingeniørutdanning samt masterprogram i brannsikkerhet. Instituttet har laboratorier med topp moderne instrumentpark, en bred forskningsaktivitet og et nært samarbeid med mange bedrifter i regionen.

Ledig undervisningsstilling innen brannsikkerhet ved HVL

Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) er det ledig midlertidig stilling som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor innen brannsikkerhet ved Fakultet for ingeniør- og naturvitskap (FIN)

Om stillingen:

Ved Institutt for sikkerhet, kjemi- og bioingeniørfag er det ledig et 2 års vikariat innen brannsikkerhet. Stillingen inngår i en gruppe som arbeider med utdanning, forskning, formidling og veiledning av studenter på både bachelor og master nivå innen studieprogrammene i brannsikkerhet.

Arbeidssted er Haugesund.

Ansvars- og arbeidsområde:

Hovedoppgavene i stillingen vil være rettet mot undervisning og veiledning av studenter. Vi ser derfor etter en person med bred kompetanse innen fagområder som branndynamikk, slokkesystemer, evakuering, beredskap og generell brannteknisk prosjektering.

 • Ansvars- og arbeidsoppgaver:Undervisning av studenter på bachelor eller masterprogram
 • Veiledning av studenter på bachelor og masterprogram
 • Administrative oppgaver knyttet til studieprogram

Kvalifikasjoner:

Kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Formell utdanning og kompetanse:

 • Den som blir tilsatt må ha minimum master innen brannsikkerhet, eller annet relevant fagområde
 • For tilsetting som førsteamanuensis i den faglige delen er det i tillegg krav til doktorgrad innen relevant fagområde
 • For tilsetting som førstelektor er det krav om dokumentert relevant kompetanse på nivå med doktorgrad
 • Den som blir tilsatt må ha gode norskkunnskaper og/eller beherske et annet skandinavisk språk
 • Gode ferdigheter i skriftlig og muntlig engelsk er et krav

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Brannteknisk prosjektering og bred industriell erfaring
 • Høgskolepedagogikk eller annen pedagogisk utdanning

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeidsevner samt vilje til å arbeide tverrfaglig
 • Evne til å jobbe selvstendig
 • Gode formidlings- og kommunikasjonsevner
 • Fleksibel og kan påta deg ulike oppgaver
 • Løsningsorientert og nytenkende

Hvordan søke på stillingen?

Send søknad og CV ved å klikke på knappen merket ”Søk stillingen” på denne siden.

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no ved søknadsfristens utløp. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen, herunder:

Dersom vitnemålene, karakterutskrifter eller annen dokumentasjon ikke er på et skandinavisk språk eller engelsk, må søker selv laste opp attesterte omsettinger. Hvis vedleggene overskrider 25 MB må de komprimeres før opplasting eller legges ved som lenke.

Søknadene blir sendt elektronisk til det sakkyndige utvalget. På bakgrunn av komiteens innstilling vil aktuelle søkere bli innkalt til intervju og prøveforelesning.

Søknader kan ikke sendes på e-post til enkeltpersoner ved høgskolen.

Vi tilbyr:

 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • Spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseheving- og utvikling
 • Mulighet for trening i arbeidstiden

Stillingen som førsteamaniensis/ førstelektor/ høgskolelektor er lønnet etter Statens lønsregulativ, i stillingskode 1011 - førsteamanuensis/ 1198 - førstelektor/ 1008 - høgskolelektor.

Fra lønn vil det bli trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon:

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med minoritetsbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og hull i CV.

Kontaktperson ved Høgskulen på Vestlandet:

 • Instituttleder Geir Martin Førland, tlf 55 58 76 23

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS