Ledig stilling ved NIVA

Forskningsleder - marin biologi

Søknadsfrist: 17.08.2020

Norsk institutt for vannforskning

Norsk institutt for vannforskning (NIVA) er Norges viktigste miljøforskningsinstitutt for vannfaglige spørsmål, og vi arbeider innenfor et bredt spekter av miljø, klima og ressursspørsmål. Vår forskerkompetanse kjennetegnes av en solid faglig bredde, og spisskompetanse innen mange viktige områder. Vi kombinerer forskning, overvåkning, utredning, problemløsning og rådgivning, og arbeider på tvers av fagområder. NIVA-gruppen har omlag 400 medarbeidere. NIVA har hovedkontor i Oslo og regionavdelinger i Bergen, Grimstad, Hamar og København, en marin forskningsstasjon ved Drøbak, samt datterselskaper i Tromsø, Chile og Kina.

Vår kompetente gruppe med marinbiologer har behov for en ny forskningsleder. Gruppen har bred kunnskap om hvordan marine økosystemer responderer på menneskelig påvirkning og hvordan de bør forvaltes. Seksjonen arbeider med effektene av ulike typer påvirkning på våre kystnære marine økosystemer. Blant kompetanseområdene inngår: bentisk økologi, habitatmodellering, kartlegging, overvåking, kystsoneforvaltning, økosystemtjenester, vanndirektivet og vitenskapelig dykking. Seksjonen leder SeaBee – et infrastrukturprosjekt som har som mål å etablere et nasjonalt senter for dronebaserte tjenester for bruk i kyst- og vannforskning, kartlegging, og i overvåking av naturtyper, alge- og dyresamfunn og menneskeskapte påvirkninger.

NIVA har i dag 15 forskningsseksjoner, hver med 10-20 forskere, forskningsassistenter, ingeniører og studenter. Forskningsleder rapporterer direkte til en av NIVAs forskningsdirektører og er en del av instituttets utvidede lederteam.

«NIVAs visjon er forskning for en bedre framtid» - og instituttet har et godt omdømme og en sterk posisjon. Som forskningsleder i NIVA vil du være en viktig bidragsyter til å videreutvikle instituttet og sikre at vår forskning og rådgivning har høy kvalitet, er relevant og samfunnsnyttig.

Arbeidsoppgaver

 • Utvikling og gjennomføring av strategier for å sikre NIVAs posisjon innenfor relevante fagområder
 • Sikre vitenskapelig kvalitet, relevans og kreativitet
 • Være en pådriver for innovasjon, utvikling og anvendelse av nye metoder
 • Overordnet ansvar for seksjonens prosjektportefølje og økonomi
 • Personalansvar for seksjonens medarbeidere, herunder HMS, medarbeiderutvikling og - oppfølging
 • Sikre effektiv prosjektimplementering og levering, fra søknadsprosess til kvalitetssikring av leveranser
 • Bidra til NIVAs utvikling som en del av instituttets forskningsledergruppe
 • Anvendelse av egen kompetanse i prosjekter der det er relevant.

Kvalifikasjoner

Vi ser etter en leder med sterk FoU bakgrunn, fortrinnsvis med doktorgrad, innen marinbiologi, med gode lederferdigheter og relevant ledererfaring (min.3- 5 år) fra forskningsrelaterte organisasjoner. Rett person har:

 • dokumentert evne til akkvisisjon, markeds- og søknadsarbeid innen anvendt forskning og rådgivning for industri og miljøforvaltning, både nasjonalt og internasjonalt
 • sterkt nasjonalt og internasjonalt nettverk på tvers av sektorer, internasjonal prosjekterfaring er en fordel
 • betydelig publisering og populærvitenskapelig produksjon og formidling

Utmerket skriftlig og muntlig formuleringsevne på norsk (evt. andre skandinaviske språk) og engelsk er en forutsetning.

Personlige egenskaper

Vi ser etter en leder som er nytenkende og initierer og utvikler ny forskning, nye prosjekter og tjenester. Evne til å formidle ideer og kunnskap, og kommunisere godt med partnere, kunder og kolleger vil bli vektlagt. Som leder er du en inspirerende lagspiller som involverer medarbeiderne når du tar avgjørelser, prioriterer og delegerer. Du blir motivert av å lede og utvikle talentfulle medarbeidere.

Vi tilbyr

 • Utfordrende og inspirerende oppgaver ved Norges ledende vannforskningsinstitutt med en bred prosjektportefølje og et omfattende internasjonalt kontaktnettverk.
 • Muligheten til å bidra til retning av miljøforskning ved instituttet
 • Hovedkontor ved CIENS (Oslo Senter for tverrfaglig miljø- og sosialforskning) sentralt plassert ved Oslo innovasjonssenter ved Universitetet i Oslo, eller alternativt arbeidssted fra NIVA's avdelingskontor i Grimstad.
 • Stimulerende, internasjonalt arbeidsmiljø med dyktige og dedikerte medarbeidere.
 • Konkurransedyktige forhold og lønn, pensjonsordninger og forsikringsytelse

Søkere kan bli evaluert og kontaktet før søknadsfristen.

Beliggenhet: Oslo

Webcruiter-ID: 4257733500

Søk på stillingen

Kontaktinformasjon:

 • Christopher Harman (Forskningsdirektør), +47 982 27 745
 • Åse Åtland (Forskningsdirektør), +47 901 47 510