LEDIG STILLING VED HØGSKULEN PÅ VESTLANDET

Førsteamanuensis / førstelektor / høgskolelektor i maskintekniske emner

Søknadsfrist: 19.03.2023

Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet (HVL) er en av de største høgskolene i landet, med om lag 1 800 ansatte og 16 000 studenter fordelt på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.


Vi har sterke og innovative fagmiljø innen helse- og sosialvitskap, ingeniør- og naturvitskap, økonomi og samfunnsvitskap og maritime studier, og lærerutdanning, kultur og idrett. HVL tilbyr bachelor-, master- og doktorgradsutdanninger og ulike årsstudium. HVL er tett på arbeidslivet, regionen og studentene, og har mål om å bli et universitet med profesjons- og arbeidslivsrettet profil.


Fakultet for ingeniør- og naturvitskap har ca 270 ansatte og ca 3200 studenter. Fakultetet har et bredt utdanningstilbud både på bachelor og masternivå innen ingeniør- og naturfag, samt PhD-utdanning innen datateknologi.

Mohnsenteret for innovasjon og regional utvikling forsker på innovasjon og tilbyr masterutdanning innen innovasjon og entreprenørskap. Dykkarutdanningen tilbyr ettårig fagskoleutdanning..


Hoveddelen av fakultetets virksomhet er i Haugesund, Bergen, Sogndal og Førde.


Fakultetets virksomhet er internasjonalt forankret og skjer i tett samarbeid med regionale bedrifter, klynger, helseforetak og offentlig sektor, inkludert andre institusjoner i universitets- og høgskolesektoren. Dette gjelder både forsking, utvikling, innovasjon og ikke minst utdanning med studentprosjekt på alle nivå.


Institutt for Maskin- og marinfag har om lag 50 ansatte. Mer enn 70% av de faglig ansatte har førstekompetanse, herav 7 professorer. Instituttet har om lag 650 studenter og utdanner ingeniører og sivilingeniører. Det tilbys 6 utdanningsprogram på bachelornivå (allmenn maskin, marinteknikk, bærekraftig produksjon og sirkulærøkonomi, energiteknologi, havteknologi og maskiningeniør Haugesund ) og 2 på masternivå (energi og havteknologi). Det drives med FoU innen energi, materialteknologi og havteknologi. Instituttet har moderne laboratorier med blant annet Marinlab for testing av båter og offshore konstruksjoner. Det legges stor vekt på å utvikle innholdet i våre studieprogram i tett samarbeid med offentlig og privat næringsliv som er avtakere av våre ingeniører.

Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) er det ledig inntil 2 stilling som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor innen mekaniske emner ved Fakultet for ingeniør- og naturvitskap.

Om stillingen:

Institutt for maskin- og marinfag campus Haugesund har inntil 2 ledige stillinger som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor i maskintekniske emner ved Fakultet for ingeniør- og naturvitenskap. Vi leter etter kandidater med relevant kompetanse som vil etablere seg i Haugesund.

Ansvars- og arbeidsområde:

Arbeidsoppgaver vil i hovedsak være:

 • Å undervise og veilede studenter på bachelornivå i maskintekniske emner
 • Det kan også bli aktuelt å undervise emner på Stord
 • Utvikle forskningskompetansen på instituttet i Haugesund
 • Undervisningsoppgavene vil stort sett være innenfor: materiallære, tilvirkning, statikk og fasthetslære, maskin design og konstruksjonsteknikk.
 • Deltakelse i tverrfaglige forskningsgrupper og FoU. Foruten at forskningen må passe inn i høgskolens strategiske plan ønsker instituttet at forskningen skal være relevant for næringslivet i regionen samt ha relevans til de emner det undervises i. I dag foregår forskning i hovedsak innen tre områder: Energi, materialteknologi og havteknologi

Kvalifikasjoner:

Kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Formell utdanning og kompetanse:

 • Den som blir ansatt må minimum ha mastergrad innen fag områder som er relevant for minst en av undervisningsoppgavene: materiallære, tilvirkning, statikk og fasthetslære, maskin design og konstruksjonsteknikk.
 • Annen bakgrunn i tillegg til de som er spesifisert i undervisningsoppgavene er en fordel dersom de er innenfor fagområder som: fluidmekanikk, termodynamikk, petroleumsproduksjon, undervannsteknologi og fornybar energi.
 • For tilsetting som førsteamanuensis er det i tillegg krav til doktorgrad innen relevant energi/maskintekniske fag. For tilsetting som førstelektor er det krav om dokumentert relevant kompetanse på nivå med doktorgrad.
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk (eller annet skandinavisk språk) og/eller engelsk
 • Dersom den som blir tilsatt ikke har praktisk pedagogiske kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning må vedkommende kvalifisere seg via kurs i høgskolepedagogikk innen to år fra tilsettingsdato.

Følgende ønskede kvalifikasjoner vil telle positivt i vurderingen av kandidatene:

 • Erfaring med undervisning og veiledning av studenter.
 • Erfaring med forskning og vitenskapelige publikasjoner
 • Kjennskap til praktisk arbeid/laboratoriearbeid
 • God IKT- kompetanse innen relevant software for maskiningeniører

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeidsevner og interesse for å jobbe sammen i en gruppe
 • Kunne jobbe med flere ulike oppgaver samtidig
 • Kunne jobbe selvstendig og ansvarlig når det kreves

Utdanningsfaglig kompetanse:

Søkere som ved ansettelse ikke oppfyller kravene i henhold til forskriften må oppfylle dem innen to år. HVL tilbyr kurs i høgskolepedagogikk.

For stilling som førsteamanuensis skal utdanningsfaglig kompetanse dokumenteres med en pedagogisk mappe og en pedagogisk cv i tråd med kriterier for utdanningsfaglig basiskompetanse ved ansettelse og opprykk i førsteamanuensis- og professorstilling ved HVL.

Hvordan søke på stillingen?

Send søknad og CV ved å klikke på knappen merket ”Søk stillingen” på denne siden.

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no ved søknadsfristens utløp. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen, herunder:

Dersom vitnemålene, karakterutskrifter eller annen dokumentasjon ikke er på et skandinavisk språk eller engelsk, må søker selv laste opp attesterte omsettinger. Hvis vedleggene overskrider 50 MB må de komprimeres før opplasting eller legges ved som lenke.

Søknadene blir sendt elektronisk til det sakkyndige utvalget. På bakgrunn av komiteens innstilling vil aktuelle søkere bli innkalt til intervju og prøveforelesning.

Søknader kan ikke sendes på e-post til enkeltpersoner ved høgskolen.

Vi tilbyr:

 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • Spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseheving- og utvikling
 • Mulighet for trening i arbeidstiden

Stillingen some førsteamanuensis/ førstelektor/ høgskolelektor er lønnet etter Statens lønsregulativ, i stillingskode e 1011 - førsteamanuensis/ 1198 - førstelektor/ 1008 - høgskolelektor

Fra lønn vil det bli trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon:

Vi gjør oppmerksom på at unntak fra den offentlige søkerlisten blir behandlet etter reglene i Offentlighetsloven. Søkere som har anmodet om å ikke bli ført opp på den offentlige søkerlisten, vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med minoritetsbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og hull i CV.

Kontaktpersoner ved Høgskulen på Vestlandet:

 • Instituttleder Nils Ottar Antonsen, tlf 55 58 7575, E-post: nils.ottar.antonsen@hvl.no
 • Assisterende instituttleder Andrés Olivares, tlf 52 70 28 78, E-post: andres.olivares@hvl.no

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS