Ledig stilling ved Høgskolen i Innlandet

Førsteamanuensis / Professor i fagområde TV- og dokumentarregi

Søknadsfrist: 22.11.2020

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har over 14 000 studenter, 1000 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad.


Høgskolen i Innlandet skal bygge sterke og solide fag- og forskningsmiljøer som setter spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utvikle en ny og bedre institusjon med høy faglig og pedagogisk kvalitet, og som tar sikte mot å oppnå universitetsakkreditering innen 2020.


Vår visjon er «Sterkere sammen».

Om stillingen

Stillingen ligger til Institutt for TV-utdanninger – TV-skolen, ved Fakultet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi: https://www.inn.no/om-hoegskolen/fakultet/fakultet-for-audiovisuelle-medier-og-kreativ-teknologi

Instituttet tilbyr utdanninger i kreative, tekniske og administrative fagfunksjoner i profesjonell programproduksjon og dokumentarfilm. Studieporteføljen består av egne utdanninger i regi og teknikk for henholdsvis dokumentar- og flerkameraproduksjon, samt et studieprogram i prosjekt- og produksjonsledelse for TV. Utdanningene er prosjektorienterte og produksjonsintensive, der studentene utvikler og produserer konsepter, filmer og programmer på tvers av sjangre og visningsplattformer. Historiefortelling og utvikling av originalt innhold er kjernen i alle våre studier. TV-skolen samarbeider tett med TV-bransjen.

Instituttet er lokalisert på Lillehammer, har cirka 180 studenter og for tiden 30 ansatte.

Stilingen er fast, 100 %

Kontakt:

 • Instituttleder Jo Sondre Moseng. Tel: 61 28 83 28, Mob: 99 63 80 55, e-post: [email protected]

Ansvar og oppgaver

 • Undervisning og veiledning i regifaglige emner, herunder idé- og prosjektutvikling, research, etikk og manusarbeid for dokumentar, casting samt ledelse av kreative team i forarbeid, produksjon og etterarbeid. Den som ansettes forventes å kunne undervise i alle regifaglige emner ved TV-skolen
 • Planlegging og gjennomføring av tverrfaglige undervisnings- og prosjektforløp
 • Administrasjon av undervisning, herunder emneledelse, eksamen og sensur samt evalueringsarbeid
 • Bidra til studieutvikling sammen med øvrig stab
 • Samarbeid med bransje og andre eksterne samarbeidspartnere
 • Kunstnerisk utviklingsarbeid og/eller forskning (FoU)
 • Andre oppgaver kan tillegges stillingen ved behov

Kvalifikasjoner

Formalkompetanse - må og ønskelig

 • Høyere utdanning innen TV- og dokumentarregi eller tilsvarende praktisk dokumenterbar erfaring med profesjonelt regiarbeid for TV og/eller dokumentarfilm (MÅ-KRAV)
 • Erfaringskompetanse - må og ønskelig
  • Dokumentert omfattende erfaring med regiansvar for dokumentar, dokumentarserier og/eller enkamera TV-produksjon på høyt nasjonalt/internasjonalt nivå (MÅ-KRAV)
  • Erfaring med undersøkende journalistikk og/eller kritisk dokumentarisme (ØNSKELIG)
  • Erfaring fra regifaglig arbeid med dokumentarserier (ØNSKELIG)
  • Erfaring med redaksjonelt arbeid (ØNSKELIG)
  • Erfaring med produksjon for ulike visningsplattformer (ØNSKELIG)
  • Erfaring som produsent for dokumentarfilm og/eller dokumentarserier (ØNSKELIG)

Pedagogisk kompetanse

 • Praktiskpedagogisk kompetanse. Søkere som ved tilsetting ikke kan dokumentere pedagogisk kompetanse, må forplikte seg til å gjennomføre høgskolens kurs i høgskolepedagogikk eller tilsvarende. (MÅ-KRAV)

For øvrig vises det til kravene i «Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger».

Personlig kompetanse

 • Personlig egnethet for stillingen tillegges vekt, spesielt gjennomføringsevne, selvstendighet og initiativ overfor kollegaer og eksterne samarbeidspartnere.
 • IT-kunnskaper på brukernivå forventes.

Språk

 • Søkeren må beherske norsk (eller annet skandinavisk spårk) og engelsk godt, både muntlig og skriftlig. Arbeidsspråket er norsk/skandinavisk.
 • Andre kvalifikasjonskrav
  • Søkere gis anledning til å levere inn inntil 8 arbeider/verker (produksjoner, dokumentasjon på utviklingsprosesser, prototyper etc.) som dokumenterer faglig og/eller kunstnerisk praksis. Med arbeidene skal det følge med en skriftlig redegjørelse for søkerens bidrag til verket samt en faglig refleksjon rundt bidraget.

Vurdering av hvilken kandidat som er best kvalifisert foretas etter en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten, i tillegg til motivasjon for stillingen.

Hvordan søke

Søknad og CV registreres elektronisk via "Søk stillingen"

Søknaden må inneholde:

 • Søknadsbrev
 • Utfyllende oversikt over utdanning, vitnemål, arbeidserfaring, pedagogisk erfaring, administrativ erfaring, akkvisisjonsarbeid, koordinerings erfaring og andre kvalifiserende aktiviteter
 • Dokumentasjon på pedagogiske kvalifikasjoner i en systematisk, samlet fremstilling, herunder oversikt over formell pedagogisk utdanning, pedagogisk praksis (for eksempel undervisnings-/veiledererfaring), erfaring med studiekvalitetsutvikling, utvikling av undervisningsopplegg, studieplaner etc. I tillegg ønskes inntil en sides refleksjon rundt ditt pedagogiske grunnsyn og din egen pedagogiske utvikling
 • Oversikt over eksternfinansierte prosjekter
 • Publikasjonsliste
 • Inntil 8 arbeider til vurdering

Har du spørsmål om opplasting av vedlegge eller andre tekniske forhold rundt søknaden kan Jobbnorge kundeservice kontaktes. Kontaktinformasjon ligger som lenke i søknadsskjema.

Aktuelle søknader vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Utfyllende CV, bekreftede kopier av vitnemål og attester, publikasjonslister og dokumenter/arbeider som skal vurderes skal legges som elektroniske vedlegg eller lenker til søknaden.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøving av praktiskpedagogiske ferdigheter.

Anmodning om unntak fra offentlig søkerliste må begrunnes tydelig og angis via elektronisk søknadsskjema. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål ved HINN å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne. Dersom søkere tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, kan denne opplysningen bli brukt til registreringsformål i forbindelse med måltallet.

Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling, engasjerte kolleger og et godt arbeidsmiljø
 • Stillingen lønnes i stillingskode 1011 førsteamanuensis eller stillingskode 1013 frofessor i Statens lønnsregulativ, innplassert etter kompetanse og erfaring

For mer informasjon om HINN som arbeisgiver, se www.inn.no

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS