LEDIG STILLING VED FORSKNINGSRÅDET

Seniorrådgiver - Avdeling for forskningsinfrastruktur

Søknadsfrist: 18.03.2024

Forskningsrådet

Forskningsrådet jobber for et samfunn der forskning blir skapt, brukt og delt, og vi bidrar til omstilling og et mer bærekraftig samfunn. På vegne av regjeringen investerer vi årlig ca 11 milliarder kroner i offentlige midler i forsknings- og innovasjonsprosjekter til forskningsorganisasjoner, næringsliv og offentlig sektor. Vår oppgave er å sikre at de beste prosjektene får finansiering. Vi er også den sentrale rådgiveren for myndighetene i forskningspolitiske spørsmål.

Har du lyst til å delta i Forskningsrådets arbeid med deling og gjenbruk av forskningsdata?

Som vår nye seniorrådgiver i denne faste stillingen, blir du en viktig del av Forskningsrådets arbeid med forskningsdata og datainfrastruktur. Du vil bli en del av Avdeling for forskningsdata og -infrastruktur, som jobber med alt fra policyutvikling og rådgivning til søknadsbehandling og oppfølging av prosjekter vi finansierer. De fleste av oppgavene er tverrgående og innebærer mye samarbeid med andre deler av Forskningsrådet, i tillegg til viktig dialog med eksterne aktører både nasjonalt og internasjonalt. Arbeid med norsk deltakelse i internasjonale infrastruktursamarbeid, som blant annet European Open Science Cloud (EOSC) ligger også til avdelingens oppgaver.

Hva blir hovedoppgavene dine?

 • Utvikling og implementering av Forskningsrådets policy for åpen forskning og FAIR forskningsdata
 • Utarbeidelse av kunnskapsgrunnlag, samt forvaltning og videreutvikling av Forskningsrådets rolle innenfor nasjonalt og internasjonalt samarbeid om
  • åpen forskning og deling av forskningsdata 
  • infrastruktur for datahåndtering og annen digital forskningsinfrastruktur
  • forskningsinfrastruktur for tunge beregninger
 • Søknadsbehandling og prosjektoppfølging av datainfrastrukturer
 • Strategiutvikling og forskningspolitisk rådgivning knyttet til avdelingens ansvarsområder
 • Formidling og kommunikasjon

I tillegg vil stillingen kreve kontakt med forskningsmiljøene som håndterer forskningsdata i sine prosjekter og institusjonene som eier og drifter datainfrastrukturer. Det vil også være behov for dialog med ulike deler av Forskningsrådet, departementer, direktorater og andre relevante aktører (nasjonale og internasjonale) om deling og gjenbruk av forskningsdata og infrastruktur for dette. Stillingen kan medføre noe reising.

Hvem ser vi etter?

Vi ser etter deg som:

 • har høyere, relevant utdanning på master- eller doktorgradsnivå
 • har relevant og solid erfaring fra forskning, offentlig forvaltning og/eller næringsliv
 • god kjennskap/forståelse for det norske forskningssystemet
 • har erfaring fra nasjonalt eller internasjonalt samarbeid om forskning, forskningsdata og/eller datainfrastruktur
 • har erfaring med datahåndtering i forskningssektoren, enten som forsker, administrativt støttepersonell eller som ansatt ved en datainfrastruktur
 • er analytisk og har evne til å skaffe deg oversikt over et komplekst område
 • liker å finne løsninger på krevende, prinsipielle dilemmaer
 • er initiativrik og serviceinnstilt
 • har gode samarbeidsevner og evne til å jobbe effektivt og levere resultater både selvstendig og i team
 • har god formuleringsevne muntlig og skriftlig på norsk og engelsk
 • Vi vektlegger personlig egnethet

Hva tilbyr vi deg?

 • God pensjonsordning og mulighet for å søke om gunstig boliglån gjennom medlemskap i Statens Pensjonskasse
 • Gode forsikringsordninger
 • Lønn etter avtale som seniorrådgiver
 • Fleksitidsordning
 • Hybrid arbeidshverdag med mulighet for å jobbe hjemmefra
 • Sosiale tilbud som idrettslag, kunstforening og bedriftshytte

Vi håper du har lyst til å bli vår nye kollega!

Avdeling for forskningsinfrastruktur har i dag 8 kompetente og engasjerte medarbeidere og forvalter et årlig budsjett på omkring 800 millioner kroner. Avdelingen har ansvaret for en av Forskningsrådets største finansieringsordninger – Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur og forvaltning og videreutvikling av Forskningsrådets policy for tilgjengeliggjøring og deling av forskningsdata. I tillegg har avdelingen ansvar for rådgivning og mobilisering for infrastrukturprogrammet i Horisont Europa (HEU) og vi har en viktig rolle i forvaltningen av Norges medlemskap i en rekke internasjonale forskningsinfrastruktursamarbeid, blant dem norsk deltakelse European Strategi Forum on Research Infrastructure (ESFRI).

Vi håper du vil bli våre nye kollega og bli en del av vårt gode samhandlingsorienterte arbeidsmiljø. Vi ser både fram til å dele vår kunnskap med deg og er veldig nysgjerrige på den kunnskapen du tar med deg til oss som ny medarbeider.

Vi ser inkludering og mangfold som en styrke.

Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Annen praktisk informasjon

Hvis du ønsker å reservere deg mot å stå på den offentlige søkerlisten, må du begrunne det. I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på den offentlige søkerlisten. Søker vil bli orientert om dette på forhånd.

Forskningsrådet er underlagt sikkerhetsloven og det kan derfor kreves sikkerhetsklarering.

Vi gjør en bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater gjennom vår eksterne samarbeidspartner Semac AS. Dette er en del av vår vanlige praksis. Legg ved vitnemål/karakterutskrifter og relevante attester som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Bli bedre kjent med oss på vår nettside www.forskningsradet.no.

Søk på stillingen

Hjemmeside: forskningsradet.no

Kontakt:

 • Solveig Flock (Avdelingsdirektør), E-mail, +47 957 74 597
Powered by Labrador CMS