Spennende jobbmulighet Høgskolen i Molde!

Førsteamanuensis i samfunnsendring, organisasjon og ledelse

Søknadsfrist: 26.03.2023

Høgskolen i Molde

Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk (HiMolde) er en ledende utdannings- og forskningsinstitusjon innen flere av sine fagområder, hvor visjonen Med kunnskap for bærekraft og innovasjon skal gjenspeiles i all vår virksomhet.

Vi tilbyr over 40 ulike studieprogram, fra årsstudier til doktorgradsutdanning innen områder som helse- og sosialfag, IT, juss og samfunnsvitenskap, logistikk, Sport Management og økonomi.

Vi har drøyt 250 ansatte og 3600 studenter ved våre studiesteder i Molde og Kristiansund.

Høgskolen i Molde søker førsteamanuensis i samfunnsendring, organisasjon og ledelse

Om stillingen / arbeidsoppgaver

Ved avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap er det en ledig stilling som førsteamanuensis i samfunnsendring, organisasjon og ledelse. Stillingen er i hovedsak knyttet til masterprogrammet i samfunnsendring, organisasjon og ledelse og bachelorprogrammet i politikk, juss og administrasjon. Arbeidssted er ved høyskolens campus i Molde.

Masterstudiet i samfunnsendring, organisasjon og ledelse tar som utgangspunkt at verden for de fleste, også beslutningstakere i organisasjoner, i dag oppleves som kompleks og i stadig forandring. Studiet reflekterer vårt mål om å forske frem og formidle kunnskap og forståelse for sammenhenger mellom endringer på samfunns-, organisasjons- og individnivå, og bygger på innsikter fra flere fagtradisjoner som organisasjonsteori, statsvitenskap, sosiologi, økonomi og historie.

Bachelorprogrammet i politikk, juss og administrasjon gir grunnleggende kunnskaper innen fagområdene juss, statsvitenskap, organisasjon og ledelse. Studiets fagkombinasjon gir et unikt utgangspunkt for forståelse av oppbygningen og måten det norske politiske og administrative systemet fungerer på, og prosesser i og mellom organisasjoner på tvers av sektorer.

Les mer om programmene og avdelingen på våre hjemmesider:

 • Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap (ØS)
 • Bachelor i politikk, juss og administrasjon
 • Master i samfunnsendring, organisasjon og ledelse

Arbeidsoppgaver vil blant annet være

 • planlegge og gjennomføre undervisning og veiledning på bachelor- og masternivå
 • vurdering og sensur
 • utvikle og opprettholde dialog og nettverk innen fagområdet, nasjonalt og internasjonalt
 • initiere, medvirke til og formidle forsknings- og utviklingsarbeid
 • sammen med kolleger bidra til utviklingen av større forskningsprosjekter og søknader
 • faglig-administrativt arbeid

Vi ønsker å legge til rette for faglig fordypning, og 45 prosent av stillingen er per tiden derfor øremerket forskning, utvikling, innovasjon, samfunnskontakt og formidling.

Vi forventer jevnlig tilstedeværelse på Molde campus og aktiv deltagelse i fagmiljøet ved avdelingen.

Kvalifikasjoner

Du har

 • doktorgrad eller tilsvarende innenfor studieprogrammenes fagområder
 • dokumentert pedagogisk kompetanse og erfaring fra undervisning og veiledning som samsvarer med stillingens innretning
 • gode formidlingsevner skriftlig og muntlig på norsk (eller et annet skandinavisk språk) og engelsk

For øvrige krav om ansettelse i stilling som førsteamanuensis, se § 1-4 i følgende forskrift.

Dersom du ikke har universitets- og høgskolepedagogisk utdanning (UH-ped) vil du bli tilbudt denne, og utdanningen må være gjennomført innen to år fra tiltredelsesdato

I tillegg er det en fordel at du har

 • dokumenterbar nyere forskning med relevante teoretiske utgangspunkt i organisasjonssosiologi/-teori, særlig institusjonell organisasjonsteori og innovasjonsteorier
 • dokumenterbar kjennskap til både privat, offentlig og helst også den tredje sektor
 • interesse for utvikling av egen undervisning
 • erfaringer med internasjonal konferansedeltakelse og/eller organisering av seminarer
 • erfaring fra forsknings- og prosjektledelse
 • god digital kompetanse

Personlige egenskaper vektlegges. Blant annet kan du samarbeide godt med studenter og kollegaer, og du ønsker å bidra positivt til arbeidsmiljøet.

Vi tilbyr

Du lønnes etter ansiennitet/kvalifikasjoner i statens lønnsregulativ som 1011-førsteamanuensis. Lønnsspennet er fra 648 700 til 689 100 (lønnstrinn 69 til 72). For spesielt kvalifisert søker kan høyere lønn avtales. I tillegg kan vi tilby

 • godt arbeidsmiljø med sosiale aktiviteter gjennom året
 • tjenestepensjon i Statens pensjonskasse med tilbud om boliglån, samt tariffavtale med yrkesskade- og gruppelivsforsikring.

Ansettelsen skjer på vanlige statlige vilkår, og den som ansettes må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen. Fra lønnen går et lovfestet innskudd i Statens Pensjonskasse.

Søknad

Vi ber våre søkere om å registrere sin søknad på www.jobbnorge.no med følgende dokumenter/opplysninger:

 • søknadsbrev
 • CV
 • attester og alle sider av vitnemål
 • inntil 15 vitenskapelige arbeider som du særlig vil at skal legges til grunn i den sakkyndige vurderingen
 • fullstendig publikasjonsliste
 • minst to referanser med kontaktinformasjon

Søknadsfrist: søndag 26. mars 2023.

Spørsmål

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved å henvende seg til

Se også våre hjemmesider, www.himolde.no, for mer informasjon.

Annet

Høgskolen i Molde deltar i regjeringens inkluderingsdugnad. Vi vil gjerne ha søknad også fra deg som har nedsatt funksjonsevne eller hull i CVen, og som ellers fyller kvalifikasjonsvilkårene til stillingen.

Vi gjør oppmerksom på at søkerlisten kan bli gjort offentlig selv om søker ber om anonymitet, jf offentleglova § 25, 2. ledd. Anmodningen om unntak fra offentlighet må begrunnes.

Søk på stillingen

Spørsmål om stillingen

Powered by Labrador CMS