LEDIG STILLING VED SINTEF

Forskningssjef (Helse) / Research Director (Health)

Søknadsfrist: 01.12.2021

SINTEF

SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutt, med flerfaglig spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. SINTEF er en uavhengig stiftelse som siden 1950 har skapt innovasjon gjennom utviklings- og forskningsoppdrag for næringsliv og offentlig sektor i inn- og utland. SINTEF har 2000 medarbeidere fra 75 nasjoner og en årlig omsetning på over tre milliarder kroner.

Visjon: Teknologi for et bedre samfunn.

SINTEF Digital driver forskning og innovasjon innenfor digitale teknologier, teknologiorienterte samfunnsfag og helse. Vår flerfaglige kunnskapsbase benyttes på tvers av alle bransjer, og hjelper våre kunder med å utnytte og møte mulighetene som skapes av digitalisering og digital transformasjon.

Bærekraftige helsetjenester – Digital transformasjon

Avdeling Helse hører til SINTEF Digital, som er ett av de seks instituttene i SINTEF- konsernet. I avdeling Helse (Health Research) har vi organisert mange av våre forskere som primært jobber med helse og velferd. Avdelingen utgjør spydspissen i SINTEFs satsing innen helse, og vi leter nå etter en ny leder som kan bidra til å realisere det store vekstpotensialet innen helse og velferd. Avdelingen er et flerfaglig miljø med ca. 70 ansatte bestående av samfunnsvitere, teknologer og medarbeidere med helsefaglig bakgrunn. I avdelingen forskes det på helse innen medisinsk teknologi, helsetjenester og folkehelse. Målet er å fremme god helse og forebygge sykdom og skader, bidra til bedre diagnostisering, behandling, rehabilitering og oppfølging, samt å utvikle bedre og mer bærekraftig organisering av helsetjenester og større konkurransekraft for norsk helsenæring. Avdelingen har også en omfattende internasjonal aktivitet, og deltar aktivt i EUs forskningsprogrammer og i FoU-marked utover Europa.

Lederen for avdeling Helse har resultat- og budsjettansvar for enheten, er del av ledergruppen i SINTEF Digital og rapporterer til konserndirektøren. For å lykkes med våre ambisjoner er vi avhengig av at vår nye leder er en ambassadør overfor våre samarbeidspartnere og oppdragsgivere i både privat næringsliv og offentlig sektor. Rett kandidat ser mulighetene i å lede et flerfaglig miljø bestående av samfunnsvitere, teknologer og helsefaglige medarbeidere – og evner å utnytte vår samlede kompetanse mot felles mål.

Vi ser etter en leder med stort nettverk og innsikt i norsk helsenæring og offentlig helsevesen, en som forstår aktørbildet og mulighetsrommet i rammebetingelsene og virkemiddelapparatet. Vi er et oppdragsfinansiert institutt, så evnen til å åpne dører og skape dialog og samarbeid med aktørene i helsesektoren er vesentlig for å lykkes, også internasjonalt. Vi antar at ny forskningssjef har bakgrunn fra et av våre fagområder, og ser mulighetene digital transformasjon vil få for helsetjenestene fremover.

Vi ser etter deg som evner å være en strategisk og visjonær ambassadør utad, og samtidig er en inspirerende lagbygger som anvender vår fulle kompetanse på tvers av faggrupper, også innad i SINTEF.

Om du ønsker en rolle med nasjonal betydning innen utvikling av morgendagens helsetjenester ser vi frem til å motta din CV og søknad snarest. Søknader blir behandlet fortløpende.

For nærmere informasjon kontakt våre rådgivere i Amrop Delphi, Kristin Høy Lian på tlf. 482 31 646, eller Trygve Rastad på tlf. 996 09 086.

Søknader behandles konfidensielt overfor arbeidsgiver om ønskelig.

Søknadsfrist: Snarest

Arbeidssted: Oslo eller Trondheim

Søk på stillingen

Spørsmål om stillingen:

Hjemmeside: www.sintef.com

Powered by Labrador CMS