LEDIG STILLING VED HØGSKOLEN I INNLANDET

Førsteamanuensis / førstelektor / høgskolelektor i sykepleie - Kongsvinger

Søknadsfrist: 20.05.2021

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har over 14 000 studenter, 1200 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad.


Høgskolen i Innlandet bygger sterke og solide utdannings- og forskningsmiljøer som skal sette spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt.


Vi utvikler en institusjon med høy faglig kompetanse med mål om å oppnå universitetsakkreditering.


Vår visjon er «Sterkere sammen».

Vil du være med på laget?

Fast stilling innen sykepleie i Kongsvinger

Om stillingen

Ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap, Institutt for helse- og sykepleievitenskap er det ledig 100 % fast stilling fra snarest. Stillingen er knyttet til Seksjon for sykepleie, studiested Kongsvinger.

Seksjon for sykepleie er en av tre seksjoner ved Institutt for helse- og sykepleievitenskap. Seksjonen har fagområdet sykepleie i sin studieportefølje, og har p.t. ca. 700 studenter og ca. 40 ansatte. Seksjonen ledes av seksjonsleder. Seksjonens særpreg er et sterkt fag- og forskningsmiljø, praksisnær profil, varierte undervisningsmetoder og sentral plassering både i forhold til helseinstitusjoner og helseforetak.

Studieåret 2021 - 2022 tilbyr seksjonen følgende studier:

 • Bachelor i sykepleie heltid, studiested Elverum
 • Bachelor i sykepleie heltid, studiested Kongsvinger
 • Bachelor i sykepleie deltid, samlingsbasert, studiested Elverum
 • Bachelor i sykepleie deltid, samlingsbasert, studiested Tynset

Kontakt:

Ansvar og oppgaver

 • Undervisning og veiledningsoppgaver innen ulike emner, inkludert veiledning i øvingsrom og i kliniske studier
 • Administrative oppgaver i forbindelse med planlegging, gjennomføring og avslutning av studiene
 • Eksamensarbeid
 • Deltakelse i seksjonens daglige aktiviteter
 • Bidra til instituttets-/seksjonens forskningsvirksomhet gjennom egen forskning
 • Bidra til å initiere og gjennomføre forskningsprosjekter som kan involvere studenter
 • Fagutvikling og forskning gjennom nettverk, både regionalt, nasjonalt og internasjonalt
 • Videreutvikling av bachelorstudiet, spesielt innen emnene sykepleie til eldre og pasientsikerhet

Kvalifikasjoner

Kompetanse og erfaring

Det kreves:

 • Doktorgrad, mastergrad eller hovedfag innen helse- og sykepleievitenskap
 • Utdanning innen avansert klinisk sykepleie
 • Autorisasjon som sykepleier
 • Dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller erfaring fra undervisning, studentveiledning og veiledning i øvingsrom
 • Tilfredsstillende IKT-kompetanse tilknyttet studentrelatert arbeid og aktuelt forsknings- og utviklingsarbeid. I tilknytning til ivaretagelse av emne- og studieansvarsoppgaver kreves bruk av læringsplattformen Canvas.
 • Gode språkkunnskaper, herunder mestring av skandinavisk og engelsk språk, muntlig og skriftlig

Ønsket erfaring:

 • Oppdatert klinisk kompetanse
 • Undervisning og veiledning i høyere utdanning
 • Deltakelse i pasientnære fagutviklings- og forskningsprosjekter
 • Deltakelse i nettverkssamarbeid
 • God kompetanse i sykepleie til akutt syke og anatomi/fysiologi/biokjemi
 • God kompetanse innen legemiddelhåndtering og legemiddelregning
 • Erfaring med bruk av VR-teknologi og digitale undervisnings- og vurderingsformer

Personlig kompetanse:

Den som ansettes må kunne arbeide selvstendig, systematisk og målrettet, og være ansvarsbevisst, fleksibel og ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. Personlig egnethet, slik som evne til å kommunisere godt med studenter og kollegaer, gode samarbeidsevner og fleksibilitet vektlegges. Interesse for pedagogisk utvikling er en forutsetning.

Vurdering av hvilken kandidat som er best kvalifisert foretas etter en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten, i tillegg til motivasjon for stillingen.

Hvordan søke

Søknad og CV registreres elektronisk via "Søk stillingen"

Søknaden må inneholde:

 • Søknadsbrev
 • Utfyllende oversikt over utdanning, vitnemål, arbeidserfaring, pedagogisk erfaring, administrativ erfaring, akkvisisjonsarbeid, koordinerings erfaring og andre kvalifiserende aktiviteter
 • Dokumentasjon på pedagogiske kvalifikasjoner i en systematisk, samlet fremstilling, herunder oversikt over formell pedagogisk utdanning, pedagogisk praksis (for eksempel undervisnings-/veiledererfaring), erfaring med studiekvalitetsutvikling, utvikling av undervisningsopplegg, studieplaner etc. I tillegg ønskes inntil en sides refleksjon rundt ditt pedagogiske grunnsyn og din egen pedagogiske utvikling
 • Oversikt over eksternfinansierte prosjekter
 • Publikasjonsliste
 • Inntil 10 arbeider til vurdering

Har du spørsmål om opplasting av vedlegge eller andre tekniske forhold rundt søknaden kan Jobbnorge kundeservice kontaktes. Kontaktinformasjon ligger som lenke i søknadsskjema.

Aktuelle søknader vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Utfyllende CV, bekreftede kopier av vitnemål og attester, publikasjonslister og dokumenter/arbeider som skal vurderes skal legges som elektroniske vedlegg eller lenker til søknaden.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøving av praktiskpedagogiske ferdigheter.

Anmodning om unntak fra offentlig søkerliste må begrunnes tydelig og angis via elektronisk søknadsskjema. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål ved HINN å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne. Dersom søkere tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, kan denne opplysningen bli brukt til registreringsformål i forbindelse med måltallet.

Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling, engasjerte kolleger og et godt arbeidsmiljø
 • Stillingen lønnes i stillingskode 1011 førsteamanuensis, 1198 førstelektor eller 1008 høgskoelektor i Statens lønnsregulativ, innplassert etter kompetanse og erfaring

For mer informasjon om Høgskolen i Innlandet, se INN som arbeisgiver, se HINN som arbeidsgiver

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS