SINTEF har en ledig spennende stilling!

Forskningsleder - Massespektrometri i Avdeling Bioteknologi og nanomedisin

Søknadsfrist: 20.08.2020

SINTEF

SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutt, med flerfaglig spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. SINTEF er en uavhengig stiftelse som siden 1950 har skapt innovasjon gjennom utviklings- og forskningsoppdrag for næringsliv og offentlig sektor i inn- og utland. SINTEF har 2000 medarbeidere fra 75 nasjoner og en årlig omsetning på over tre milliarder kroner.

Visjon: Teknologi for et bedre samfunn.

SINTEF Industry is a contract-based institute delivering research-based solutions and services that generate wealth for its clients both in Norway and overseas. On the basis of our multidisciplinary knowledge and advanced laboratories, we develop, in close collaboration with our clients and partners, technology and cross-disciplinary solutions within a wide range of technical and market segments.


SINTEF Industri er et oppdragsinstitutt som leverer forskningsbaserte løsninger og tjenester som skaper verdi for kunder nasjonalt og internasjonalt. Med vår flerfaglige kunnskapsbase og avanserte laboratorier som fundament, utvikler vi - i tett samarbeid med våre kunder og samarbeidspartnere - teknologi og tverrfaglige løsninger innen et bredt spekter av markeds- og fagområder.

Beskrivelse av stillingen

Avdeling Bioteknologi og nanomedisin har 74 medarbeidere og er en del av forskningsinstituttet SINTEF Industri i SINTEF. Avdelingen består av de tre forskningsgruppene Bioteknologi, Massespektrometri og Polymerpartikler og overflatekjemi. Vi leverer forskningsbaserte løsninger og tjenester som skaper verdi for kunder nasjonalt og internasjonalt innen et bredt spekter av markeds- og fagområder. Et flertall av prosjektene er i samarbeid med sterke forskningsmiljøer i inn- og utland. Avdelingens kompetanse er innen en rekke forskningsområder, herunder mikrobiell molekylærbiologi, bioprosessteknologi, medisinsk teknologi, (bio)polymerer og nanoteknologi. Disse forskningsområdene er rettet mot farmasøytika, vaksiner, biomaterialer, enzymer, mat, fôr, kjemikaler og energi.

Forskningsgruppe Massespektrometri har nærmere 20 medarbeidere, og for et stort antall av prosjektene i avdelingen har forskningsgruppen en viktig rolle hvor forskningsbaserte MS-analyser og andre avanserte kjemiske analyser står sentralt. Forskningsgruppen har flere EU- prosjekter innen nanomedisin, og miljøanalyser er et voksende marked hvor gruppen er akkreditert. Resman har vært en meget viktig kunde for gruppen i en årrekke. Instrumentparken er stor og topp moderne.I stillingen som forskningsleder har du personalansvar. Fokus er på kunder, fag, folk og god drift. HMS, økonomioppfølging, ressursallokering, salg av prosjekter og prosjektgjennomføring har høy prioritet. Måloppnåelse er viktig, og teamarbeid preger vår virksomhet. Du vil samarbeide med mange dyktige medarbeidere i SINTEF. Du har ansvaret for utarbeidelsen av strategiske planer for gruppen knyttet til fag og marked i samsvar med avdelingen og instituttet sine strategier.

I stillingen som forskningsleder vil du også være prosjektleder for prosjekter der din kompetanse er etterspurt. God kundekontakt og nettverk er viktig. Det legges stor vekt på evne til god kommunikasjon. Kompetansen i din forskningsgruppe har relevans for mange institutter og avdelinger i SINTEF. SINTEF sine grunnverdier (ærlighet, raushet, mot og samhold) styrer vår virksomhet, og ledelsesprinsippene er tydelig, inkluderende og inspirerende.

Ønsket kompetanse og kvalifikasjoner

 • Utdannelse på master eller PhD-nivå
 • Kompetanse relevant for den beskrevne stillingen, men ikke begrenset til dette
 • Bakgrunn som erfaren forsker
 • Ledelseserfaring og ledelsesegengenskaper i tråd med SINTEF sine ledelsesprinsipper
 • Nettverk nasjonal og internasjonalt, herunder til både industri og forskningsmiljøer
 • God kjennskap til og erfaring med virkemiddelapparatet er en fordel
 • God evne til kommunikasjon
 • God fremstillingsevne på norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig

SINTEF tilbyr:

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver i et miljø med høy faglig kompetanse som er i vekst og utvikling
 • Et stort internasjonalt nettverk med sterke samarbeidspartnere nasjonalt og internasjonalt
 • Store muligheter til personlig utvikling, både innenfor ledelse og fag
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger og gode velferdsordninger

Alle henvendelser blir behandlet konfidensielt.

Søk på stillingen

Spørsmål om stillingen:

Hjemmeside: www.sintef.no