LEDIG STILLING VED FORSKNINGSRÅDET

Rådgivere / seniorrådgivere - teknologi eller naturvitenskap

Søknadsfrist: 10.04.2024

Forskningsrådet

Forskningsrådet jobber for et samfunn der forskning blir skapt, brukt og delt, og vi bidrar til omstilling og et mer bærekraftig samfunn. På vegne av regjeringen investerer vi årlig ca 11 milliarder kroner i offentlige midler i forsknings- og innovasjonsprosjekter til forskningsorganisasjoner, næringsliv og offentlig sektor. Vår oppgave er å sikre at de beste prosjektene får finansiering. Vi er også den sentrale rådgiveren for myndighetene i forskningspolitiske spørsmål.

Vil du være med å omstille Norge til et nullutslippssamfunn?

Vi har en stor satsing på energiomstilling og innovasjon mot det grønne skiftet og trenger to nye fagansvarlige rådgivere/seniorrådgivere med bakgrunn i teknologi eller naturvitenskap.

Den ene stillingen er fast og den andre er et ettårig vikariat, begge i Avdeling for energi og energiomstilling. Hvis du kun ønsker å søke på fast stilling, må du gjerne presisere det.

Hva blir hovedoppgavene dine?

 • Du bidrar til å finansiere spennende prosjekter innenfor avdelingens ansvarsområder, herunder forme og planlegge utlysninger og delta i søknadsbehandling.
 • Du følger opp disse prosjektene med et faglig blikk.
 • Du bidrar til rådgivning og dialog mot akademia og næringsliv, og opp mot forvaltning på avdelingens ansvarsområder.
 • Du følger opp det internasjonale samarbeidet innenfor ditt fagområde.
 • Du bruker digitale verktøy til å lage gode analyser og beslutningsgrunnlag.

Hvem ser vi etter?

Vi ser etter deg som

 • har universitetsutdanning på minimum masternivå innenfor teknologi, naturvitenskap eller tilsvarende
 • gjerne har erfaring fra arbeid med energiteknologi i forskning, forvaltning eller næringsliv, men også nyutdannede er aktuelle
 • er god på IT-systemer
 • er positiv, analytisk og systematisk
 • er selvstendig, men samtidig god til å samarbeide
 • har god formuleringsevne muntlig og skriftlig på norsk og engelsk

Vi vektlegger personlig egnethet.

Hva tilbyr vi deg?

 • god pensjonsordning og mulighet for å søke om gunstig boliglån gjennom medlemskap i Statens Pensjonskasse
 • gode forsikringsordninger
 • lønn etter avtale som rådgiver/seniorrådgiver
 • fleksitidsordning
 • sosiale tilbud som idrettslag, kunstforening og bedriftshytte

Vi håper du har lyst til å bli vår nye kollega!

Avdeling for energi og energiomstilling forvalter Forskningsrådets store og viktige satsinger innenfor energi. Vi er en avdeling på litt over 20 personer som er genuint opptatt av energiomstilling, energisikkerhet og grønn konkurransekraft. Vi jobber både nasjonalt og i samarbeid med andre land. Vi er opptatt av å ha en åpen dialog med stor takhøyde, hvor alle bidrar med innspill og kunnskap. Avdelingen vår samarbeider tett med mange andre avdelinger og fagfelt i Forskningsrådet. Her blir du en del av et hyggelig og inkluderende miljø hvor vi setter stor pris på godt samarbeid.

Vi ser inkludering og mangfold som en styrke.

Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Annen praktisk informasjon

Hvis du ønsker å reservere deg mot å stå på den offentlige søkerlisten, må du begrunne det. I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på den offentlige søkerlisten. Søker vil bli orientert om dette på forhånd.

Forskningsrådet er underlagt sikkerhetsloven og det kan derfor kreves sikkerhetsklarering.

Vi gjør en bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater gjennom vår eksterne samarbeidspartner Semac AS. Dette er en del av vår vanlige praksis. Legg ved vitnemål/karakterutskrifter og relevante attester som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Bli bedre kjent med oss på vår nettside www.forskningsradet.no.

Kontakt:

 • Rune Volla (Avdelingsdirektør), E-mail, +47 975 09 420
 • Katrine Wyller (Spesialrådgiver), E-mail, +47 930 99 024

Hjemmeside: forskningsradet.no

Powered by Labrador CMS