LEDIG STILLING VED HØGSKOLEN I INNLANDET

Professor / førsteamanuensis i markedsføring med kompetanse i tjenestemarkedsføring

Søknadsfrist: 01.08.2022

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har omlag 16 000 studenter, 1300 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad, samt virksomhet på Kongsvinger, Tynset og i Oslo.


Høgskolen i Innlandet bygger sterke og solide utdannings- og forskningsmiljøer som skal sette spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi utvikler en institusjon med høy faglig kompetanse med mål om å oppnå universitetsakkreditering.

Vår visjon er «Sterkere sammen».

Brenner du for markedsføring og vil jobbe i et nytenkende miljø? Handelshøgskolen Innlandet søker Professor/førsteamanuensis i markedsføring med kompetanse i tjenestemarkedsføring

Om stillingen

Handelshøgskolen Innlandet - fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap (HHS) er det største fakultetet under Høgskolen i Innlandet, og har totalt ca. 7000 studenter. Institutt for økonomifag har ledig inntil to faste 100% stillinger som professor/førsteamanuensis i markedsføring med kompetanse i tjenestemarkedsføring.

Instituttet har hatt en solid vekst, teller i dag ca. 70 medarbeidere og har aktivitet ved studiestedene Rena og Lillehammer, samt med betydelig aktivitet på Kongsvinger. Som ansatt vil man jobbe på tvers av fakultets studiesteder, institutter og vårt nyetablerte Senter for digitalisering og bærekraft. Instituttet har sterke røtter i de tradisjonelle økonomifagene som regnskap, revisjon, bedriftsøkonomi og finans, og vi har i dag et dynamisk og engasjert miljø som tenker nytt, utvikler oss (med blant annet en ny og unik bachelor i bærekraftsøkonomi) og er i økende grad internasjonale. Vi har blant annet ambisjoner om videre vekst innen forskningsproduksjon og bygge enda større forskningskultur ved instituttet.

Vil du være med å bidra?

Stillingene vil ha hovedarbeidssted på Rena.

Ansvar og arbeidsoppgaver

 • Undervisningsoppgaver på bachelor og masternivå
 • Veiledning av stipendiater
 • Være en aktiv bidragsyter innen forskning og utvikling av studieporteføljen innenfor fagområdet
 • Ha en aktiv rolle i studiekvalitetsarbeid
 • Andre oppgaver kan tillegges stillingen ved behov

I tilsetting som professor forventes et sterkt engasjement for å løfte både andre medarbeidere og fagmiljøet opp.

Kvalifikasjoner

Formalkompetanse:

 • Fullført doktorgrad eller tilsvarende som kan godkjennes på likt nivå innenfor markedsføring eller der markedsføring inngår som en vesentlig del av utdanningen.
 • Det kreves dokumentert praktisk-pedagogisk utdanning og erfaring, fortrinnsvis rettet mot høyere utdanning, jf. Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger. Søkere som ikke kan dokumentere pedagogisk kompetanse ved ansettelse er forpliktet til å gjennomføre høgskolens kurs i høgskolepedagogikk eller tilsvarende innen to år etter ansettelse.

Mer informasjon om de formelle kvalifikasjonskravene, se Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger og HINNs presisering av de pedagogiske kompetansekravene og dokumentasjonsform ved ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Erfaringskompetanse:

 • Dokumentert kompetanse og undervisningserfaring fra markedsføring
 • Det er ønskelig med kompetanse og erfaring innen fagfeltet tjenestemarkedsføring og service-dominant logic
 • Dokumenterte forskningsresultater
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk eller et annet skandinavisk språk. Det er tillegg ønskelig med gode nok engelskkunnskaper til å kunne undervise på engelsk
 • Generelt gode IKT kunnskaper
 • Gode metodekunnskaper

Personlige egenskaper:

 • Gode formidlingsevner
 • Gode samarbeidsevner og evne til å se sitt bidrag i helheten
 • Engasjert og til stede for studenter og kollegaer i fellesskapet
 • Ambisiøs med tanke på å oppnå forskningsresultater
 • Fremoverlent, åpen og nysgjerrig holdning knyttet til undervisningsoppgaver

Det vil i utvelgelsesprosessen legges vekt på personlig egnethet.

Vurdering av hvilken kandidat som er best kvalifisert foretas etter en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten, i tillegg til motivasjon for stillingen.

Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling, engasjerte kolleger og et godt arbeidsmiljø
 • Mulighet til faglig utvikling i et åpent, nytenkende og dynamisk miljø
 • Lønn i stillingskode 1013 professor/ 1011 førsteamanuensis/ etter Statens lønnsregulativ.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger.

For mer informasjon om HINN som arbeidsgiver, se her.

Søke stillingen

Søknad og CV registreres elektronisk via "Søk stillingen".

Søknaden må inneholde:

 • søknadsbrev
 • utfyllende CV med oversikt over utdanning, arbeidserfaring, pedagogisk erfaring, administrativ erfaring, akkvisisjonsarbeid, koordineringserfaring og andre kvalifiserende aktiviteter
 • bekreftede kopier av vitnemål og attester
 • dokumentasjon på pedagogiske kvalifikasjoner i en systematisk, samlet fremstilling, herunder oversikt over formell pedagogisk utdanning, pedagogisk praksis (for eksempel undervisnings-/veiledererfaring), erfaring med studiekvalitetsutvikling, utvikling av undervisningsopplegg, studieplaner etc.
 • i tillegg ønskes oversikt over erfaring med og tanker om bruk av digitale plattformer i undervisning
 • oversikt over eksternfinansierte prosjekter
 • publikasjonsliste
 • inntil 15 arbeider til vurdering

Aktuelle søknader vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Utfyllende CV, bekreftede kopier av vitnemål og attester, dokumentasjon på pedagogiske kvalifikasjoner, publikasjonslister og dokumenter/arbeider som skal vurderes, skal legges som elektroniske vedlegg eller lenker til søknaden.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøving av praktiskpedagogiske ferdigheter.

Har du spørsmål om opplasting av vedlegg eller andre tekniske forhold rundt søknaden kan Jobbnorge kundeservice kontaktes.

Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil du bli varslet om dette.

For mer informajson om stillingen kontakt:

Mangfold og positiv særbehandling

HINN mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Aktuell tilrettelegging kan for eksempel være tekniske hjelpemidler, tilpasning av møbler eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Du kan lese mer på arbeidsgiverportalen.

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS