Spennende jobbmulighet ved Avdeling Sensorikk, forbruker og innovasjon ved NOFIMA!

Forskningssjef

Søknadsfrist: 25.09.2022

Nofima

Nofima er i dag et av Nord-Europas største næringsrettede forskningsinstitutter innen fiskeri-, havbruks- og matnæringene.

«Bærekraftig mat til alle» er Nofima sin visjon. Den er tuftet på FNs bærekraftmål og skal ligge til grunn for alt de gjør. Som et næringsrettet forskningsinstitutt jobber Nofima målrettet med forskning og innovasjon som bidrar til bærekraftig matproduksjon og god forvaltning av ressurser fra hav og land.


Nofima har 393 ansatte med 29 ulike nasjonaliteter, hvorav 164 av disse har doktorgrad. I 2021 deltok Nofimas ansatte i 626 ulike prosjekter, og Nofima omsatte samme år for 677 millioner kroner.


Nofima er organisert i tre divisjoner som forsker for alle matnæringer. I mange av prosjektene jobber de på tvers av divisjonene Akvakultur, Sjømat og Mat for å tilføre kundene den beste kunnskapen.

Tverrfaglighet gjør også arbeidshverdagen mer spennende og givende for den enkelte ansatte, og de sier ofte at forskningen deres skal gjøre fremtidige generasjoner stolte.


Nofima sitt hovedkontor ligger i Tromsø, og de har avdelinger i Sunndalsøra, Bergen, Stavanger og Ås.

Sensorikk, forbruker og innovasjon er en av fire avdelinger i divisjon Mat. Nofima søker en forskningssjef som kan ta avdelingen inn i en fremtid hvor det å sikre nok, sunn og trygg mat stadig blir viktigere.

Om stillingen

For å kunne nå de offensive målene som Nofima har satt frem mot 2025, søker de en forskningssjef som tar ansvar innenfor følgende områder:

 • Være oppdatert på nasjonale og internasjonale finansieringskilder, slik som NFR, FFL, FHF, IN og EU, samt kjenne behov i matindustrien
 • Følge opp mål, planer og strategier for avdelingen, i et offensivt utviklingsløp
 • Følge opp og støtte oppunder videreutvikling av avdelingens medarbeidere
 • Følge opp avdelingens forskningsprosjekter
 • Oppfølging av avdelingens økonomi, herunder budsjetter og rapportering
 • Ha utstrakt kontakt med kunder, samarbeidspartnere fra industri og forskning, samt se muligheter for å videreutvikle nettverket
 • Være en god intern samarbeidspartner på tvers av avdelinger og divisjoner
 • Være et aktivt medlem av divisjonens ledergruppe

Kandidatprofil

Erfaringer og kvalifikasjoner:

 • Relevant høyere utdanningsbakgrunn
 • Dokumentert kunnskap om og forståelse for forskningsmiljøer og forskningspraksis
 • Ledererfaring fra relevante fagområder
 • Det er en fordel om man har faglig fotfeste innenfor avdelingens fagområder. Innovasjon, forbruker og/eller sensorikk
 • Det er en fordel med erfaring fra eller kjennskap til matindustrien og aktuelle samarbeidspartnere

Personlige egenskaper:

 • Evne til å tenke strategisk
 • Lærings- og utviklingsorientert
 • Samarbeidsvillig og god til å kommunisere; motiverende og engasjerende i lederrollen
 • Nysgjerrig, mulighetsorientert og ydmyk, men samtidig stødig og realistisk med nødvendig tilpasningsevne
 • God gjennomføringsevne
 • Evne til å bygge og vedlikeholde nettverk

Hvorfor velge selskapet og denne muligheten?

Nofima samler mange kreative og talentfulle mennesker som alle bidrar til å løse instituttets samfunnsoppdrag, som er «fremragende forskning, utvikling og innovasjon for fremtidens mat». Hver dag arbeider Nofimas ansatte for visjonen “bærekraftig mat til alle”.

Nofima arbeider innenfor mange spennende fagområder og har et profesjonelt, godt og tverrfaglig arbeidsmiljø. Det er gode sosiale ordninger, som eksempelvis kortere arbeidstid om sommeren, fri mellom jul og nyttår, fleksibel avspaseringsordning og treningsrom de ansatte kan benytte seg av. I tillegg tilbyr Nofima svært gode pensjons- og forsikringsordninger, samt konkurransedyktig lønn.

I rollen som forskningssjef for avdelingen Sensorikk, forbruker og innovasjon får du som leder mulighet til å ta en sentral posisjon i instituttets samfunnsoppdrag. Dette skal gjøres sammen med avdelingens kunnskapsrike, dedikerte og motiverte medarbeidere og resten av Nofima. Som leder for avdelingen vil du få muligheten til å videreutvikle avdelingens forskningsområder, herunder fagområdene sensorikk, forbruker og innovasjon. Stillingen inngår i ledergruppen til Divisjon Mat og rapporterer til divisjonsdirektør.

Nofima arbeider målrettet med lederutvikling, og stillingen gir dermed også gode muligheter for å videreutvikle egne ledelsesferdigheter i samarbeid med de andre lederne i Nofimas forskningsmiljø.

For mer informasjon eller spørsmål knyttet til stillingen, ta gjerne kontakt med en av våre rådgivere i Hartmark Executive Search, Stein Holmsen på tel. 907 57 567 eller Sara Karlsen på tel. 942 00 943.

Søknadsfrist: 25.09.2022

Søk på stillingen

KONTAKT:

Powered by Labrador CMS